'Coronasteun brengt zzp'ers vaak diep in problemen'

‘Coronasteun brengt ZZP vaak diep in problemen’ | Nationale ombudsman

Te strenge regels, gebrek aan maatwerk en onmogelijke eisen: voor veel zzp’ers dreigen ondanks en soms juist dankzij noodsteun grote financiële problemen, blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman.

In het kort

 • Uit 500 klachten van zzp’ers concludeert de ombudsman dat de regels rond noodsteun deze groep vaak in de problemen heeft gebracht.
 • Lokale verschillen en onduidelijke bureaucratie maken dat veel van hen steun moeten terugbetalen of niet ontvangen.
 • Gemeenten bereiden zich voor op een toename van het aantal ondernemers dat in de schulden belandt.
 • Zzp’ers en kleine ondernemers hebben gemiddeld een belastingschuld van €15.000 tot €20.000.

Op een meldpunt dat de nationale ombudsman Reinier van Zutphen opende om de problemen van zzp’ers in kaart te brengen, kwamen 500 klachten binnen. ‘Mensen die ons voorheen niet nodig hadden – ondernemers doen het natuurlijk het liefste zelf – wisten ons ineens massaal te vinden’, aldus Van Zutphen. Ondernemers moeten vaak grote sommen geld terugbetalen, omdat er bij de aanvraag administratieve fouten zijn gemaakt.

Geen maatwerk

De ombudsman voorziet grote problemen als de kleine ondernemers straks hun uitgestelde belastingschuld en te veel ontvangen noodsteun moeten terugbetalen. Van de €16 mrd belastingschuld die uitstaat bij ondernemers, moet ongeveer de helft komen van zzp’ers en kleine ondernemers. Gemiddeld hebben die een schuld van €15.000 tot €20.000.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit recente cijfers van de gemeente Amsterdam dat bijna een op de tien Amsterdamse zzp’ers die gebruik heeft gemaakt van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) schulden heeft opgebouwd. Van Zutphen: ‘Gemeenten moeten zich opmaken voor zzp’ers die in de problemen komen. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om de buffers die zij hebben verbruikt in de coronacrisis weer op te bouwen.’

Ruwheid van regelgeving

Uit een analyse van de meldingen komen vier knelpunten naar voren die de problemen van zzp’ers vergrootten (zie kader). De referentieperiode op basis waarvan de hoogte van de steun werd berekend en de partnertoets werden het vaakst genoemd. Daarnaast zorgde de ‘ruwheid’ van de regelgeving ervoor dat veel mensen buiten de boot vielen.

De ombudsman, die benadrukt het knap te vinden dat de steunmaatregelen überhaupt zo snel opgetuigd werden, vindt het nu hoog tijd voor maatwerk. ‘Mensen die tussen wal en schip zijn gevallen moeten óók geholpen worden.’

Knelpunten die zorgen voor grote problemen bij kleine ondernemers

 1. Door de strenge partnertoets, die het recht op steun wegneemt als de partner van de zzp’er te veel verdient, konden de vaste lasten vaak niet worden betaald.
 2. Niet alle gemeenten maakten ruimhartig gebruik van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk), waarmee zzp’ers hun vaste (woon)lasten zouden kunnen opvangen.
 3. Doordat het werk niet ondergebracht kan worden in een juiste categorie (met behulp van een zogenaamde SBI-code), hadden ondernemers soms geen recht op steun die bedoeld was voor zwaar getroffen sectoren.
 4. De referentieperiode die bepaalt of een zzp’er recht heeft op Tegemoetkoming Vaste Lasten, geeft vaak geen goed beeld waardoor kleine ondernemers bot vangen.

Rechtsongelijkheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten heel verschillend omgaan met het toekennen van coronasteun. Bijvoorbeeld als het gaat om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk). Dat leidt tot ongelijkheid, zegt Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). ‘Bij ene gemeente moet je echt op zwart zaad zitten voordat je steun krijgt, bij de andere mag je wel wat eigen vermogen hebben.’

Juist door die sterk wisselende eisen deden in eerste instantie weinig zzp’ers een aanvraag voor Tonk, reden voor minister Koolmees van Sociale Zaken om gemeenten in april op te roepen ‘ruimhartig’ met de regeling om te gaan. Of dat ook gebeurt lijkt vaak afhankelijk te zijn van de lokale financiële huishouding.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep op de Tonk ruimhartig toe te kennen, maar noemt de verschillen tussen gemeenten verklaarbaar: ‘Omdat de woonlasten in Stadskanaal op een ander niveau liggen dan in bijvoorbeeld Amsterdam, is het logisch dat er verschillen zijn’, aldus Peter Heijkoop, voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie bij de VNG en wethouder in Dordrecht.

Gemeenten zijn nu bezig met het opschalen en verbeteren van de schuldhulpverlening, laat hij weten. Want ‘nu de steunmaatregelen worden afgebouwd, verwachten we een toename van de schuldenproblematiek.’ Ombudsman Van Zutphen hoopt dat de ondernemers die in de schulden komen humaan behandeld zullen worden, zodat zij niet failliet gaan. ‘Want die onderneming overeind houden: dat is altijd het doel geweest.’

BRON 

beUnited Memberships

Wordt ook beUnited Member

beUnited Memberships zijn speciaal ingericht om Midden & Klein Bedrijf (MKB) ondernemers, financieel zo laagdrempelig mogelijk (24/7) toegang te geven tot Belangenbehartiging en erkende hoogwaardige specialisten op het gebied van Ondernemerschap en Juridische & HR kwesties, zonder dat het extra veel tijd, omzet, (te hoge) kosten en energie met zich mee brengt. Daarnaast geven Memberships toegang tot speciaal geselecteerde beUnited Benefits

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Veiligheidsrisico's Coronavaccins duizenden % hoger dan Influenzavaccins

Veiligheidsrisico’s Coronavaccins tot 7707 procent hoger dan Influenzavaccins

De Veiligheidsrisico’s van Coronavaccins zijn tot 7707 procent hoger dan die  Influenzavaccins zo blijkt uit cijfers van bijwerkencentrum Lareb.

