MELD JOUW SCHADE Stichting Coronaclaim MKB

MELD JOUW SCHADE!

Meer dan 60.000 ondernemers worstelen met belastingschulden uit coronatijd. In totaal gaat het om ruim 13 miljard euro. Meer dan 60.000 ondernemers hebben een betalingsachterstand, ruim 20.000 daarvan losten nog geen cent af.

Meer Faillissementen

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) waarschuwt, in een brief aan de Tweede Kamer, voor meer faillissementen. Sinds oktober vorig jaar hebben ruim 226.000 ondernemers een betalingsregeling lopen voor het aflossen van hun coronabelastingschulden. In totaal bedroeg die schuld meer dan 19 miljard euro.

Volgens Van Rij ‘kloppen er in toenemende mate bedrijven aan bij de Belastingdienst’ die worstelen met de betaling van hun belastingschuld. “De verwachting is dat in de komende periode mogelijk meer bedrijven een saneringsverzoek zullen indienen en dat het
aantal faillissementen zal stijgen”, schrijft de staatssecretaris.

Uit de regeling

Ruim 60.000 bedrijven (23 procent) kampen met een betaalachterstand. Een derde daarvan – bijna 21.000 – loste nog helemaal geen schulden af. Ook vielen ruim 34.000 bedrijven uit de regeling, omdat ze failliet gingen of in de schuldsanering terecht kwamen.

In één keer aflossen

De overheid voerde in de afgelopen tijd campagne om ondernemers met schulden te bereiken. 35.000 ondernemers kregen in juli een brief om de betalingsregeling in te trekken. Bij 27.000 bedrijven gebeurde dat ook daadwerkelijk. Die bedrijven moeten hun schuld nu in één keer aflossen. De belastingdienst is inmiddels begonnen met invorderen. 

Stichting Coronaclaim MKB, een initiatief vanuit beUnited, eist accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. 

Iedere ondernemer heeft schade

Iedere MKB & Zzp ondernemer heeft, door overheidsmaatregelen, in meer of mindere mate schade opgelopen. Het maakt daarbij niet uit of je als MKB of Zzp ondernemer wel of niet uitstel van betaling belasting(en) en/of wel of niet een beroep hebt gedaan op steunmaatregelen zoals NOW, TVL, Tozo, TONK, Togs.

Samen staan we sterker

Want ondanks deze gesubsidieerde steunmaatregelen blijft er voor vrijwel iedere ondernemer, buiten zijn of haar schuld, een substantiële (rest) schade over. Wie gaat die rekening betalen? De kleine ondernemer of doen we dat, fair balance, ook samen? Op een enkele uitzonderingen na ervaren veel MKB-ondernemers precies hetzelfde. Samen staan we sterker bij het claimen van accountability en (financiële) rechtvaardigheid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Stichting Coronaclaim MKB eist accountability en rechtvaardigheid

Stichting Coronaclaim MKB eist accountability en rechtvaardigheid

Stichting Coronaclaim MKB eist van de overheid accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Door verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de coronamaatregelen onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt, hebben ondernemers grote schade geleden. Veel ondernemers worden nog dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen. De stichting gaat juridische procedures starten om tot een eerlijke verdeling van de schade te komen.

Door de coronamaatregelen van de overheid hebben alle MKB- en Zzp-ondernemers in meer of mindere mate schade geleden. MKB- en Zzp- ondernemers zijn naar schatting €30 miljard aan inkomsten misgelopen, hebben €6 miljard aan extra leningen en ingeteerd vermogen opgebouwd en zijn met €20 miljard belastingschulden opgescheept. De overheid is al begonnen met het terugvorderen van de coronaleningen. Het invorderen van de opgebouwde €20 miljard belastingschuld is weliswaar opgeschort tot april 2024, maar hangt nog steeds als een zwaard van damocles boven het hoofd van de MKB- en Zzp-ondernemers.

