beUnited Ondernemers Regelingen Corona per 01 oktober 2020

Ondernemers regelingen Corona per 1 oktober

De economische gevolgen van de huidige coronacrisis worden door nagenoeg alle ondernemers gevoeld. In maart presenteerde het kabinet het eerste noodpakket, welke werd opgevolgd door noodpakket 2.0. Op 28 augustus 2020 werd het steun- en herstelpakket voor onze economie gepresenteerd. Door deze ‘update’ zijn een aantal regelingen veranderd of ten einde gekomen. Om concreet te maken wat dit voor jou als ondernemer betekent hebben we de laatste updates op een rijtje gezet.

Uitstel van betaling belasting

Heb je vanwege corona uitstel van betaling van belastingen gekregen? Goed nieuws. Op verzoek van de Tweede Kamer is er nogmaals gekeken naar de termijn om af te lossen. Deze is verlengd van 24 naar 36 maanden en er hoeft pas vanaf 1 juli 2021 betaald te worden in plaats van 1 januari 2021. Ook is het mogelijk om de uitstel die al aangevraagd is te verlengen tot 1 januari.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO-3)

Toets op beschikbare geldmiddelen

Er werd aangekondigd dat er per 1 oktober 2020 een aanvullende toets op beschikbare geldmiddelen plaats zou vinden. Dit wordt vooralsnog niet doorgevoerd vanwege de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. De toets zal in overleg met verschillende instanties wellicht op een later moment worden doorgevoerd. De TOZO 3-uitkering is dan ook waarschijnlijk later dan 1 oktober 2020 aan te vragen (met terugwerkende kracht).

Aanvragen met terugwerkende kracht

TOZO 3 kan, in tegenstelling tot TOZO 1 en 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering voor het levensonderhoud kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerking tot maximaal 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van TOZO 3 worden aangevraagd vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Dus, doe je de aanvraag op 12 december 2020, dan kun je de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet meer mogelijk om nog een TOZO-uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Terugbetalen bij controle

Er worden controles uitgevoerd. Blijkt bij zo’n controle dat je teveel hebt ontvangen? Dan moet je terugbetalen. In het ergste geval kan dit betekenen dat je veel terug moet betalen, zorg er dus voor dat je alle wijzigingen door blijft geven. Dit geldt naast inkomen ook voor alle andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je uitkering. Denk bijvoorbeeld aan je gezinssamenstelling.

Heroriëntatie voor ondernemers

De volgende fase binnen deze regeling start op 1 januari 2021. Daarin gaat het kabinet ondernemers voorbereiden op nieuwe stappen, eventueel als werknemer in loondienst. De komende maanden zal dit plan uit worden gewerkt door verschillende instanties zoals het SZW, VNG en Divosa.

Lening voor bedrijfskapitaal ná TOZO 1 en/of 2

Het maximum voor deze lening is €10.157,- voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk. Je kunt geen beroep doen op de lening voor bedrijfskapitaal als je surseance of faillissement hebt aangevraagd voor jezelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

Aflossen

De aflossing voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van TOZO 3 start op 1 januari 2021 als je vóór die datum een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijg je de lening na 1 januari 2021, dan gaat de terugbetalingsverplichting in op de datum van verstrekking. Ook de rente gaat dan ‘lopen’.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Verlenging en einddatum

Per 1 oktober 2020 wordt de NOW-regeling met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd. Daarmee zal de regeling ten einde komen op 1 juli 2021.

Percentage omzetdaling

Vanaf januari 2021 moeten bedrijven een omzetdaling van ten minste 30% hebben, waar dat eerst 20% was.

Afbouw vergoedingspercentages tegemoetkoming loonkosten

De tegemoetkoming in de loonkosten zal worden afgebouwd. Over de resterende 9 maanden zullen de vergoedingspercentages worden verlaagd van 80%, naar 70% en vervolgens naar 60%.

Loonsom geleidelijk laten dalen (vrijstellingspercentage)

Het is mogelijk om, tegenover de afbouw van de vergoeding, de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%. Dit gaat niet ten koste van de subsidie.

Korting NOW2

De korting die verstrekt werd op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen.

Maximaal te vergoeden dagloon

In het 3e tijdvak (april, mei en juni 2021) zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer worden verlaagd naar max. 1 maal het dagloon.

NOW3 aanvragen

UWV houdt 16 november 2020 aan als streefdatum voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak. Dan kun je met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het 1e tijdvak, 1 oktober tot en met 31 december. Je kunt per tijdvak besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als je geen gebruik hebt gemaakt van NOW 1 of 2, kun je gebruik maken van deze regeling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Verlenging en subsidiebedrag

Bedrijven kunnen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aanvragen, per 3 maanden is er dan maximaal €90.000,- beschikbaar. Tijdvak 2 start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Tijdvak 3 start op 1 januari tot en met 31 maart 2021. Tijdvak 4 start op 1 april t/m 30 juni 2021.

TVL aanvragen

Subsidieperiode 1 loopt nog tot en met 30 september 2020 en kun je tot en met 30 oktober 2020 aanvragen. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. Dit loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Bedrag vaste lasten

Je dient minimaal €3.000,- aan vaste lasten te hebben in 3 maanden in plaats van €4.000,- in 4 maanden. Onder vaste lasten vallen posten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Afbouw

Na 1 januari 2021 zal de TVL gestaag worden afgebouwd en de grens voor omzetverlies zal in stappen worden verhoogd.

TOGS-regeling en TVL-regeling

Kwam je voor deze eerdere regelingen in aanmerking? Dan kun je ook gebruik maken van de TVL-verlenging. Je moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, zie ook de lijst met SBI-codes van de RvO.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Redactie beUnited
De redactie van beUnited (re)post actueel Ondernemersnieuws op de nieuwspagina van beUnited, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland.

Geef een reactie