Ten opzichte van Influenzavaccins geven de cijfers van Lareb aan dat de Coronavaccins eenvele malen hoger veiligheidsrisico met zich mee te brengen t.w.:

 • 2688% meer meldingen,
 • 3663% meer doden,
 • 2300% meer miskramen
 • 7707% meer opnames

Covid vaccinaties stoppen

De vraag is gerechtvaardigd of het, met dermate hogere veiligheidsrisico’s, niet vele malen verstandiger is om met het Covid Vaccinatie Programma te stoppen.

 

Wat is Bijwerkingencentrum Lareb?

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited MKB roept Eerste Kamer dringend op Stem niet in met testwet

MKB roept Eerste Kamer dringend op: Stem niet in met testwet

beUnited roept, namens het MKB, in een brandbrief de Eerste Kamer dringend op het vertrouwen in de politiek te herstellen door niet in te stemmen met de (tijdelijk)test-wet.

Het vertrouwen in het crisisbeleid van de overheid onder MKBers en hun personeel is tot een dieptepunt gedaald, blijkt uit de vele reacties die bij MKB organisatie beUnited de afgelopen maanden binnenstromen. Ook steeds meer andere beroepsgroepen zoals zorg, juristen en academici benaderen ons om samen op te trekken tegen dit beleid. Het water staat ver boven de lippen en de politiek lijkt verder van de maatschappij te staan dan ooit tevoren.

Test-wet is vrijbrief

De test-wet is volgens het MKB een vrijbrief voor de overheid om direct invloed op de bedrijfsvoering van ondernemers uit te blijven oefenen. Slechts de modelering van het OMT is voldoende om het testen tot het nieuwe normaal te maken. De samenstelling van het OMT, dat blind het beleid van het ondemocratische WHO volgt, is te beperkt om daar die macht aan te blijven geven.

“Als wij als ondernemers alles zouden beslissen op slechts één specialisme binnen onze bedrijven of blind volgen wat anderen doen, zouden we geen jaar overleven”, aldus Pancras Pouw, oprichter van beUnited, de krachtigste MKB organisatie in Nederland.

Eindeloos verlengen doorn in het oog

Het eindeloos verlengen van zogenaamd tijdelijke maatregelen waarvoor wereldwijd nimmer is aangetoond dat ze effect hebben, is een doorn in het oog van het MKB. Voortschrijdend inzicht, waarbij de modellen gelukkig geen werkelijkheid blijken te zijn, lijkt het OMT en het ministerie niet tot inkeer te brengen.

Niet opschalen zorgcapaciteit onbegrijpelijk

Het niet opschalen van de zorgcapaciteit is voor de noodlijdende MKBers onbegrijpelijk, dat was tenslotte waarom we even pas op de plaats moesten maken. Het lijkt wel of we dat met zijn allen zijn vergeten. Het testen is sowieso mosterd na de maaltijd, de IFR blijkt volgens het OMT en de WHO tussen 0,23 en 0,15% te variëren dat is heel wat anders dan de 3% die wij allemaal vreesde.

Gerommel met belastinggeld onacceptabel

Daar komt nu het gerommel met ons zuur verdiende belastinggeld waarvan zonder bonnetjes 5,1 miljard is uitgegeven bij, en dat doet pijn, heel veel pijn. Zeker als de ondernemer zich daar nu diep voor in de schulden heeft moeten steken en zijn personeel voor op straat heeft moeten zetten. Er zijn al 300.000 verborgen werklozen en daar komen straks nog velen bij. Ondernemers zullen tussen de 3 en de 10 jaar nodig hebben om belastingschulden af te lossen. En daar wordt dan op deze manier door een ministerie mee omgegaan. “Dit is onacceptabel.”

Testbeleid leidt tot ongelijk speelveld

Dat het testbeleid voor de gemiddelde MKBer helemaal niet uitvoerbaar is en leidt tot een ongelijk speelveld is al voldoende reden de wet naar de prullenbak te verwijzen. Daarnaast zijn ook de aanbestedingsregels genegeerd en is er een blanco chequegegeven aan een nieuwe partij voor de testen en dat de MKBers die al teststraten op eigen kosten hebben neergezet niet mee konden dingen is te gek voor woorden.

Daar waar de ondernemer voor elke euro een bonnetje moet hebben en voor een opdrachtje van 2 ton door de administratieve nachtmerrie van aanbestedingen moet worstelen, is dit niet goed te praten. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen, het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald. Alleen de Eerste Kamer kan dat nu nog herstellen.

Brandbrief Eerste Kamer

beUnited roept daarom, namens het MKB, in een brandbrief de ervaren Eerste Kamer leden dringend op om nu een positief signaal aan de 1,9 miljoen MKBers en hun 7 miljoen werknemers af te geven en deze wet terug naar de kamer te sturen.

Dit met de dringende boodschap, ga deze zomer niet op reces, zoals ook het overbelaste zorgpersoneel, de noodlijdende ondernemer en de Nederlander zonder vakantiegeld niet op reces kan. Vorm een zakenkabinet dat direct van start gaat met een beleid terug naar het oude normaal en het bouwen aan noodvoorzieningen voor een eventuele pandemie. Het alternatief is dat de grootste werkgever van Nederland eieren voor zijn geld kiest en de stekker eruit trekt voor het echt te laat is. Ervan uitgaande dat het laatste niet de doelstelling is, blijven we samen met onze werknemers als grootste bijdrager aan de staatskas liever meewerken aan het herstel van de economie, werkgelegenheid en de bouw van de noodvoorzieningen.