Stichting Coronaclaim MKB vreest dat, nu de beloofde parlementaire enquête op de lange baan is geschoven, veel verantwoordelijke Kamerleden en ministers de politiek verlaten en onafhankelijke onderzoekers nog altijd de toegang tot informatie wordt ontzegd of ontmoedigd, de vragen over accountability en rechtvaardigheid niet of nauwelijks beantwoord zullen worden. Als de overheid het niet zelf doet, doen wij het wel aldus Pancras Pouw, voorzitter van Stichting Coronaclaim MKB.

Stichting Coronaclaim MKB wil dat de overheid verantwoording aflegt over de coronamaatregelen en bereidt samen met juristenkantoor Fyner een uitgebreide en goed onderbouwde aansprakelijkheid voor, gericht op het juridisch begrip onrechtmatige overheidsdaad, internationale mensenrechten en het begrip “fair balance”. Met veel maatregelen heeft de overheid het eigendomsrecht van de ondernemer geschonden. Het gaat daarbij om artikel 14 van de Grondwet en artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden. Alle ondernemers met schade kunnen zich aanmelden. Wij zullen transparant het aanmeldingsproces begeleiden, we gaan alle aanmeldingen bestuderen en daaruit vorderingen opstellen.; aldus Jos Roose, directeur Fyner.

Oproep

Stichting Coronaclaim MKB stelt dat elke MKB- en Zzp- ondernemer in meer of mindere mate schade heeft opgelopen en roept MKB- en Zzp-ondernemers massaal op een kosteloze schademelding te doen als gevolg het niet nakomen van beloften door toenmalig VWS-minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte bij het afkondigden van de coronamaatregelen. Sinds maandag 12 september 2023 hebben al 85 ondernemers kosteloos het aanmeldingsformulier op Coronaclaim.nl ingevuld en verzonden.

2 miljoen MKB- en Zzp- ondernemers

Er zijn bijna 2 miljoen MKB- en Zzp-ondernemers in Nederland. Zij zorgen voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. MKB- en Zzp-ondernemers zijn de grootste werkgever van Nederland, het is dan ook onbegrijpelijk dat MKB- en Zzp-ondernemers in de politiek niet de aandacht en van de overheid niet de support krijgen die ze verdienen. Vanuit de politiek en overheid verwachten we helaas niet veel actie. Daarom zijn we genoodzaakt om via de rechter accountability en rechtvaardigheid af te dwingen; aldus Pancras Pouw.

Over Stichting Coronaclaim MKB

 De stichting Coronaclaim MKB is een initiatief Pancras Pouw, oprichter en CEO van de onafhankelijke MKB-belangenorganisatie beUnited, met bijna 40.000 leden, een krachtige stem in de politiek. De stichting wordt ondersteund door het maatschappelijk betrokken juristenkantoor Fyner van Jos Roose, directeur eigenaar.

Het mkb gaat eraan en dat is precies de bedoeling

Het mkb gaat eraan – en dat is precies de bedoeling

 

Overheid zet bedrijven onder druk om coronasteun terug te betalen. Volgens het CBS zijn er in Nederland ongeveer 2,2 miljoen bedrijven. Zo’n 652 duizend, ongeveer een derde, vroeg coronasteun aan.

Druk belastingdienst

Zo’n 64 duizend bedrijven blijken niet in staat om het geleende bedrag nu al terug te betalen, maar de Belastingdienst zegt in opdracht van de overheid per 1 juni druk te gaan zetten met vorderen van het geleende geld.

Voorspelling Allianz

Daardoor, zo voorspelt Allianz, dreigt een faillissement voor veel van dit soort mkb’ers.

mkb is kapot gemaakt

Volgens Pancras Pouw van belangbehartiger beUnited is “hebben multinationals ongemerkt al heel veel van het mkb in handen, het traditionele mkb lokaal gevestigd en geborgd, zo goed als kapot gemaakt.”

Het mkb gaat eraan en dat is precies de bedoeling

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Zakelijke contracten onnodig dik en complex

Zakelijke contracten zijn onnodig dik en complex

Zakelijke overeenkomsten tussen ondernemingen dijen steeds verder uit, onder meer door de neiging om zo veel mogelijk risico bij de andere partij neer te leggen. Dat blijkt uit een recente enquête onder juristen. Meer papierwerk maakt het niet alleen ingewikkelder voor niet-juristen om met de contracten te werken, maar zorgt ook voor hogere kosten.

