Het mkb gaat eraan en dat is precies de bedoeling

Het mkb gaat eraan – en dat is precies de bedoeling

 

Overheid zet bedrijven onder druk om coronasteun terug te betalen. Volgens het CBS zijn er in Nederland ongeveer 2,2 miljoen bedrijven. Zo’n 652 duizend, ongeveer een derde, vroeg coronasteun aan.

Druk belastingdienst

Zo’n 64 duizend bedrijven blijken niet in staat om het geleende bedrag nu al terug te betalen, maar de Belastingdienst zegt in opdracht van de overheid per 1 juni druk te gaan zetten met vorderen van het geleende geld.

Voorspelling Allianz

Daardoor, zo voorspelt Allianz, dreigt een faillissement voor veel van dit soort mkb’ers.

mkb is kapot gemaakt

Volgens Pancras Pouw van belangbehartiger beUnited is “hebben multinationals ongemerkt al heel veel van het mkb in handen, het traditionele mkb lokaal gevestigd en geborgd, zo goed als kapot gemaakt.”

Het mkb gaat eraan en dat is precies de bedoeling

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Zakelijke contracten onnodig dik en complex

Zakelijke contracten zijn onnodig dik en complex

Zakelijke overeenkomsten tussen ondernemingen dijen steeds verder uit, onder meer door de neiging om zo veel mogelijk risico bij de andere partij neer te leggen. Dat blijkt uit een recente enquête onder juristen. Meer papierwerk maakt het niet alleen ingewikkelder voor niet-juristen om met de contracten te werken, maar zorgt ook voor hogere kosten.

Waar ondernemingen hun afspraken in het verleden misschien wel op de achterkant van een bierviltje kwijt konden, lijkt het wel of voor diezelfde afspraken nu duimdikke contracten worden opgesteld. Dat vermoeden wilde advocaat Marcel Ruygvoorn toetsen in het kader van zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Risico’s zo veel mogelijk bij de ander leggen

Ruygvoorn heeft daarom een enquête met stellingen uitgezet onder een representatieve groep juristen bij ondernemingen. En de antwoorden bevestigen zijn vermoeden. Een grote meerderheid is het eens met de stellingen dat zakelijke contracten de afgelopen jaren omvangrijker en ingewikkelder zijn geworden. En dat niet alleen: de meeste ondervraagden vinden dat contracten onnódig uitgebreid en juridisch complex zijn geworden.
Als belangrijkste oorzaak voor de groeiende papierberg noemen de ondervraagden de wens van ondernemingen om alle mogelijke risico’s zo veel mogelijk bij de andere partij neer te leggen. Daarnaast spelen ook Angelsaksische invloeden mee, waar het gemeengoed is om alle details tot in den treure vast te leggen. Tot slot is er de laatste jaren complexe regelgeving bijgekomen, zoals de nieuwe privacywetgeving.

Slechter af dan met wettelijke regeling

Dat dit alles leidt tot juridisch complexe en uitgebreide overeenkomsten ligt voor de hand. En dat partijen afspraken willen toespitsen op hun specifieke situatie is op zich logisch, maar té veel juristerij is ook niet altijd voordelig. Ruygvoorn heeft bij zijn onderzoek namelijk ook bepalingen gevonden in contracten waarmee de opsteller slechter af is dan wanneer hij gewoon de wettelijke regeling had gebruikt. Ook worden bepalingen soms onduidelijker dan de wettekst, wat niet per se een voordeel is als een rechter het contract moet interpreteren. Daarnaast beamen de meeste ondervraagden dat het uitonderhandelen van deze contracten langer duurt en dus de kosten voor ondernemingen opdrijft.