Download

Brandbrief aan de Voorzitter Eerste Kamer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited MKB roept Eerste Kamer dringend op: Stem niet in met testwet

Midden en Kleinbedrijf fel tegen tijdelijke wet testbewijzen

Het is zowel voor de ondernemers uit het MKB als de samenleving niet te aanvaarden dat testen voor toegang wettelijk wordt ingevoerd. Dit schrijft de grootste onafhankelijke MKB organisatie beUnited met 38.000 leden in een open brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag stemt over de tijdelijke wet testbewijzen Covid-19. 

De MKB sector, 99% van het totale bedrijfsleven in Nederland, bestaat uit totaal meer dan 1,9 miljoen zelfstandigen met circa 7 miljoen werknemers. Een sector van het allergrootste belang voor de Nederlandse economie. Samen met de werknemers vullen zij het merendeel van de schatkist waar nu 925 miljoen uit dreigt te worden verspild.

Uit een recente enquête onder beUnited-leden blijkt dat MKB ondernemers vinden dat heropening van de samenleving zo snel mogelijk en zonder barrières dient plaats te vinden. Voor het overgrote deel zijn zij niet bereid, nog in staat, om testbewijzen als voorwaarde voor toegang in te zetten. Ook de door de overheid bedachte noodvoorzieningen kunnen praktisch en kostentechnisch niet permanent geïnstalleerd blijven.

Tevens blijkt uit de enquête dat de steunmaatregelen verre van toereikend blijken, de reserves zowel zakelijk als privé op zijn, de belastingschulden onoverkomelijk en de verborgen werkloosheid inmiddels zeer hoog is. Er dient een beroep te worden gedaan op andere vormen van solidariteit en beter doordachte maatregelen bij eventuele volgende uitbraken.

Testen voor toegang is praktisch gezien onhaalbaar en te duur

Voor ondernemers en de samenleving is het onwenselijk dat er een maatschappij ontstaat waarbij toegangstesten een norm worden. Testen ondermijnt het gelijke speelveld in het bedrijfsleven. Voor het MKB is het niet haalbaar om zich in te richten op de controle op testresultaten. Deze zijn niet lang genoeg geldig om in de praktijk te functioneren. Daarbij is het ook onrealistisch om te denken dat werknemers en bezoekers de mogelijkheid, tijd of motivatie hebben om voor een bezoek naar de testlocaties af te reizen.

Los van de eventuele kosten van de test zelf staat de benodigde inspanning van het individu niet in verhouding tot de vrijheid die daarmee zou worden teruggegeven aan de samenleving. Er zal tevens een onacceptabel verschil ontstaan tussen grote en kleine bedrijven of organisaties. Het gelijke speelveld is volledig zoek met een maatregel als deze. De investering en operationele kosten van de controle op testresultaten zijn voor kleine organisaties niet te dragen. Tevens werpt het testen voor de bezoeker of consument een te hoge drempel op.

Geen nieuwe maatregelen als lockdowns of avondklokken

Het wordt tijd dat er gerichte maatregelen worden genomen en blijk wordt gegeven aan voortschrijdend inzicht. Er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat de maatregelen die zijn genomen effect hebben gehad op de verspreiding van het virus. Maatregelen als het beschermen van de kwetsbaren en de maatschappij-brede inzet op goede ventilatie zullen effectiever zijn nu de WHO en het CDC inmiddels ook erkennen dat aerosolen de grootste rol spelen in de verspreiding.

Installeren van permanente noodvoorzieningen

“Ondernemers weten als geen ander dat een leven zonder risico’s niet bestaat. We leven al eeuwen met het risico van virussen maar daar kunnen we ons leven niet voor stilzetten. Laten we samen blijven werken aan een gezondere maatschappij, met gezonde voeding, sporten, sociale contacten en minder stress. Iets waar deze maatregelen juist volledig aan voorbij gaan”, aldus Pancras Pouw, oprichter van beUnited.

Zoals aan het begin van de crisis ten doel was gesteld, dringt het MKB aan op het installeren van een permanente noodvoorziening in de gezondheidzorg voor uitbraken als corona. Het is ondenkbaar dat de maatschappij ooit nog op deze wijze onherstelbare schade oploopt door een aanpak zoals die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Andere vormen van solidariteit

Het leek zo duidelijk, er alles aan doen om de ouderen en kwetsbaren tegen het virus te beschermen, zelfs als dat verregaande implicaties heeft op het leven van de maatschappij. Maar solidariteit dient spontaan en onbaatzuchtig te zijn. Er is geen ethische of politiek-filosofische rechtvaardiging voor het wettelijk opleggen van solidariteit. 

Het huidig beleid creëert sociale cohesie enerzijds maar afgedwongen assimilatie anderzijds. Om verdere polarisatie te voorkomen is het daarom tijd om gezamenlijk de beleidsmatige bakens te verzetten en een beroep te doen op andere bronnen van solidariteit. We moeten meer geloven in innerlijke motivaties en in de kracht van menselijke empathie.

Het MKB werkt hard mee aan de oplossingen, maar wil niet langer langs de zijlijn toezien welke maatregelen er uit een zeer beperkt perspectief worden opgelegd. “We moeten niet normaal maken wat niet normaal is”, aldus onze Koning. Testen voor toegang is de druppel die de emmer doet overlopen. “Na anderhalf jaar spreken we niet meer van noodmaatregelen. Er is een structurele aanpak nodig. Daarvoor moet er een breed draagvlak zijn, geen opgelegde regels van bovenaf. Het draagvlak begint bij de voor de economie essentiële 1,9 miljoen zelfstandigen met hun 7 miljoen werknemers” aldus Pancras Pouw. Dat draagvlak is er niet voor een samenleving met testbewijzen, ook niet tijdelijk.

Download

Open brief aan de Tweede Kamer

Download | Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Stap budget

De STAP-budget subsidieregeling komt eraan!

Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. De invoeringsdatum is 1 januari 2022.

Zo is STAP vooral bedoeld voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW-erkend diploma of certificaat. En voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche- of sector erkend certificaat, of een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, en opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Het UWV, dat de regeling gaat uitvoeren, neemt alle goedgekeurde opleidingen op in een register. Dat register is te raadplegen in een nieuw te ontwikkelen STAP-portaal. Via dit portaal kan het STAP-budget eenvoudig en digitaal worden aangevraagd.