Waar ondernemingen hun afspraken in het verleden misschien wel op de achterkant van een bierviltje kwijt konden, lijkt het wel of voor diezelfde afspraken nu duimdikke contracten worden opgesteld. Dat vermoeden wilde advocaat Marcel Ruygvoorn toetsen in het kader van zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Risico’s zo veel mogelijk bij de ander leggen

Ruygvoorn heeft daarom een enquête met stellingen uitgezet onder een representatieve groep juristen bij ondernemingen. En de antwoorden bevestigen zijn vermoeden. Een grote meerderheid is het eens met de stellingen dat zakelijke contracten de afgelopen jaren omvangrijker en ingewikkelder zijn geworden. En dat niet alleen: de meeste ondervraagden vinden dat contracten onnódig uitgebreid en juridisch complex zijn geworden.
Als belangrijkste oorzaak voor de groeiende papierberg noemen de ondervraagden de wens van ondernemingen om alle mogelijke risico’s zo veel mogelijk bij de andere partij neer te leggen. Daarnaast spelen ook Angelsaksische invloeden mee, waar het gemeengoed is om alle details tot in den treure vast te leggen. Tot slot is er de laatste jaren complexe regelgeving bijgekomen, zoals de nieuwe privacywetgeving.

Slechter af dan met wettelijke regeling

Dat dit alles leidt tot juridisch complexe en uitgebreide overeenkomsten ligt voor de hand. En dat partijen afspraken willen toespitsen op hun specifieke situatie is op zich logisch, maar té veel juristerij is ook niet altijd voordelig. Ruygvoorn heeft bij zijn onderzoek namelijk ook bepalingen gevonden in contracten waarmee de opsteller slechter af is dan wanneer hij gewoon de wettelijke regeling had gebruikt. Ook worden bepalingen soms onduidelijker dan de wettekst, wat niet per se een voordeel is als een rechter het contract moet interpreteren. Daarnaast beamen de meeste ondervraagden dat het uitonderhandelen van deze contracten langer duurt en dus de kosten voor ondernemingen opdrijft.

‘Voor wat, hoort wat’ in contracten

De ondervraagden zelf zitten deels ook in hun maag met de uitdijende contracten. Een deel van hen werkt al met zogenoemde minimalistische contracten, die zo veel mogelijk uitgaan van de wettelijke regels. En van de respondenten die hier nog niet mee werken, zou een meerderheid dat wel graag willen. Om de wildgroei een halt toe te roepen pleit Ruygvoorn voor een meer rechtseconomische benadering van bijvoorbeeld de risicoverdeling. Dat komt simpelweg neer op ‘voor wat, hoort wat’ in onderhandelingen, in plaats van alle risico’s bij de ander leggen. Dus als de wederpartij vasthoudt aan een nadelige voorwaarde, moet daar een voordeel voor de andere partij tegenover staan. Dit vereist volgens Ruygvoorn ook meer samenwerking tussen de juridische en de commerciële afdeling bij een deal. En dus niet de situatie waarbij de prijs al is afgehamerd, waarna voor juristen nog de schone taak rest om dat juridisch dicht te timmeren.

Masterclass Contracteren kun je leren

Zelf aan de slag met het vereenvoudigen van zakelijke contracten? Meld je dan aan voor de Masterclass Contracteren kun je leren bij BitterBallenBorrel Almere op donderdag 06 april a.s.

BitterBallenBorrel Almere contracteren kun je leren Fyner

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Provinciale verkiezingen versus Ondernemersbelangen

Provinciale verkiezingen versus zelfstandig Ondernemersbelangen

Op 15 maart kunnen óók ondernemers weer naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Wat staat er op het spel voor het bedrijfsleven bij deze verkiezingen?