‘Voor wat, hoort wat’ in contracten

De ondervraagden zelf zitten deels ook in hun maag met de uitdijende contracten. Een deel van hen werkt al met zogenoemde minimalistische contracten, die zo veel mogelijk uitgaan van de wettelijke regels. En van de respondenten die hier nog niet mee werken, zou een meerderheid dat wel graag willen. Om de wildgroei een halt toe te roepen pleit Ruygvoorn voor een meer rechtseconomische benadering van bijvoorbeeld de risicoverdeling. Dat komt simpelweg neer op ‘voor wat, hoort wat’ in onderhandelingen, in plaats van alle risico’s bij de ander leggen. Dus als de wederpartij vasthoudt aan een nadelige voorwaarde, moet daar een voordeel voor de andere partij tegenover staan. Dit vereist volgens Ruygvoorn ook meer samenwerking tussen de juridische en de commerciële afdeling bij een deal. En dus niet de situatie waarbij de prijs al is afgehamerd, waarna voor juristen nog de schone taak rest om dat juridisch dicht te timmeren.

Masterclass Contracteren kun je leren

Zelf aan de slag met het vereenvoudigen van zakelijke contracten? Meld je dan aan voor de Masterclass Contracteren kun je leren bij BitterBallenBorrel Almere op donderdag 06 april a.s.

BitterBallenBorrel Almere contracteren kun je leren Fyner

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Provinciale verkiezingen versus Ondernemersbelangen

Provinciale verkiezingen versus zelfstandig Ondernemersbelangen

Op 15 maart kunnen óók ondernemers weer naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Wat staat er op het spel voor het bedrijfsleven bij deze verkiezingen?

Het duidelijkste belang bij het komende provinciaal beleid zit bij ondernemers in de agrarische sector. De twaalf provincies spelen namelijk een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Stikstofbeleid nog enigszins bijsturen

Hoewel de opzet van dit beleid al enigszins is uitgestippeld, kan een nieuw provinciebestuur nog wel proberen om scherper aan de wind te zeilen of juist de teugels iets te laten vieren. Dat bepaalt dus vrij direct hoe veel ruimte agrarische ondernemers krijgen. Maar als dit dossier niet opgelost wordt, blijft dat ook uitstralen naar andere sectoren. Want bijvoorbeeld de bouw moet momenteel de rem erop houden bij projecten die stikstof uitstoten.

Bedrijventerreinen en elektriciteitsnet

Op de lijsten met beleidswensen die regionale ondernemersorganisaties al hebben opgesteld prijken uiteraard lokale kwesties. Zo willen ondernemers in de provincie Groningen dat de N33 richting de Eemshaven wordt doorontwikkeld naar een A33.

Daarnaast zijn er thema’s die door het hele land terugkeren op de lijstjes met ondernemerswensen. Zoals: een goed beleid rondom bedrijventerreinen en de regionale bereikbaarheid daarvan. En ook regie op het stroomnet, dat de omslag naar elektrisch die veel ondernemingen aan het maken zijn niet goed bij kan houden.

Statenleden kiezen straks leden Eerste Kamer

Verder zit er nog een meer politieke component aan de provinciale verkiezingen. De Statenleden kiezen namelijk op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Nu heeft het kabinet daar geen meerderheid, en moet dus steeds zoeken naar extra steun bij andere partijen om regelgeving door de Eerste Kamer te krijgen.

Als de coalitiepartijen straks wél een meerderheid halen, maakt dat hun leven een stuk makkelijker. Zo niet, dan is het de vraag welke andere partijen groot genoeg worden om de regering aan een meerderheid te helpen. Dit kan gevolgen hebben voor het vervolg van grote dossiers, zoals de verbouwing van het pensioenstelsel. De wet die dit regelt moet namelijk nog door de Eerste Kamer.

Ondernemerszetels in waterschap opgeheven

Naast de Provinciale Staten zijn er tegelijkertijd ook verkiezingen voor de waterschappen. Om het financiële plaatje te schetsen: de 21 waterschappen die Nederland telt verwachten dit jaar € 3,5 miljard aan belasting te heffen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is € 260 miljoen meer dan voor 2022 werd begroot. Een deel van dit bedrag wordt opgebracht door ondernemers, via onder meer de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. De eerste betalen ondernemingen die een aansluiting op het riool hebben, de tweede hangt samen met het bedrijfspand.