Geen andere financiering

Iedereen ouder dan 18 jaar kan de budgetten gebruiken, mits je binding hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt. Een beperkender voorwaarde is dat je geen andere mogelijkheden mag hebben om de scholing te financieren. Het UWV kijkt hiervoor naar de criteria die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. Zo kunnen mensen jonger dan 30 de STAP-regeling moeilijk gebruiken omdat ze vaak nog recht hebben op studiefinanciering. Het kabinet verwacht toch dat 200.000 tot 300.000 personen per jaar met een STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen volgen. In totaal is 218 miljoen euro beschikbaar.

Waarom STAP?

De arbeidsmarkt verandert ingrijpend tussen nu en 2030 ingrijpend. En dat komt niet alleen door de opkomst van robots en computers, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zal de vergrijzing de vraag naar zorgpersoneel verder laten stijgen. En monteurs en installateurs krijgen heel andere opdrachten als het land langzaam maar zeker van het gas af gaat.

Niet alleen jongeren

Al die nieuwe taken zou je bij voorkeur aan jongeren willen geven. Zij moeten er het langst mee doorwerken. Maar Nederland vergrijst, er zijn niet genoeg jongeren om dit aan ‘uit te besteden’. Ook kunnen de opleidingen niet snel genoeg volledig geschoolde mensen afleveren. Het hoeft ook niet alleen door jongeren te worden gedaan. Er zijn nu al meer ouderen dan jongeren op onze arbeidsmarkt.

Heel veel scholing is nodig

Miljoenen mensen moeten dus een ander beroep leren, of een andere invulling aan hun beroep geven. Steeds meer sectoren hebben te maken met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. In de onderwijs en de zorg, waar dat tekort al vrij lang speelt, hebben ze goede ervaringen opgedaan met aparte opleidingsprogramma’s voor zij-instromers en duale leerwerkroutes. De komende 10 jaar is er heel veel bij- en omscholing nodig, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

En de fiscale aftrek dan?

De fiscale scholingsaftrek, die nu nog bestaat, wordt vooral gebruikt door hoger opgeleiden. En deze mensen doen al relatief veel aan om-, her- en bijscholing. De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn ‘helaas vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en administratief medewerkers,’ aldus het ministerie in een persbericht. Daarom verdwijnt de fiscale scholingsaftrek

Hoe nu verder?

De concept-subsidieregeling STAP-budget is te vinden bij de Rijksoverheid. De definitieve versie van de subsidieregeling wordt, voorafgaand aan publicatie in de Staatscourant, nogmaals voorgelegd aan de Tweede Kamer. In de zomer verwacht minister Koolmees het programma voor implementatie van het STAP-budget voor de leggen aan de Kamer. Er is een aparte website over het STAP-budget. Het STAP-budget is onderdeel van de LLO-maatregelen (Leven Lang Ontwikkelen) van de overheid. 

beUnited Memberships

Wordt ook beUnited Member

beUnited Memberships zijn speciaal ingericht om Midden & Klein Bedrijf (MKB) ondernemers, financieel zo laagdrempelig mogelijk (24/7) toegang te geven tot Belangenbehartiging en erkende hoogwaardige specialisten op het gebied van Ondernemerschap en Juridische & HR kwesties, zonder dat het extra veel tijd, omzet, (te hoge) kosten en energie met zich mee brengt. Daarnaast geven Memberships toegang tot speciaal geselecteerde beUnited Benefits

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Pancras Pouw ONDERNEMERS RAKEN HELE HEBBEN EN HOUDEN KWIJT

Ondernemers raken hele hebben en houden kwijt

Het MKB heeft het zwaar. Volgens onderzoek van Atradius zijn er 41% meer faillissementen, gaat 1 op de 6 bedrijven failliet. De schuldenberg aan belastingen is immens. Richard Beune praat erover met Pancras Pouw, de oprichter van beUnited, een netwerk van MKB-ondernemers waar 40.000 bedrijven bij zijn aangesloten.

Met een deel van het MKB gaat het goed, vertelt Pouw, maar er is een flink deel dat aan de rand staat van de afgrond. Hij hoort schrijnende verhalen.

Alleen al de belastingschulden zijn voor velen “een berg die niet te nemen valt”.

Pouw wijst erop dat 1,5 miljoen ondernemers eenmanszaken zijn of VOF’s die bij een faillissement hun hele hebben en houden kwijt kunnen raken, “tot het bankstel aan toe.” Veel ondernemers krijgen geen of te weinig steun. “Voor hen is er geen enkel perspectief. Zij gaan terug naar de daglonen van de 19e eeuw.”

Voor hen is er geen enkel perspectief. Zij gaan terug naar de daglonen van de 19e eeuw.”

MKB wordt niet meer vertegenwoordigd

Hij stelt dat het MKB in het Nederlandse poldermodel niet meer wordt vertegenwoordigd. Het vroegere MKB-Nederland is nu onderdeel geworden van VNO-NCW, dat vooral het grootbedrijf vertegenwoordigt. “Het VNO-NCW zegt gewoon: hou je aan de maatregelen.” Maar alle maatregelen die worden genomen, zegt hij, zijn alleen goed voor de grote bedrijven.

“Er wordt gezegd we doen het samen. Maar we doen het helemaal niet samen. De rekening gaat naar het MKB.”

beUnited MKB meetup BitterBallenBorrel

Wees welkom bij beUnited, een community van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers. Een actief zakelijk netwerk zonder vaste verplichtingen, kosten of contributie, waar gezamenlijk verantwoord ondernemerschap in eigen verantwoordelijkheid centraal staat. 