Het duidelijkste belang bij het komende provinciaal beleid zit bij ondernemers in de agrarische sector. De twaalf provincies spelen namelijk een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Stikstofbeleid nog enigszins bijsturen

Hoewel de opzet van dit beleid al enigszins is uitgestippeld, kan een nieuw provinciebestuur nog wel proberen om scherper aan de wind te zeilen of juist de teugels iets te laten vieren. Dat bepaalt dus vrij direct hoe veel ruimte agrarische ondernemers krijgen. Maar als dit dossier niet opgelost wordt, blijft dat ook uitstralen naar andere sectoren. Want bijvoorbeeld de bouw moet momenteel de rem erop houden bij projecten die stikstof uitstoten.

Bedrijventerreinen en elektriciteitsnet

Op de lijsten met beleidswensen die regionale ondernemersorganisaties al hebben opgesteld prijken uiteraard lokale kwesties. Zo willen ondernemers in de provincie Groningen dat de N33 richting de Eemshaven wordt doorontwikkeld naar een A33.

Daarnaast zijn er thema’s die door het hele land terugkeren op de lijstjes met ondernemerswensen. Zoals: een goed beleid rondom bedrijventerreinen en de regionale bereikbaarheid daarvan. En ook regie op het stroomnet, dat de omslag naar elektrisch die veel ondernemingen aan het maken zijn niet goed bij kan houden.

Statenleden kiezen straks leden Eerste Kamer

Verder zit er nog een meer politieke component aan de provinciale verkiezingen. De Statenleden kiezen namelijk op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Nu heeft het kabinet daar geen meerderheid, en moet dus steeds zoeken naar extra steun bij andere partijen om regelgeving door de Eerste Kamer te krijgen.

Als de coalitiepartijen straks wél een meerderheid halen, maakt dat hun leven een stuk makkelijker. Zo niet, dan is het de vraag welke andere partijen groot genoeg worden om de regering aan een meerderheid te helpen. Dit kan gevolgen hebben voor het vervolg van grote dossiers, zoals de verbouwing van het pensioenstelsel. De wet die dit regelt moet namelijk nog door de Eerste Kamer.

Ondernemerszetels in waterschap opgeheven

Naast de Provinciale Staten zijn er tegelijkertijd ook verkiezingen voor de waterschappen. Om het financiële plaatje te schetsen: de 21 waterschappen die Nederland telt verwachten dit jaar € 3,5 miljard aan belasting te heffen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is € 260 miljoen meer dan voor 2022 werd begroot. Een deel van dit bedrag wordt opgebracht door ondernemers, via onder meer de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. De eerste betalen ondernemingen die een aansluiting op het riool hebben, de tweede hangt samen met het bedrijfspand.

Voor ondernemers is de keuze deels zelfs belangrijker dan bij de vorige verkiezingen voor de waterschappen. Toen waren er namelijk nog een aantal zetels in het algemeen bestuur van het waterschap speciaal gereserveerd voor het bedrijfsleven (de ‘geborgde’ zetels). Maar met ingang van deze verkiezingen zijn deze geborgde zetels voor ondernemingen afgeschaft. Zij moeten dus nog meer hun invloed laten gelden via andere partijen.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

beUnited streeft naar democratie in balans en is daarom medebestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Coulance kabinet inzake uitgestelde belastingschuld NOW TVL houdt een keer op

Het kabinet roept zo’n 73.000 ondernemers dringend op om hun uitgestelde belastingschuld te gaan aflossen. De Belastingdienst heeft van deze groep namelijk nog geen euro teruggezien sinds de aflossingstermijn is gestart. Er is wel enige coulance, maar die houdt een keer op. Hoe gaat het in het algemeen met de afwikkeling van de coronasteunregelingen?

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid een groot steunpakket opgetuigd om het bedrijfsleven in de benen te houden. Belangrijke steunpilaren daarvan zijn de loonkostensubsidie NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Ruim 100.000 ondernemers met betaalachterstand

Ondernemers hebben gretig gebruikgemaakt van het belastinguitstel. In totaal stond het bedrijfsleven uiteindelijk voor een slordige € 20 miljard in het krijt bij de Belastingdienst. Uiterlijk op 1 oktober 2022 moesten ruim 226.300 ondernemingen starten met het terugbetalen van hun uitgestelde schuld, waar ze in principe 5 jaar de tijd voor hebben. Het ministerie van Financiën heeft nu een eerste tussenstand (pdf) opgesteld, met als peildatum 27 februari 2023.