Voor ondernemers is de keuze deels zelfs belangrijker dan bij de vorige verkiezingen voor de waterschappen. Toen waren er namelijk nog een aantal zetels in het algemeen bestuur van het waterschap speciaal gereserveerd voor het bedrijfsleven (de ‘geborgde’ zetels). Maar met ingang van deze verkiezingen zijn deze geborgde zetels voor ondernemingen afgeschaft. Zij moeten dus nog meer hun invloed laten gelden via andere partijen.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited streeft naar democratie in balans en is daarom medebestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Coulance kabinet inzake uitgestelde belastingschuld NOW TVL houdt een keer op

Het kabinet roept zo’n 73.000 ondernemers dringend op om hun uitgestelde belastingschuld te gaan aflossen. De Belastingdienst heeft van deze groep namelijk nog geen euro teruggezien sinds de aflossingstermijn is gestart. Er is wel enige coulance, maar die houdt een keer op. Hoe gaat het in het algemeen met de afwikkeling van de coronasteunregelingen?

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid een groot steunpakket opgetuigd om het bedrijfsleven in de benen te houden. Belangrijke steunpilaren daarvan zijn de loonkostensubsidie NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Ruim 100.000 ondernemers met betaalachterstand

Ondernemers hebben gretig gebruikgemaakt van het belastinguitstel. In totaal stond het bedrijfsleven uiteindelijk voor een slordige € 20 miljard in het krijt bij de Belastingdienst. Uiterlijk op 1 oktober 2022 moesten ruim 226.300 ondernemingen starten met het terugbetalen van hun uitgestelde schuld, waar ze in principe 5 jaar de tijd voor hebben. Het ministerie van Financiën heeft nu een eerste tussenstand (pdf) opgesteld, met als peildatum 27 februari 2023.

Enkele cijfers:

 • De totale openstaande schuld is gedaald van € 19,6 miljard naar € 17,2 miljard.

 • Bijna 22.000 ondernemers hebben hun schuld al volledig afgelost. Ruim 138.700 ondernemingen liggen prima op schema met de aflossing.

 • Ruim 103.500 ondernemingen hebben een betaalachterstand. Daarvan hebben er meer dan 73.400 nog geen enkele aflossing gedaan.

De redenen voor de betaalachterstand lopen uiteen, zo hoort de Belastingdienst tijdens contact met ondernemers. Een deel van de ondernemers heeft simpelweg geen geld, en anderen zijn niet bekend met de verplichting om af te lossen. Er is ook nog een groep die bewust niets doet, omdat zij rekenen op een algehele kwijtschelding van de schulden.

Deel ondernemingen bouwt nieuwe belastingschuld op

Vooral de groep van ruim 73.400 ondernemingen die nog niets heeft afgelost baart de Belastingdienst zorgen. Als er straks bij die volledige groep ingevorderd moet gaan worden, zet dat een enorme druk op de capaciteit van de fiscus. Capaciteit die er eigenlijk maar mondjesmaat is.

Ook zorgwekkend vindt de fiscus de 18.300 ondernemingen die én een betaalachterstand hebben én weer nieuwe belastingschulden maken. Er zijn naar schatting 14.000 ondernemingen die nog helemaal niets hebben afgelost én nieuwe schulden opbouwen. Het kabinet roept ondernemingen met een betaalachterstand nu eerst dringend op om snel af te gaan lossen. Of zich bij de Belastingdienst te melden als terugbetalen niet lukt. Dan zijn er namelijk nog verzachtende opties, zoals een betaalpauze of de mogelijkheid om per kwartaal af te lossen in plaats van per maand.