Doelgroep

De doelgroep van beUnited is het MKB in Nederland, m.a.w. van eenmansbedrijven tot bedrijven met 250 medewerkers. In totaal meer dan 1,9 miljoen bedrijven, (inter)nationaal opererend (in alle branches) met circa 7 miljoen werknemers en een totale jaarlijkse omzet van circa 1000 miljard euro.

Visie

De MKB bedrijven in Nederland, veelal van zelfstandig ondernemers (met de nadruk op zelfstandig), opereren in een steeds sneller veranderende omgeving en trachten ieder voor zich te anticiperen op de marktdynamiek. Belangenbehartiging van het MKB in Nederland is niet of nauwelijks goed georganiseerd, o.a. fiscale en sociale wetgeving, stimulering- & subsidieregels sluiten zelden aan bij de MKB praktijk. Een moderne proactieve community die samenwerking en kennisuitwisseling tussen MKB ondernemers, directeuren en managers bevordert, is daarbij van doorslaggevend belang. 

Doel

beUnited heeft als doel, andere MKB ondernemers, directeuren en managers te verenigen, inspireren, informeren, verbinden, door hun belangen te behartigen en door hen ondersteunen bij het professionaliseren en verbeteren van het ondernemerschap, het versterken & vergroten van de onderneming(en) en het creëren van duurzame (maatschappelijke) waarde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited blog Wappies zijn hard nodig - en van harte welkom

Wappies zijn hard nodig!

Inmiddels zijn we al meer dan een jaar lang verzand in een corona-gedomineerde samenleving. Aanvankelijk was er grote eensgezindheid, zoals vaak in een situatie die als crisis wordt beleefd, want de perceptie van een gezamenlijke vijand creëert saamhorigheid. Dit alles werd nog eens versterkt door psychologisch slim gekozen oorlogsretoriek.

Zorgwekkende ontwikkelingen

Echter krijgt die laatste vergelijking, nota bene geïnitieerd door onze politici, in steeds grotere mate een wat wrange en verontrustende bijsmaak. Maatregelen als een avondklok en buitensporig gewelddadig politieoptreden dat zelfs binnen die organisatie tot onrust en opstand leidt, zelfcensuur van de media, gedraai en gekonkel van politici en zelfs het door hen ridiculiseren van mensen die het wagen om kritische vragen te stellen laten zien dat de crisis inmiddels veel fundamenteler is en veel meer om het lijf heeft dan een rondwarend virus. Vaak beperkt de discussie zich tot getallen, grafieken en R waardes, maar daarmee gaan we volledig voorbij aan enkele zeer zorgwekkende ontwikkelingen die achter het cijfermatige rookgordijn plaatsvinden.

Excuus voor maatregelen

Corona wordt gebruikt als excuus voor het doorvoeren van maatregelen waarmee onze vrijheid, democratie, zelfbeschikking en privacy onderuit worden gehaald op een schaal en in een tempo dat in vredestijd ongekend is. Velen hebben dit niet in de gaten, of wensen hiervoor de ogen te sluiten. Dat is niet onbegrijpelijk, want daarmee plaatst men zich buiten de groep en dat vergt moed; het is bovendien een onaangename vaststelling die veel zekerheden onderuit haalt en een onveilig gevoel geeft. Maar als het genegeerd wordt, zal de onveiligheid nog vele malen groter worden.

Institutionaliseren uitsluiting

Naast de afbraak van onze grondrechten is een van de meest verontrustende stappen, het institutionaliseren van uitsluiting. De plannen voor een vaccinatiepaspoort, een maatregel die verkocht wordt als zijnde van belang voor de volksgezondheid, is de opmaat voor discriminatie van mensen die om welke reden dan ook niet gevaccineerd willen of kunnen worden

Indirecte verplichting

Bij de huidige stand van kennis zou het beleid gericht moeten zijn op het vaccineren van mensen met een medische indicatie en van hen die dat vaccin zelf wensen. Toch komt het huidige beleid er eenvoudigweg op neer dat mensen indirect verplicht worden om stoffen in hun lichaam te laten spuiten waarvan nog heel veel onbekend is, stoffen die voorwaardelijk en voorlopig zijn toegestaan en waarvan het onderzoek nog volop in gang is. Mogelijk zijn het op termijn veilige vaccins – maar voor die vaststelling is echt meer tijd en onderzoek nodig.

Ethisch niet verantwoord

Het verleden geeft ons vele voorbeelden van vaccins, medicijnen en technologische innovaties die aanvankelijk goed en veilig leken, maar dat na verloop van tijd toch niet bleken te zijn. Zeker sinds uit zeer grootschalig onderzoek bleek dat mensen zonder klachten nagenoeg geen besmettingsgevaar vormen, is het verplichten van een dergelijke invasieve ingreep ethisch niet te verantwoorden. Toch is dat wat er gebeurt. 

Retorisch Trucje

Dat er formeel geen sprake is van een verplichting is niets anders dan een retorisch trucje, want zonder vaccinatiepaspoort worden mensen feitelijk uitgesloten van normale deelname aan de maatschappij. Velen nemen het vaccin dan ook niet om medische redenen maar om weer naar een terras, restaurant of festival te kunnen. Hierbij realiseert men zich maar al te vaak niet dat men aldus meewerkt aan het opvoeren van de druk op anderen. In een poging om sociale uitsluiting te voorkomen zwemt men aldus in de fuik. Hierdoor sluit het net zich ook om anderen en komt de dwang waaraan men wilde ontkomen juist dichterbij.

Legitimatie uitsluiting

Als de groep die niet het gewenste gedrag vertoont maar klein genoeg wordt, kan de overheid die mensen uiteindelijk gaan uitsluiten. Het vaccinatiepaspoort is de letterlijke legitimatie van een beleid van uitsluiting. En uitsluiting is iets waartegen ik mij mijn hele leven heb verzet. Mensen zijn sociale wezens en exclusiviteit is een fundamentele behoefte en daarmee wat mij betreft een recht voor iedereen. De apartheid komt terug, zij het nu in een schijnbaar wat nettere verpakking: nog even en de gehate bordjes in winkels, restaurants en openbaar vervoer zijn terug van weggeweest.