Enkele cijfers:

  • De totale openstaande schuld is gedaald van € 19,6 miljard naar € 17,2 miljard.

  • Bijna 22.000 ondernemers hebben hun schuld al volledig afgelost. Ruim 138.700 ondernemingen liggen prima op schema met de aflossing.

  • Ruim 103.500 ondernemingen hebben een betaalachterstand. Daarvan hebben er meer dan 73.400 nog geen enkele aflossing gedaan.

De redenen voor de betaalachterstand lopen uiteen, zo hoort de Belastingdienst tijdens contact met ondernemers. Een deel van de ondernemers heeft simpelweg geen geld, en anderen zijn niet bekend met de verplichting om af te lossen. Er is ook nog een groep die bewust niets doet, omdat zij rekenen op een algehele kwijtschelding van de schulden.

Deel ondernemingen bouwt nieuwe belastingschuld op

Vooral de groep van ruim 73.400 ondernemingen die nog niets heeft afgelost baart de Belastingdienst zorgen. Als er straks bij die volledige groep ingevorderd moet gaan worden, zet dat een enorme druk op de capaciteit van de fiscus. Capaciteit die er eigenlijk maar mondjesmaat is.

Ook zorgwekkend vindt de fiscus de 18.300 ondernemingen die én een betaalachterstand hebben én weer nieuwe belastingschulden maken. Er zijn naar schatting 14.000 ondernemingen die nog helemaal niets hebben afgelost én nieuwe schulden opbouwen. Het kabinet roept ondernemingen met een betaalachterstand nu eerst dringend op om snel af te gaan lossen. Of zich bij de Belastingdienst te melden als terugbetalen niet lukt. Dan zijn er namelijk nog verzachtende opties, zoals een betaalpauze of de mogelijkheid om per kwartaal af te lossen in plaats van per maand.

Er is nu nog enige coulance, want de fiscus zal de komende tijd eerst nog brieven sturen naar ondernemers om alsnog werk te maken van de aflossing. Maar vanaf medio mei wordt er zwaarder geschut ingezet. Voor ondernemingen die tegen die tijd nog geen actie hebben ondernomen, wordt vanaf dat moment de betalingsregeling in fases ingetrokken.

Afwikkeling NOW en TVL in laatste fase

Naast het belastinguitstel is de overheid ook bezig met het afwikkelen van andere steunmaatregelen, zoals de NOW en de TVL. Deze regelingen zitten in de laatste fase, waarbij definitief wordt vastgesteld of de uitbetaalde subsidie terecht is. Als bij deze definitieve vaststelling blijkt dat ondernemingen niet aan de voorwaarden voldoen, moeten zij mogelijk subsidie terugbetalen.

De tijdvakken voor de TVL zijn inmiddels afgesloten. Voor het laatste staartje van de NOW (artikel) kunnen organisaties nog tot en met 2 juni 2023 de gegevens aanleveren voor de definitieve vaststelling.

Het gaat dan om subsidies over de periode november-december 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

In antwoord op Kamervragen (pdf) laat het kabinet weten dat uitvoerders RVO (voor de TVL)  en UWV (voor de NOW) zich coulant zullen opstellen bij terugbetaling van de subsidies. Er is daarbij deels maatwerk mogelijk. Organisaties die in de knel komen doen er dus verstandig aan om contact op te nemen om te zien of er oplossingen mogelijk zijn.

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

MKB kan vanaf 21 maart Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) aanvragen

Een kleine 62.000 duizend mkb ondernemingen kunnen vanaf 21 maart 2023 subsidie aanvragen ter compensatie van hun gestegen energiekosten.

De steunregeling, Tegemoetkoming EnergieKostenregeling (TEK 2023) ) die het kabinet in oktober aankondigde, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 tot eind dit jaar. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat dinsdagochtend bekendgemaakt.