Er is nu nog enige coulance, want de fiscus zal de komende tijd eerst nog brieven sturen naar ondernemers om alsnog werk te maken van de aflossing. Maar vanaf medio mei wordt er zwaarder geschut ingezet. Voor ondernemingen die tegen die tijd nog geen actie hebben ondernomen, wordt vanaf dat moment de betalingsregeling in fases ingetrokken.

Afwikkeling NOW en TVL in laatste fase

Naast het belastinguitstel is de overheid ook bezig met het afwikkelen van andere steunmaatregelen, zoals de NOW en de TVL. Deze regelingen zitten in de laatste fase, waarbij definitief wordt vastgesteld of de uitbetaalde subsidie terecht is. Als bij deze definitieve vaststelling blijkt dat ondernemingen niet aan de voorwaarden voldoen, moeten zij mogelijk subsidie terugbetalen.

De tijdvakken voor de TVL zijn inmiddels afgesloten. Voor het laatste staartje van de NOW (artikel) kunnen organisaties nog tot en met 2 juni 2023 de gegevens aanleveren voor de definitieve vaststelling.

Het gaat dan om subsidies over de periode november-december 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

In antwoord op Kamervragen (pdf) laat het kabinet weten dat uitvoerders RVO (voor de TVL)  en UWV (voor de NOW) zich coulant zullen opstellen bij terugbetaling van de subsidies. Er is daarbij deels maatwerk mogelijk. Organisaties die in de knel komen doen er dus verstandig aan om contact op te nemen om te zien of er oplossingen mogelijk zijn.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

Een kleine 62.000 duizend mkb ondernemingen kunnen vanaf 21 maart 2023 subsidie aanvragen ter compensatie van hun gestegen energiekosten.

De steunregeling, Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) ) die het kabinet in oktober aankondigde, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 tot eind dit jaar. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat dinsdagochtend bekendgemaakt.

MKB-bedrijven die aan de voorwaarden voldoen krijgen 50 procent van de energiekosten boven een bepaalde drempelprijs vergoed, tot een maximum van 160.000 euro. In aanmerking komen bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro, bij wie de energiekosten minstens zo hoog zijn als 7 procent van hun omzet. De drempelprijs bedraagt 1,19 euro per kuub gas en 35 eurocent per kilowattuur stroom.

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) moet net als het energieprijsplafond voor particulieren voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan de flink gestegen energiekosten. MKB-bedrijven die veel elektriciteit en gas verbruiken zijn onder andere bakkers (ovens), tuinders (stookkosten) en slagers (vriezers). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Bedrijven die van de TEK-regeling gebruikmaken krijgen binnen twee weken 50 procent van de voor hen berekende subsidie op hun rekening gestort. Als volgend jaar blijkt dat ze te veel subsidie hebben ontvangen, moeten ze het overschot terugbetalen. Ondernemers die meer energie verbruiken dan vooraf berekend krijgen juist een nabetaling.

Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

In plaats van af te wachten of en hoeveel compensatie de overheid geeft kan je vaak een veel snelle besparing op je energierekening realiseren door je aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen?  

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Word lid en neem dan contact met onze partner op en laat uw voordeel berekenen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Stichting Denktank en Advies NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI is opgericht om de belangen van belastingbetalers te behartigen. 

Correcte democratische werking

Het politieke bestel heeft politici gecreëerd die zichzelf belangrijker vinden dan de bevolking. Stichting NPI-DPI is opgezet om bedrijven en burgers zeggingskracht terug te geven en blijvend een correcte democratische werking te bestendigen.

De Nederlandse democratie is uit balans.

De politieke belangenbehartiging voor burgers en bedrijven staat op laag niveau in Nederland. Er waait politiek een wind die rechtstreeks tegen belangen van burgers en bedrijven ingaat. Het is nodig dat belastingbetalers voor hun belang opkomen, anders schaden andere krachten in politiek en maatschappij hun belangen in steeds grotere mate. De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI

Stichting NPI-DPI verzorgt de manier om voor het belang van burgers en bedrijven op te komen. Daartoe biedt NPI-DPI, politieke abonnementen aan. Met behulp van deze politieke abonnementen, beïnvloedt stichting NPI-DPI politici en stuurt zij aan op verandering van beleid ten gunste van burgers, bedrijven, de Nederlandse democratie en samenleving. De stichting is gevestigd in Gorinchem.

Meer informatie over de Nederlandse democratie en werkwijze van NPI-DPI;

beUnited is mede bestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Wij bieden beUnited leden een vast contract aan voor een periode van 5 jaar

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen.

Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Wij regelen de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Vergelijk onderstaande tarieven met uw eigen tarieven voor een indicatie.

“Er zijn inmiddels al meer dan 2000 bedrijven overgestapt waar we gemiddeld € 5.000,- per jaar voor kunnen besparen”.

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
hoe werkt gebruikelijk loon dga beUnited column

Hoe werkt gebruikelijk loon dga?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor werkzaamheden in de eigen bv een jaarsalaris in de aangifte loonheffing opnemen. Dat salaris moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die je doet. Dit wordt ook wel gebruikelijk loon dga genoemd. Het minimumbedrag stijgt in 2023 naar € 51.000. Maar waarom is het gebruikelijke loon eigenlijk ingesteld? En hoe ga je slim om met je dga-salaris?

Waarom is het gebruikelijk loon dga ingesteld?

Een dga is directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen bv en tegelijk ook werknemer daarvan. Om te voorkomen dat je jezelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet je als dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor je functie en werkzaamheden.

Je kunt als directeur-grootaandeelhouder – iemand een aanmerkelijk belang van meer dan 5 procent van de aandelen in een bv – door deze regeling niet zomaar afstand kan doen van salaris of jezelf een lager loon geven dan redelijk is in de branche.

De Belastingdienst wil op die manier voorkomen dat je als dga geen loon aan jezelf betaalt, maar alleen (fiscaal lage belast) dividend uitkeert. Het is belangrijk om als dga de regeling nauwkeurig toe te passen. De bewijslast dat je loon marktconform is, ligt namelijk bij jou.

Hoe kun je gebruikelijk loon dga vaststellen?

Je kunt je gebruikelijk loon als dga op verschillende manieren vaststellen. Uit deze 3 opties, kies je het hoogste bedrag:

 • Het normbedrag van minimaal € 51.000.
 • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie in de bv.
 • Het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf.

Stijging minimum dga salaris in 2023

Deze wettelijke ondergrens – het normbedrag gebruikelijk loon – is in 2023 gestegen naar € 51.000. Vorig jaar bedroeg dit nog € 48.000. Een flinke verhoging dus.

Dat is niet voor iedere dga goed nieuws, omdat dat in deze tijden van inflatie een extra lastenverzwaring voor je bedrijf betekent. In 2019, 2020 en 2021 bleef het minimumsalaris nog stabiel op € 46.000. Ook je partner moet een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor haar of zijn werkzaamheden in de bv.

Stijging doelmatigheidsmarge in 2023

Het loon van de dga moet vanaf 2023 minimaal 100 procent zijn van het loon van iemand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in zaak. Dit wordt ook wel de doelmatigheidsmarge genoemd en bedroeg in 2022 nog 75 procent.

Daarnaast moet je loon minimaal even hoog zijn als de meestverdienende werknemer en hoger of gelijk zijn aan de wettelijke ondergrens.

Hoe werkt het dga salaris van een startende ondernemer?

Tot 1 januari 2023 konden dga’s van start-ups drie jaar lang het wettelijke toegestane minimumloon krijgen in plaats van een marktconform salaris. Met deze regeling hoopte de overheid steun te bieden aan innovatieve startende ondernemers die nog maar weinig winst maken.

Deze uitzonderingsregeling is in 2023 verdwenen, omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Wel bestaat er overgangsrecht, zodat de start-up de volle drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling in 2022 heeft toegepast, kan dat dus ook nog in 2023 en 2024 doen.

Hoe ga je slim om met dga-salaris?

Het gebruikelijk loon is geen in beton gegoten wet. In specifieke gevallen is het mogelijk om jezelf (tijdelijk) een lager gebruikelijk loon uit te keren.

Heb je vragen over hoe je binnen jouw onderneming het best kan omgaan met het dga-salaris? Win dan advies in bij onze partner oamkb. Of neem contact op met onze helpdesk.

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

 • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
hoe maak je van remote werken een permanent succes

Hoe maak je van remote werken een permanent succes.

Remote werken is sinds de coronapandemie niet meer weg te denken, ook nu we terug naar kantoor kunnen. Nu er in Nederland bovendien een wetsvoorstel op tafel ligt om het recht op remote werk uit te breiden, is het tijd om de impact van thuiswerk op je bedrijf grondig te bekijken. Hier lees je hoe je een effectief succesvol thuiswerkbeleid kunt maken voor al je medewerkers.

Recent keurde de Tweede Kamer een wetsvoorstel goed waarmee het recht op remote werken aanzienlijk uitgebreid zou worden. De Eerste Kamer moet daarover nog stemmen, maar de invoering ervan lijkt waarschijnlijk. De wet zou verzoeken tot remote werken gelijkstellen aan verzoeken tot aanpassing van werktijd of arbeidsduur: een werkgever mag het verzoek alleen weigeren om gegronde redenen, bijvoorbeeld dat het werk niet veilig op afstand uitgevoerd kan worden. 

Wet of geen wet, Nederlanders ervaren de mogelijkheid tot thuiswerk als belangrijk. In een recent onderzoek was Nederland de koploper op het vlak van respondenten die remote willen kunnen werken. Bovendien verwachtten veel respondenten dat deze mogelijkheid tot remote werk ook gepaard zou gaan met financiële ondersteuning van de werkgever om het thuiskantoor in te richten. Kortom: Nederlanders hebben hoge verwachtingen van werkgevers op vlak van flexibiliteit en remote werk. Wil je de beste medewerkers binnenhalen én bijhouden, dan is het als werkgever van groot belang om effectief in te spelen op deze wens. 

Remote werken: (niet) voor iedereen?

De coronacrisis heeft helder gemaakt dat remote werken voor veel bedrijven en functies mogelijk is, vaak zelfs zonder negatieve effecten op de workflow. De impact op medewerkers is echter een ander verhaal. Sommige medewerkers vinden het heerlijk om ongestoord en comfortabel vanuit huis te kunnen werken; anderen missen de sociale interactie met collega’s, of hebben geen geschikte plek om ongestoord te werken. Dat maakt het lastig voor werkgevers om een effectief beleid voor remote werk in te voeren: er is immers geen ‘one size fits all’ aanpak mogelijk.

Wil je remote werken op een effectieve en permanente manier implementeren in je organisatie, dan is het belangrijk om een duidelijk beleid te vormen dat zowel grenzen aangeeft als genoeg flexibiliteit inhoudt. Hoe begin je daaraan? Hieronder geven we de essentiële stappen mee die noodzakelijk zijn om jouw visie voor thuiswerk vorm te geven.

Stap 1: bepaal wat mogelijk is

Remote werk kan in veel gevallen, maar het is niet altijd mogelijk of praktisch. Waar ligt de uiterste grens? Bepaal voor iedere afdeling en iedere positie in welke mate remote werken mogelijk is, en ook in welke mate je het wenselijk vindt. Is er een groot verschil tussen beide? Bestudeer waarom dat het geval is. Heb je een goede reden, of gaat het eerder om een veronderstelling die bij nader inzien onterecht is? 

Veel werkgevers hebben last van een zogenaamde ‘proximity bias’: het idee dat werknemers die fysiek aanwezig zijn meer betrokken zijn en beter werk leveren. Onderzoek als werkgever eerlijk je eigen vooroordelen en probeer de situatie zo objectief mogelijk te schetsen. Dat doe je niet alleen: consulteer zeker de managers van iedere afdeling en vraag ook aan je werknemers zelf naar hun mening. Zo krijg je een beter beeld van wat praktisch haalbaar is.

Stap 2: zet de mogelijkheden om in richtlijnen

Nu je bepaald hebt wat er kan, is het belangrijk om deze bevindingen om te zetten in richtlijnen voor je medewerkers. Daarbij is het nodig om een gulden middenweg vinden tussen duidelijkheid en flexibiliteit. Duidelijkheid, want anders kan je beleid de verkeerde verwachtingen creëren. Maar ook flexibiliteit, want omstandigheden zijn anders voor iedereen en kunnen ook veranderen in de loop der tijd. Het belangrijkst is dat je de bedrijfsvisie over remote werken duidelijk uitlegt en onderbouwt.

Vergeet ook verdere details niet: geef bijvoorbeeld aan welke financiële ondersteuning het bedrijf biedt voor thuiswerk en of schermen beschikbaar gesteld worden. Bepaal ook of medewerkers alleen van huis uit mogen werken, of ook op andere locaties, zoals op openbare plaatsen of in het buitenland. Heb je medewerkers die graag remote willen werken, maar daarvoor de nodige rust of ruimte thuis niet hebben? Probeer proactief samen tot een oplossing te komen. Je medewerkers zullen zich ondersteund voelen, wat alleen maar positieve effecten heeft op de productiviteit. 

Stap 3: evalueer regelmatig

Een beleid opstellen betekent niet dat dit beleid onwrikbaar moet zijn. Evalueer geregeld of je medewerkers tevreden zijn en moedig feedback aan. Hoe meer inzicht je hebt in de leefwereld van je medewerkers, hoe beter je je aanpak daaraan kunt aanpassen – of uitleggen waarom dat niet mogelijk is. Zo voelen je medewerkers zich gehoord, zelfs als het beleid niet honderd procent is wat ze zouden willen. 

Stap 4: begin bij recruitment

Wil je dat er een goede match is tussen jouw werkcultuur en de verwachtingen van je medewerkers, begin dan bij het begin. Maak in je vacature al duidelijk wat de mogelijkheden voor remote werk zijn, en bespreek dit ook zeker met kandidaten tijdens het sollicitatiegesprek. Op die manier verspil je noch je eigen tijd noch die van de kandidaat. Publiceer je een vacature voor een functie die grotendeels of helemaal remote kan? Voorzie dan de optie om het gesprek virtueel te voeren, zo blijf je consistent met je eigen beleid.

Een robuust thuiswerkbeleid in je organisatie zorgt voor meer tevredenheid bij medewerkers en draagt zo bij tot een beter behoud van je medewerkers. Het is dus de moeite waard om te investeren in remote werk: zo blijft talent en waardevolle kennis langer binnen je organisatie, en zijn je medewerkers bovendien productiever. 

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

 • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Wat iedereen zou moeten weten over de verenigde naties

De Verenigde Naties rollen momenteel Agenda 2030 uit, met de beruchte “duurzaamheidsdoelen”. Dit wereldwijde project wil elk aspect van het menselijk bestaan volledig veranderen: voedsel, seksualiteit, familie, werk, financiën, gezondheid, onderwijs, alles! Dit zal zogenaamd een einde maken aan armoede, honger, ongelijkheid, ziekte en andere slechte dingen.

Een voormalig uitvoerend directeur die twee decennia bij de VN werkte, vertelt een ander verhaal. Hij legt uit dat de VN wordt gecontroleerd door criminelen die de VN gebruiken om zichzelf te verrijken en de mensheid tot slaaf te maken.

Bekijk onderstaande video

“de geheimen van de verenigde naties”.

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

 • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
 • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
 • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print