Gebrek aan balans voor- en nadelen

Aan de ene kant is er de vaccinatie op zichzelf. Het gaat om een ziekte met een sterftepercentage dat net iets hoger is dan dat een van flinke influenza. Iedere vermijdbare dode is er een te veel, daarover geen misverstand, maar als we zien dat het overgrote deel van de sterfte plaatsvindt in een groep met een korte levensverwachting, dan is het onontkoombaar om te kijken naar de balans tussen voor- en nadelen, want die laatste komen vooral terecht bij jonge gezonde mensen die nog vele jaren voor zich hebben. Voor de enorme gevolgen die de maatregelen voor hen hebben en nog tot in lengte van jaren zullen doorwerken, is geen grafiek of R-getal beschikbaar.

Aan de andere kant is er de vrijheid die mensen hebben om zich niet bloot te stellen aan onbekende stoffen die in hun lichaam worden ingebracht. We stimuleren maatschappij breed een gezonde leefstijl zoals gezond eten, niet roken en zorgen dat je niet te veel zout, suikers en andere ongezonde stoffen binnenkrijgt. Wat is dan logischer dan dat mensen consequent zijn en kritisch zijn over het onomkeerbaar laten inbrengen van een chemische stof die nog maar kort getest is en waarbij nu al meermalen vraagtekens zijn gerezen?

Begrip

De vraagtekens die mensen daarbij stellen zijn op zich volstrekt invoelbaar en begrijpelijk vind, net zoals het begrijpelijk is dat sommigen zich zo ongerust maken over het virus dat zij juist wel kiezen voor vaccinatie en mogelijke nadelen voor lief nemen. Daar kun je van alles van vinden, maar voor beide standpunten is alle begrip op te brengen.

Polarisatie en veroordelen

Waar ik aanzienlijk minder begrip voor heb, is de polarisatie en het veroordelen van mensen met een kritische houding. Als je vindt dat mensen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor hun eigen gezondheid – en dat is volgens mij tot dusver altijd het breed gedragen uitgangspunt van onze maatschappij geweest- dan volgt daaruit dat je hen ook een daadwerkelijke keuze moet geven, ook als dat wellicht niet jouw eigen keuze zou zijn geweest. Zoiets heet respect. En het is juist dat laatste wat ik steeds meer mis in de discussie. Mensen met andere visies of kritische vragen worden in veel gevallen genegeerd, gemarginaliseerd, uitgesloten of geridiculiseerd.

Ridiculiseren bezorgdheid

De minister voor/tegen Volksgezondheid heeft meermalen met zoveel woorden duidelijk gemaakt geen enkel begrip te hebben voor afwijkende meningen en ging zelfs zover dat hij een volksvertegenwoordiger die het waagde om kritische vragen te blijven stellen, voor ‘wappie’ uitmaakte. Zijn actie kwam neer op niets minder dan het ridiculiseren van een groot deel van de bevolking op basis van hun oprechte en invoelbare bezorgdheid.

Waardering voor vragen ontbreekt

Sinds ik mij kritisch heb uitgelaten over de maatregelen die rond corona genomen zijn ben ik overspoeld door mensen die zich zelfs niet meer veilig voelen bij het alleen nog maar stellen van vragen. Zij voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en merken dat werkgevers, politici en zelfs artsen vaak matig zijn geïnformeerd en in veel gevallen niet veel meer doet dan het navertellen van het standaard verhaal dat de regering/overheid heeft verstrekt. Terwijl we veel meer waardering zouden moeten hebben voor mensen die zelf zijn blijven nadenken en de rationaliteit van alles wat er gebeurt blijven bevragen, want zij bewandelen bepaald niet de weg van de minste weerstand.

Debattruc

Het is een effectieve debattruc: mensen met zorgen of vragen, mensen die niet klakkeloos het standaard verhaal wensen te slikken, kun je gemakkelijk wegzetten als wappie, complotdenker, virusontkenner of egoïst. Argumenten heb je niet nodig: laat een van deze termen vallen en je hebt de discussie een perfecte doodsteek gegeven. Wat een wappie nou eigenlijk is en aan welke vereisten je moet voldoen om voor dat predicaat in aanmerking te komen weet eigenlijk niemand, maar dat hoef je niet te definiëren of toe te lichten. Het lijkt er zelfs op dat zo´n woord juíst een stuk handiger in het gebruik is als niemand weet wat het precies betekent, want dan kun je de term namelijk altijd gebruiken als het zo uitkomt. 

“Wappie”

“Onder de term ‘wappie’ wordt verstaan iemand die inzake COVID-19 een andere mening heeft dan degene die de term gebruikt. Het predicaat ‘wappie’ is vrijelijk inzetbaar op het moment dat de gebruiker van dit woord niet in staat noch voornemens is om een normaal debat te voeren en kan dan worden gebruikt om over de rug van de ander de eigen onmacht te maskeren” .

Authentieke denkers

Voor mensen met kritische vragen en oprechte zorgen over vaccinatie en de huidige maatregelen rondom corona heb ik meer dan alle begrip. Vaak gaat het hier om mensen die kritisch, eigenzinnig of origineel denken. Om mensen die niet altijd de gemakkelijkste wegen bewandelen maar eigen ideeën hebben, die authentiek zijn en zich niet bang hebben laten maken. Zeker, het volgen van de hoofdstroom is aanzienlijk gemakkelijker, maar de maatschappij heeft daarnaast altijd behoefte aan en profijt van originele denkers gehad.

Einstein

Was het nou Einstein of een andere denker die het ons al eerder voorhield? “If you continue to think like you’ve always thought, you’ll continue to get what you’ve always got”. Nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang ontstaat nu eenmaal vooral dankzij mensen met dwarse en onorthodoxe ideeën en het lef om daarvoor uit te komen.