MKB-bedrijven die aan de voorwaarden voldoen krijgen 50 procent van de energiekosten boven een bepaalde drempelprijs vergoed, tot een maximum van 160.000 euro. In aanmerking komen bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro, bij wie de energiekosten minstens zo hoog zijn als 7 procent van hun omzet. De drempelprijs bedraagt 1,19 euro per kuub gas en 35 eurocent per kilowattuur stroom.

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) moet net als het energieprijsplafond voor particulieren voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan de flink gestegen energiekosten. MKB-bedrijven die veel elektriciteit en gas verbruiken zijn onder andere bakkers (ovens), tuinders (stookkosten) en slagers (vriezers). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Bedrijven die van de TEK-regeling gebruikmaken krijgen binnen twee weken 50 procent van de voor hen berekende subsidie op hun rekening gestort. Als volgend jaar blijkt dat ze te veel subsidie hebben ontvangen, moeten ze het overschot terugbetalen. Ondernemers die meer energie verbruiken dan vooraf berekend krijgen juist een nabetaling.

Overstappen om op de vaste energie lasten te besparen

In plaats van af te wachten of en hoeveel compensatie de overheid geeft kan je vaak een veel snelle besparing op je energierekening realiseren door je aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen. Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen?  

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Word lid en neem dan contact met onze partner op en laat uw voordeel berekenen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Stichting Denktank en Advies NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI | De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI is opgericht om de belangen van belastingbetalers te behartigen. 

Correcte democratische werking

Het politieke bestel heeft politici gecreëerd die zichzelf belangrijker vinden dan de bevolking. Stichting NPI-DPI is opgezet om bedrijven en burgers zeggingskracht terug te geven en blijvend een correcte democratische werking te bestendigen.

De Nederlandse democratie is uit balans.

De politieke belangenbehartiging voor burgers en bedrijven staat op laag niveau in Nederland. Er waait politiek een wind die rechtstreeks tegen belangen van burgers en bedrijven ingaat. Het is nodig dat belastingbetalers voor hun belang opkomen, anders schaden andere krachten in politiek en maatschappij hun belangen in steeds grotere mate. De Nederlandse democratie is uit balans.

Stichting NPI-DPI

Stichting NPI-DPI verzorgt de manier om voor het belang van burgers en bedrijven op te komen. Daartoe biedt NPI-DPI, politieke abonnementen aan. Met behulp van deze politieke abonnementen, beïnvloedt stichting NPI-DPI politici en stuurt zij aan op verandering van beleid ten gunste van burgers, bedrijven, de Nederlandse democratie en samenleving. De stichting is gevestigd in Gorinchem.

Meer informatie over de Nederlandse democratie en werkwijze van NPI-DPI;

beUnited is mede bestuurder bij Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en ondersteunen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf?

Wij bieden beUnited leden een vast contract aan voor een periode van 5 jaar

Een snelle besparing op je energierekening kan jouw bedrijf realiseren door aan te sluiten bij een inkoopcollectief, het verminderen van het gecontracteerd vermogen of het aantal aansluitingen.

Voor sommige bedrijven kan overstappen van energieleverancier duizenden euro’s besparen op jaarbasis.

Wij regelen de contractovername en energie overstap tot in de puntjes, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en direct kan profiteren van uw lage energiekosten.

Vergelijk onderstaande tarieven met uw eigen tarieven voor een indicatie.

“Er zijn inmiddels al meer dan 2000 bedrijven overgestapt waar we gemiddeld € 5.000,- per jaar voor kunnen besparen”.

Op zoek naar lagere energiekosten voor jouw bedrijf beUnited

Wilt u ook overstappen om op de vaste energie lasten te besparen?

Neem dan contact met ons op en laat uw voordeel berekenen.


beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen.
Ik word lid!


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
hoe werkt gebruikelijk loon dga beUnited column

Hoe werkt gebruikelijk loon dga?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor werkzaamheden in de eigen bv een jaarsalaris in de aangifte loonheffing opnemen. Dat salaris moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die je doet. Dit wordt ook wel gebruikelijk loon dga genoemd. Het minimumbedrag stijgt in 2023 naar € 51.000. Maar waarom is het gebruikelijke loon eigenlijk ingesteld? En hoe ga je slim om met je dga-salaris?

Waarom is het gebruikelijk loon dga ingesteld?

Een dga is directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen bv en tegelijk ook werknemer daarvan. Om te voorkomen dat je jezelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet je als dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor je functie en werkzaamheden.

Je kunt als directeur-grootaandeelhouder – iemand een aanmerkelijk belang van meer dan 5 procent van de aandelen in een bv – door deze regeling niet zomaar afstand kan doen van salaris of jezelf een lager loon geven dan redelijk is in de branche.

De Belastingdienst wil op die manier voorkomen dat je als dga geen loon aan jezelf betaalt, maar alleen (fiscaal lage belast) dividend uitkeert. Het is belangrijk om als dga de regeling nauwkeurig toe te passen. De bewijslast dat je loon marktconform is, ligt namelijk bij jou.

Hoe kun je gebruikelijk loon dga vaststellen?

Je kunt je gebruikelijk loon als dga op verschillende manieren vaststellen. Uit deze 3 opties, kies je het hoogste bedrag:

  • Het normbedrag van minimaal € 51.000.
  • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie in de bv.
  • Het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf.

Stijging minimum dga salaris in 2023

Deze wettelijke ondergrens – het normbedrag gebruikelijk loon – is in 2023 gestegen naar € 51.000. Vorig jaar bedroeg dit nog € 48.000. Een flinke verhoging dus.

Dat is niet voor iedere dga goed nieuws, omdat dat in deze tijden van inflatie een extra lastenverzwaring voor je bedrijf betekent. In 2019, 2020 en 2021 bleef het minimumsalaris nog stabiel op € 46.000. Ook je partner moet een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor haar of zijn werkzaamheden in de bv.

Stijging doelmatigheidsmarge in 2023

Het loon van de dga moet vanaf 2023 minimaal 100 procent zijn van het loon van iemand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in zaak. Dit wordt ook wel de doelmatigheidsmarge genoemd en bedroeg in 2022 nog 75 procent.

Daarnaast moet je loon minimaal even hoog zijn als de meestverdienende werknemer en hoger of gelijk zijn aan de wettelijke ondergrens.

Hoe werkt het dga salaris van een startende ondernemer?

Tot 1 januari 2023 konden dga’s van start-ups drie jaar lang het wettelijke toegestane minimumloon krijgen in plaats van een marktconform salaris. Met deze regeling hoopte de overheid steun te bieden aan innovatieve startende ondernemers die nog maar weinig winst maken.

Deze uitzonderingsregeling is in 2023 verdwenen, omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Wel bestaat er overgangsrecht, zodat de start-up de volle drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling in 2022 heeft toegepast, kan dat dus ook nog in 2023 en 2024 doen.

Hoe ga je slim om met dga-salaris?

Het gebruikelijk loon is geen in beton gegoten wet. In specifieke gevallen is het mogelijk om jezelf (tijdelijk) een lager gebruikelijk loon uit te keren.

Heb je vragen over hoe je binnen jouw onderneming het best kan omgaan met het dga-salaris? Win dan advies in bij onze partner oamkb. Of neem contact op met onze helpdesk.

beUnited

beUnited is een onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór bijna 40.000 zelfstandig mkb & zzp ondernemers. 

  • beUnited wil een alternatief voor een (toekomstige) samenleving waarin enkel nog een handvol grote multinationals en ngo’s hun stempel zetten.
  • beUnited is voor een lokale & regionale circulaire samenleving waar zelfstandig ondernemerschap ruim baan heeft.
  • beUnited is voor een samenleving waarin de zelfstandige mens centraal staat, inventiviteit en creativiteit wordt gewaardeerd, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Help ons om zelfstandig mkb & zzp ondernemers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden en te ondersteunen en word lid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print