Eigen keuzes en weging argumenten

Mensen die anders of origineel denken, of je ze nu wappies noemt of zelfdenkers, we zullen ze hard nodig blijven hebben. Wat mij betreft zijn en blijven deze mensen boeiend en meer dan nodig. Ik zal met hen het gesprek aangaan gebaseerd op mijn beste kennis en ervaring, en met name door dat laatste zal ik nooit uit het oog verliezen dat mensen zelf hun keuzes willen maken waarbij ook andere dan puur wetenschappelijke argumenten mogen meewegen.

Mensen zijn geen proefpersonen

Mensen zijn geen proefpersonen, maar vóór alles zijn zij unieke medemensen met een unieke levensgeschiedenis, gevoelens, emoties, relaties, waarden en prioriteiten. Het afstraffen van een beslissing die de overheid onwelgevallig is door middel van uitsluiting van deelname aan het maatschappelijk verkeer past daar in het geheel niet bij. Het framen van eigenzinnige denkers met nietszeggende woorden die vooral de eigen onmacht moeten maskeren past evenmin.

“Wappies zijn hard nodig”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Helpdesk

Burn-out is geen natuurverschijnsel

Burn-out. Het fenomeen is gegaan van ontkenning, via hype, naar herkenning. Het liefst zo vroeg mogelijk, voordat je ‘het’ echt hebt. Oververmoeid, uitgeput, snel geïrriteerd en lusteloos zijn bekende signalen dat het fout gaat. Maar er zijn ook andere aanwijzingen dat iemand er doorheen zit. Twee onderzoekers ontwierpen er een interessant model voor.

Burn-out is een combinatie van emotionele, fysieke en mentale uitputting. Het kost het bedrijfsleven jaarlijks miljarden. Korte lontjes, woedeuitbarstingen en cynische houdingen zijn duidelijke aanwijzingen. Dat is bekend. Minder bekend zijn somberheid, gelatenheid, slordigheid, passiviteit, teveel eten en overmatig gebruik van alcohol en drugs. Ook dat kunnen aanwijzingen zijn voor een burn-out. Stellen Margaret M. Luciano and Joan F. Brett, verbonden aan de WP Carey School of Business in Arizona in ‘Do You Know Burnout When You See It?’ op managementplatform HBR.

Jarenlang genegeerde signalen

Het artikel lijkt wat academisch, maar het biedt toch een interessante aanvulling op wat we al weten over burn-out. Want het wijst op tekens die meestal onopgemerkt blijven bij collega’s. Iedereen heeft weleens een baaldag, of slaapt weleens slecht, toch? Dat hoef je niet direct te denken aan een burn-out. En zo hebben veel bedrijven deze signalen jarenlang kunnen negeren. Of je houdt een tevredenheidsonderzoek, om zo de meest genoemde werkgerelateerde ongenoegens aan te pakken.

Actieve en passieve indicatoren

Luciano en Brett hebben een indeling gemaakt van burn-outindicatoren gebaseerd op praktijkonderzoek en gesprekken met meer dan honderd professionals. Het model maakt een onderscheid tussen actieve en passieve indicatoren van burn-out. En daarbinnen tussen interne en externe gedragingen. De intern-passieve indicatoren zijn het lastigst om te herkennen. De voortekens zijn gelatenheid, somberheid en jezelf incapabel voelen. Het kan leiden tot wanhoop en angstig, vermijdend gedrag op het werk. Mislukkingen en teleurstellingen voelen als persoonlijke nederlagen. Ze bevestigen het gevoel van incapabel zijn bij degene met een potentiële burn-out.

Gelaten houding

Hoe herken je dat? Daarover geven de auteurs interessante aanwijzingen. Een sombere, gelaten of berustende houding, gecombineerd met uitzichtloze uitspraken. Zoals ‘het is nu eenmaal zo’, ‘met die mensen is niet te werken’, ‘ hier kan toch niks’, en ‘waarom zou je die moeite doen’. Vooral de mensen die dit zachtjes voor zich uit murmelen, vaak zuchten en schudden met hun hoofd moet je goed in de gaten houden.

Het onderscheid is belangrijk

De andere indicatoren voor een burn-out zijn makkelijker te herkennen. Van onderpresteren, onverschilligheid, deadlines, regels en procedures negeren, via overmatig gebruik van genotsmiddelen tot en met de beruchte woedeuitbarstingen, huilbuien, kort aangebonden en snel geïrriteerd zijn. Wie ze precies wil nalezen, met hun classificatie als intern of extern passief of actief, moet het artikel van Luciano en Brett zeker nalezen. Het helpt om de signalen van een mogelijke burn-out sneller, en beter te herkennen.

Voorkomen is beter dan de genezing

Zo snel mogelijk de signalen van een aanstaande burn-out herkennen is waar de meeste onderzoekers en auteurs zich recent op toeleggen. Want het kan helpen om een burn-out te voorkomen. En dat is makkelijker dan ervan herstellen. Bovendien lijden de relaties met collega’s, de productiviteit, het werkgeluk en de betrokkenheid van teams en afdelingen onder mensen die bezig zijn met ‘eronderdoor gaan’. Merken de auteurs terecht op.

Een burn-out voorkomen? Denk aan deze 5 stappen

Minstens zo interessant als hun indeling van de vroege indicatoren van een aanstaande burn-out is het stappenplan van Luciano en Brett om een echte burn-out te voorkomen. Zowel bruikbaar voor collega’s als voor leidinggevenden. Hoewel vooral voor managers geschreven. Hun eerste aanwijzing is misschien wel de belangrijkste: kijk eerst goed naar jezelf, voordat je anderen probeert te helpen…

1} Herken de symptomen.

Het begint meestal met de subtiele symptomen van een passieve, vooral intern gevoelde burn-out. Maar het escaleert meestal naar meer actieve en externe verschijnselen. Een mislukt prestigeproject kan leiden tot teveel drinken, waarna de eerste de beste collega die iets verkeerd doet het voor zijn kiezen krijgt. Wie weet hoe zijn collega’s zich meestal gedragen kan abnormale reacties sneller herkennen.

2} Eerst nadenken, dan reageren.

Als iemand vreemd doet of reageert op een verzoek of vraag, vraag je dan eerst af: waarom doet hij of zij zo? Vraag ik iets onredelijks? Zijn mijn boze of emotionele gevoelens een indicatie dat ik er zelf ‘doorheen’ zit? Vraag eerst open wat er aan de hand is. Waarom reageer je zo? Kan ik iets doen?

3} Doe een stap achteruit.

Plaats wat er is gebeurd in een wat breder perspectief. Hoe belangrijk is dit? Welke gevolgen kan het hebben? Is het een incident, of is er mogelijk toch meer aan de hand? Luciano en Brett raden leidinggevenden aan om dit als tip mee te geven aan hun mensen als er iets vreemds gebeurt. En om ze hierna zo veel mogelijk ruimte te bieden om zelf te bepalen hoe ze ermee omgaan. Inclusief afwijzen van onredelijke en onmogelijke verzoeken. Meer autonomie in het werk vermindert de kans op stress en burn-outs aanzienlijk.

4} Ondersteun elkaar.

En dat betekent vooral: neem het serieus. Pas op met cliché’s als ‘rust maar eens goed uit’, en dooddoeners als ‘aan alles komt een eind, het waait wel weer over’. Toon, zeker als leidinggevende oprechte belangstelling voor de emoties van de gestresste collega. Kijk of je een passende, of creatieve oplossing kunt bedenken die de belangrijkste oorzaak of aanleiding voor de stress kan verminderen, of wegnemen.

5} Niet alles kan evenveel haast hebben.

We weten niet beter: alles moet direct, en snel. Een vraag stel je direct, en het antwoord moet niet te lang op zich laten wachten. Leveringen hadden er gisteren al moeten zijn, net zoals dat rapport. Toch heeft elk mens maar 2 handen, 1 hart en heeft een dag voor iedereen maar 24 uur. Klagen mensen over werkdruk, en dat is vaak zo bij stress, probeer dan om zo veel mogelijk taken te spreiden in de tijd. Hanteer flexibele werktijden, dat geeft mensen de ruimte om werk en privé beter te verdelen over een dag. Pas op met gewoontegedrag, vaste procedures en heilige huisjes. Maak het de mensen zo makkelijk mogelijk. Het kost wat meer, maar herstellen van een burn-out kost nog veel meer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Het NK Tegelwippen gaat van start

Het NK Tegelwippen gaat van start

Het NK Tegelwippen gaat van start!

Van 30 maart tot en met 30 september daagt de Gemeente Utrecht samen met @duurzameweek en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrechters uit om zoveel mogelijk tegels te wippen. Wip tegels uit je achtertuin of maak een geveltuintje. Kijk voor inspiratie op duurzameweek.nl/nk-tegelwippen.

Waarom zou je meedoen?

Het wordt steeds warmer en de regenbuien extremer. In een versteende stad en tuin blijft het lang warm en kan het regenwater maar lastig de grond in zakken. Groen verkoelt en neemt water op. Dus: tijd om tegels uit je tuin te halen.

Hoe doe je mee?

 1. Ga naar duurzameweek.nl/nk-tegelwippen en laat je inspireren door de opties. Geveltuin, achtertuin, voortuin; het kan allemaal.
 2. Wip je tegel(s) en vervang deze voor groen!
 3. Meld je tegel(s) aan op www.NK-Tegelwippen.nl zodat deze bij score van de gemeente Utrecht geteld wordt. We maken dan kans op de Gouden Tegel en natuurlijk de titel ‘Winnaar NK Tegelwippen 2021’. Daarnaast maak jij kans om ‘Tegelwipper van de maand’ te worden! Aanmelden als bewoner kan vanaf 30 maart.
 4. Geen idee wat je met die gewipte tegels moet? Geen probleem! Laat ze ophalen door de gemeente Utrecht. Meld hier je tegel(s) aan.
beUnited Duurzame week NK tegelwippen
Atradius

Bijna twee keer zoveel faillissementen in 2021 | Atradius

In Nederland stijgt het aantal faillissementen in 2021 met 44% ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit blijkt uit recente faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen toe met 26%.

Het aantal faillissementen daalde vorig jaar wereldwijd gemiddeld met 14%. De verwachting is dat er in 2021 wereldwijd een stijging van 26% van het aantal faillissementen zal zijn. Dit is het gevolg van het afbouwen van fiscale steunpakketten en het heropenen van faillissementsprocedures. Veel ondernemingen die afgelopen jaar nog werden gered, zullen het dit jaar helaas niet gaan redden.

Steunmaatregelen van de overheid

In Nederland wordt de stijging van 44% procent vooral veroorzaakt door een vertraagde doorwerking van de coronacrisis. Ook hier zullen veel ondernemingen die dankzij overheidssteun de dans wisten te ontspringen alsnog failliet gaan. In Nederland was er in 2020 zelfs sprake van een daling van het aantal faillissementen van 17%, mede door de financiële en fiscale maatregelen (tool) van de rijksoverheid.

Snellere doorstart

Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die sinds 1 januari 2021 van kracht is, is het vanaf dit jaar makkelijker voor ondernemingen om te herstructureren. Atradius hoopt dat veel ondernemingen door de WHOA sneller een doorstart kunnen maken en dat daardoor de snelle groei van het aantal faillissementen afremt.

Sterke reactie op bbp

Vergeleken met veel andere Europese landen behoort Nederland, samen met Spanje, tot de sterkste stijgers op het gebied van faillissementen. Dit komt doordat Nederland en Spanje beide traditioneel sterk reageren op schommelingen in het bruto binnenlands product (bbp).

Om die reden is er een relatief hoge stijging op het gebied van faillissementen. Het Nederlandse niveau van faillissementen is over een langere periode nog altijd laag, zelfs rekening houdend met de coronacrisis.

Lees ook:

Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek