MELD JOUW SCHADE Stichting Coronaclaim MKB

MELD JOUW SCHADE!

Meer dan 60.000 ondernemers worstelen met belastingschulden uit coronatijd. In totaal gaat het om ruim 13 miljard euro. Meer dan 60.000 ondernemers hebben een betalingsachterstand, ruim 20.000 daarvan losten nog geen cent af.

Meer Faillissementen

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) waarschuwt, in een brief aan de Tweede Kamer, voor meer faillissementen. Sinds oktober vorig jaar hebben ruim 226.000 ondernemers een betalingsregeling lopen voor het aflossen van hun coronabelastingschulden. In totaal bedroeg die schuld meer dan 19 miljard euro.

Volgens Van Rij ‘kloppen er in toenemende mate bedrijven aan bij de Belastingdienst’ die worstelen met de betaling van hun belastingschuld. “De verwachting is dat in de komende periode mogelijk meer bedrijven een saneringsverzoek zullen indienen en dat het
aantal faillissementen zal stijgen”, schrijft de staatssecretaris.

Uit de regeling

Ruim 60.000 bedrijven (23 procent) kampen met een betaalachterstand. Een derde daarvan – bijna 21.000 – loste nog helemaal geen schulden af. Ook vielen ruim 34.000 bedrijven uit de regeling, omdat ze failliet gingen of in de schuldsanering terecht kwamen.

In één keer aflossen

De overheid voerde in de afgelopen tijd campagne om ondernemers met schulden te bereiken. 35.000 ondernemers kregen in juli een brief om de betalingsregeling in te trekken. Bij 27.000 bedrijven gebeurde dat ook daadwerkelijk. Die bedrijven moeten hun schuld nu in één keer aflossen. De belastingdienst is inmiddels begonnen met invorderen. 

Stichting Coronaclaim MKB, een initiatief vanuit beUnited, eist accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. 

Iedere ondernemer heeft schade

Iedere MKB & Zzp ondernemer heeft, door overheidsmaatregelen, in meer of mindere mate schade opgelopen. Het maakt daarbij niet uit of je als MKB of Zzp ondernemer wel of niet uitstel van betaling belasting(en) en/of wel of niet een beroep hebt gedaan op steunmaatregelen zoals NOW, TVL, Tozo, TONK, Togs.

Samen staan we sterker

Want ondanks deze gesubsidieerde steunmaatregelen blijft er voor vrijwel iedere ondernemer, buiten zijn of haar schuld, een substantiële (rest) schade over. Wie gaat die rekening betalen? De kleine ondernemer of doen we dat, fair balance, ook samen? Op een enkele uitzonderingen na ervaren veel MKB-ondernemers precies hetzelfde. Samen staan we sterker bij het claimen van accountability en (financiële) rechtvaardigheid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Zelfstandig MKB Ondernemers willen geen Corona Toegangsbewijs (CTB)

Zelfstandig MKB Ondernemers willen geen Corona Toegangsbewijs (CTB)

Leden van Belangenorganisatie beUnited vinden dat, het omstreden Corona Toegangsbewijs (CTB), niet terug moet in de juridische gereedschapskist van het kabinet. Dit bleek uit een steekproef onder 200 zelfstandig ondernemers. 

In onderstaande video legt beUnited oprichter Pancras Pouw uit waarom, 87% van de leden, geen permanente coronapas willen.

Toen recent bekend werd dat werkgevers organisatie VNO-NCW pleit voor een opname van de coronapas in de coronawet, werd één ding duidelijk voor beUnited voorzitter Pancras Pouw: dit is geen organisatie die de belangen van Mkb’ers behartigt.

In een sector waar alles draait om persoonlijk contact met personeel en klant is geen plek voor een dergelijk instrument, vooral wanneer de werking ervan nog altijd niet is vastgesteld. “Er speelt wat anders,” aldus Pouw. “Europa wil dat iedereen aan de coronapas gaat.”

Daarom is het belangrijker dan ooit dat het MKB zich gaat verenigen. Als drijver van werkgelegenheid en innovatie speelt het MKB een cruciale rol in de economie. Als zelfstandige ondernemers zijn Mkb’ers echter te slecht georganiseerd om een vuist te maken tegen mondiaal opererende bedrijven en instituties:

“BeUnited wil naar een wereld waarin multinationals minder dominant zijn. Anders houd je geen samenleving over,” volgens Pouw. In gesprek met Ad Verbrugge weidt hij uit over zijn alternatieve visie voor het MKB.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW en MKB-Nederland

beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW (mkb Nederland)

Onlangs heeft VNO-NCW en het sub merk mkb Nederland haar leden een brief-reactie verzonden inzake het concept Wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg). Een brief die bol staat van overheidspropaganda, waarin VNO-NCW (mkb Nederland) aangeeft dat zij voorstander zijn om het coronatoegangsbewijs (CTB) als maatregel in de wet te verankeren, dit in combinatie met o.a. de 1,5-meterregel, avondklok en mondkapjes. 

VNO-NCW geen belangenbehartiger zelfstandig ondernemers

Dit schrijven maakt weer eens duidelijk dat VNO-NCW (& mkb Nederland) gewoon een verlengstuk zijn van de politiek en op zeker geen onafhankelijke belangenbehartigers van zelfstandig (MKB) ondernemers.

beUnited neem afstand van VNO-NCW standpunten

Als beUnited nemen wij dan ook afstand van de inhoud van dit schrijven. Wij nemen er niet alleen afstand van, maar vragen ons ook af waarom VNO-NCW (mkb Nederland) consequent peer reviewed onderzoeken die de effectiviteit van de maatregelen ontkrachten in het belang van Ondernemend Nederland niet serieus nemen. Deze organisaties blijven maar hangen in achterhaalde en niet te bewijzen dogma’s. 

Ruim 400 studies van topuniversiteiten waarvan velen peer reviewed laten zien dat de door VNO-NCW (mkb Nederland) gepromote maatregelen geen voordelig effect hadden en disproportionele schade bij zelfstandige MKB ondernemingen hebben veroorzaakt. 

Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW ( mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht c.q. dwang op de werkvloer actief promoten.

VNO-NCW advies discutabel

Een belangenbehartiger dient op te komen voor haar achterban en duidelijk te maken dat zij nieuwe maatregelen of terug naar de oude maatregelen niet accepteren.  Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW (mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht cq dwang op de werkvloer actief promoten. Dit is te meer zeer discutabel omdat de rechter dit onlangs verboden heeft.  Zie artikel in de Volkskrant.

VNO-NCW kwatsch

VNO-NCW (mkb Nederland) beweerd ook dat een hoge vaccinatiegraad bewezen zou helpen bij het terugdringen van ziekteverzuim; zij stelt dat door een hoge vaccinatiegraad minder mensen (ernstig) ziek zouden worden en dat daardoor het virus zich ook minder snel zou verspreiden. Op welk onderzoek is dit gebaseerd ?

Alles bij elkaar is het verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden kunnen verspreiden zonder dat hun leden hiertegen in opstand komen. 

Het is verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden verspreiden.

Want juist de praktijk laat zien dat in de sectoren waar veel werknemers gevaccineerd zijn het ziekteverzuim uitzonderlijk hoog is. Daarnaast laten de Pfizer papers maar ook de duur van effectiviteit vaccinatie duidelijke  zien dat deze claim 100% op lucht gebaseerd is. Zie blog Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Daadwerkelijke hulp aan zelfstandig ondernemers relatief eenvoudig

beUnited is van mening dat het relatief eenvoudig om zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk te helpen. Zorg binnen bedrijfspanden voor goede ventilatie, blijf thuis bij klachten en verhoog de ziekenhuis capaciteit minimaal op het niveau als voor corona.

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited vereningings Partner

MKB start collectieve claim tegen overheid om corona

VLOEDGOLF AAN FAILLISSEMENTEN DREIGT

MKB-ondernemers stappen gezamenlijk naar de rechter om compensatie te eisen voor de schade die zij hebben geleden door het coronabeleid. Stichting Coronaclaim MKB, opgericht door ondernemers Pascale Petiet, Pancras Pouw en Erik Koper, vindt het onrechtvaardig om de rekening van de coronamaatregelen alleen bij de MKB-ondernemers neer te leggen. Als de collectieve zaak succes heeft, kan het de overheid miljarden kosten.

“De coronamaatregelen zijn door de overheid genomen om de gezondheid van de hele bevolking te beschermen en gezondheid is een zaak van ons allemaal. Maar MKB-ondernemers zijn uiteindelijk de financieel gedupeerden van de coronacrisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen.” Aan het woord is Pascale Petiet, eigenaar van adviesbureau OAMKB en één van de initiatiefnemers van Stichting Coronaclaim MKB. MKB-ondernemers hebben samen 20 miljard aan belastingschulden uitstaan. Daarbij schat MKB Nederland dat er 6 miljard ‘schade’ is aan extra leningen en  ­ingeteerd vermogen, en 30 miljard aan gemiste inkomsten.

En daar komen andere schulden nog bovenop, zegt voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). “Voor veel ondernemers zijn hun pensioenvoorzieningen ook in rook opgegaan”. Biesheuvel stelt dat bepaalde sectoren zo hard zijn getroffen dat de toekomst van bedrijven die daarbinnen werkzaam zijn nog steeds op het spel staat. “Als er geen compensatie komt, zul je zien dat bijna al het geld dat nu binnenkomt naar het aflossen van schulden gaat. Vooral bij zzp’ers, de horeca- en evenementensector zit het leed diep”, zegt Biesheuvel. “Zonder compensatie komt er een golf aan faillissementen”, zo verwacht Petiet.

“We waren net 2,5 jaar aan het draaien en toen begon de ellende,” zegt Max Claushuis, eigenaar van KC-service, een horeca-uitzendbureau actief in de evenementensector, en één van de ondernemers die meedoet. Eind oktober 2017 begon hij met zijn bedrijf en dan stort begin 2020 de evenementensector helemaal in. Het is een hele lastige periode geweest. Max noemt een aantal factoren uit het coronabeleid die heel nadelig uitpakten. “Het klapdeurbeleid – open, dicht, open, dicht – maakt het onberekenbaar en onvoorspelbaar. Evenementen werden gepland en weer gecanceld. Dan moet je alles weer afzeggen. Dan zegt je personeel op een gegeven moment ook: laat maar zitten”. Maar ook de verschillende regels voor verschillende ondernemers voelen onrechtvaardig: de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort mocht wel doorgaan terwijl voor andere ondernemers toen de grens van 750 mensen wel werd gehandhaafd. Op de website van coronaclaim.nl zijn diverse verhalen van ondernemers te lezen.

“Er zijn grofweg 450.000 MKB vennootschappen in Nederland. Het MKB is de grootste werkgever van Nederland, zij zorgen voor veel innovatie en welvaart,” zegt Pancras Pouw, oprichter van MKB-belangenhartiger BeUnited, waar zo’n 40.000 bedrijven bij zijn aangesloten, en mede-initiatiefnemer van Stichting Coronaclaim MKB. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet de support krijgt van de overheid die het verdient. Afhankelijk van het aantal bedrijven dat mee gaat doen zal de overheid, mits de actie succesvol is natuurlijk, met vele miljoenen zo niet miljarden over de brug moeten komen.”

De rechtszaak zal worden begeleid door het Amsterdamse advocatenkantoor Bureau Brandeis. De schatting is dat voor de hele procedure € 450.000,- nodig is. MKB-ondernemers kunnen tegen een bijdrage van € 450,- hun schade claimen. De stichting is dus op zoek naar 1000 ondernemers die mee willen doen. Inmiddels hebben zich al 80 ondernemers aangemeld. De schade is divers en daarom is gekozen om tien rolmodellen te kiezen en hier een compensatieregeling of schade­vergoeding voor te claimen. Dit schept precedenten waarmee andere MKB-ondernemers hun specifieke schade kunnen claimen. De overige deelnemers krijgen beschikking over het juridisch dossier waarmee individueel de schade kan worden geclaimd.

Auteur:  Redactie De Andere Krant | 26/03/2022

Abonnement; De andere Krant

beUnited wil ook bij niet Members meten hoe het overheidsbeleid ondernemers heeft geraakt. Zakelijk en persoonlijk. Daarom sturen we u hierbij een link naar een peiling met 10 meerkeuzevragen en verzoeken wij u om deze in het netwerk door te sturen en te laten beantwoorden.
 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Coronasteun fiks verruimd: meer TVL en belastinguitstel

Het kabinet rammelt opnieuw flink met de geldbuidel om Nederland door de coronacrisis te loodsen. Zo wordt het maximumbedrag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opgevoerd van € 90.000 naar minstens € 330.000 en kunnen ondernemers nog langer uitstel van belastingbetaling aanvragen.

In totaal gaat het om een extra pakket van € 7,6 miljard. Met de uitbreiding van de coronasteun wil het kabinet het bedrijfsleven ook voor het tweede kwartaal van 2021 duidelijkheid bieden over de steun. Zeker nu er door de start van de vaccinatiecampagne licht aan het eind van de tunnel is.

NOW, TVL, belastinguitstel en TOZO verruimd

Het kabinet komt met een brede waaier aan steunmaatregelen. Dat loopt uiteen van een garantiefonds voor evenementen tot onbelaste reiskostenvergoedingen en het alsnog ophogen van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Wat verandert er verder voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021? Een greep uit de belangrijkste wijzigingen die het kabinet heeft aangekondigd in een Kamerbrief (pdf):

 • De grootste verandering zit in de TVL. Wat blijft is dat ondernemingen minstens 30% omzetverlies moeten hebben om TVL te kunnen krijgen. Maar het subsidiepercentage gaat flink omhoog, naar 85%. Eerder was de vergoeding nog 50% bij 30% omzetverlies, en dat liep op naar 70% bij 100% omzetverlies. In de eerste twee kwartalen van 2021 is dat dus voor iedereen 85%. Verder wordt de grens van maximaal 250 werknemers losgelaten: alle ondernemingen kunnen nu TVL krijgen ongeacht het aantal werknemers. Ook het maximumbedrag gaat omhoog: van € 90.000 naar € 330.000. Dit bedrag geldt voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers. Ondernemingen met meer werknemers kunnen tot € 400.000 terugkrijgen. De extra tegemoetkoming voor winkeliers die met voorraad blijven zitten wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2021.
 • Voor starters wordt er gewerkt aan een aparte regeling, die gebaseerd wordt op de TVL. Startende ondernemers vielen tot nu toe qua tegemoetkomingen meestal buiten de boot. De nieuwe regeling zou dan gelden voor ondernemingen die tussen 1 januari en 1 juni 2020 zijn gestart.
 • De loonkostensubsidie NOW gaat omhoog. Organisaties kunnen maximaal 85% van hun loonkosten terugkrijgen (dat was 80%).
 • De regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Organisaties kunnen met deze regeling minstens drie maanden uitstel van betaling krijgen voor tal van belastingen. Voor organisaties die al uitstel hebben gekregen, loopt dit uitstel nu door tot 1 juli. Organisaties die eerder al eens drie maanden uitstel hebben gekregen, kunnen een nieuwe aanvraag doen.
 • In de TOZO, die inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers regelt, zijn er ook kleine veranderingen. De geplande invoering van een vermogenstoets per 1 april 2021 gaat niet door. Ook kunnen ondernemers de TOZO straks met terugwerkende kracht voor de voorgaande maand aanvragen.

Gebruikelijk loon in 2021 ook baseren op omzet

In de Kamerbrief staan daarnaast nog tal van maatregelen. Zo is er ook voor directeuren-grootaandeelhouders een tegemoetkoming. Zij mogen net als in 2020 ook in 2021 een lager gebruikelijk loon hanteren, gebaseerd op de omzetdaling van hun bv. Ook is het uitstel voor administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen verlengd tot 1 juli 2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Overbruggingskrediet corona kan weer worden aangevraagd

Overbruggingskrediet corona kan weer worden aangevraagd

Het online aanvraagportaal voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) is weer geopend. Tot 1 februari 2021 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-ondernemingen zich aanmelden voor overbruggingskrediet, dat zal worden verstrekt door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronapandemie. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s, die als doel hebben het versterken van de regionale en lokale economie, overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.

Start-up, scale-up of innovatieve onderneming

Willen ondernemingen voor de COL-regeling in aanmerking komen, dan moeten zij een startup, scale-up of innovatieve mkb-onderneming zijn, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd is. De COL-faciliteit staat ook open voor mkb-ondernemingen die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen –  denk aan ingehouden winsten –  en geen bancaire financieringsrelatie hebben.

Regeling verlengd

Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september 2020. Na beoordeling van alle aanvragen blijkt nog een bedrag van ruim € 35 miljoen onbenut te zijn. Het kabinet heeft besloten om de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021.

Beoordeling volgens de tendersystematiek

Een onderneming moet het volgende aanleveren bij de ROM van de eigen provincie om voor een COL in aanmerking te komen:

 • een goedgekeurde of samengestelde jaarrekening 2018;
 • een goedgekeurde of samengestelde jaarrekening 2019;
 • het aanvankelijke business plan 2020;
 • de aanvankelijke begroting 2020;
 • actuele tussentijdse cijfers 2020;
 • een structuurschema;
 • de bestaande leningsovereenkomst (indien van toepassing);
 • een CV van de directie.

Aanvragen zullen volgens de tendersystematiek beoordeeld worden: de ROM’s zullen aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Huidige testbeleid is ongeschikt om beleid op te maken

Huidige testbeleid ongeschikt om beleid op te maken

Maatregelen nemen op basis van het aantal positieve tests per dag is onzinnig, omdat de manier waarop we dit meten voortdurend verandert en de test zelf vooral naar het verleden kijkt.

Opnieuw staat het kabinet voor de vraag of, wanneer en hoe het beleid aan te passen. De zogenaamde ‘routekaart’ is inmiddels al niet meer bruikbaar, omdat het testbeleid voortdurend wijzigt. Niet alleen stijgt de testcapaciteit nog steeds (nu 100.000 per dag, en we gaan naar 130.000 per dag), maar ook de gevoeligheid van het testen is gestegen door aanpassingen aan de test en het testbeleid.

De samenstelling van de mensen die getest worden verandert. Eerst werden alleen mensen met klachten getest, nu worden ook mensen zonder klachten getest. Nu vindt testen nog geheel vrijwillig plaats, maar doordat er steeds meer op verzoek van de werkgever getest wordt, komt daar nu ook een vorm van ‘niet-geheel-vrijwillig’ testen bij.

Kortom, de 10.000 besmettingen per dag van een maand geleden, is onvergelijkbaar met 10.000 besmettingen per dag van vandaag. De samenhang tussen het aantal positieve PCR-testen en het aantal ziekenhuisopnames wordt dan ook steeds zwakker.

Datzelfde geldt voor de ‘signaalwaarden’ van ic-opnames en ziekenhuisopnames die door het kabinet op respectievelijk 10 en 40 per dag zijn gezet. Ook die zijn relatief betekenisloos geworden door het testbeleid en de specifieke eigenschappen van de PCR-test. Dat vraagt om toelichting.

Het terugkijkende karakter van de PCR-test

De PCR-test kijkt naar de aanwezigheid van kleine stukjes RNA van het coronavirus. Het is daarbij niet in staat om te bepalen of het virus nog intact is en dus of de persoon in kwestie nog besmettelijk is. Dat hangt mede af van de gevoeligheid van de test en die wordt bepaald door het aantal cycli dat de test doorloopt. Bij een laag aantal cycli (<25) is de gevoeligheid van de test laag en de kans dat de persoon besmettelijk is hoog, bij een hoog aantal cycli (>30) is de gevoeligheid hoog en die kans laag.

Over de kansen en dus het nut tussen de 25 en 30 cycli wordt onder deskundigen een hevig debat gevoerd. Heeft iemand klachten en wordt er dus getest vlak na de besmetting (binnen 8 dagen na het ontstaan van klachten), dan zijn waarden tussen de 25 en 30 nog betekenisvol voor de besmettelijkheid, daarbuiten niet meer.

Mensen met positieve uitslag niet altijd besmettelijk

Omdat we de PCR-test ook gebruiken om de epidemie te bestrijden, is het aantal cycli in Nederland relatief hoog gezet op een Ct-waarde van 35. We willen immers het aantal besmettingen laten dalen en dan is iets te streng beter dan iets te mild. Met deze gevoeligheid betekent een positieve uitslag dus niet noodzakelijkerwijs dat de persoon besmettelijk is.

Beoordeling van de Ct-waarde in relatie met het klachtenpatroon is daarvoor essentieel. Ook als je een paar weken geleden een coronabesmetting hebt gehad, en niet meer besmettelijk bent, kan de test positief zijn. Hoeveel weken weten we niet precies, schattingen lopen uiteen van 6 tot wel 12 weken. Hier legt viroloog Marion Koopmans dat nog eens uit. In het vervolg van dit artikel rekenen we met 8 weken.

Stel dat we heel Nederland tegelijkertijd zouden kunnen testen, dan vinden we niet alleen de circa 88.000 mensen die op dit moment volgens het RIVM besmettelijk zijn (figuur 1), maar ook vinden we iedereen die ongeveer de afgelopen acht weken corona heeft gehad (figuur 2)! En omdat de besmettelijkheid gemiddeld 6 tot 10 dagen duurt, vinden we dus veel meer mensen die niet besmettelijk zijn dan mensen die dat wel zijn.

Met een incubatietijd van ongeveer een week heb je het dan over iedereen die tussen 10 oktober en 7 december een coronabesmetting heeft meegemaakt. Dat is een flink stuk van de tweede golf. Op basis van de RIVM-datareeks besmettelijke mensen zijn dat 980.000 mensen. Dat is 5,6 procent van de bevolking. We kijken met de PCR-testen als het ware naar het heden en naar het verleden.

Anders gezegd: als je een willekeurige Nederlander test, is de kans 5,6 procent dat de test positief terugkomt. De willekeurige Nederlander die positief test heeft vervolgens 9,0 procent (88.000/980.000) kans om nu corona te hebben en 91,0 procent kans om een coronabesmetting al eerder doorgemaakt te hebben, maar nu niet meer besmettelijk te zijn.

 

Figuur 1: Aantal besmettingen per dag, brondata: RIVM
Figuur 1: Aantal besmettingen per dag, brondata: RIVM

 

 

Figuur 2: Cumulatief aantal besmettingen, brondata: RIVM
Figuur 2: Cumulatief aantal besmettingen, brondata: RIVM

 

Betekenis voor de interpretatie cijfers

Wat betekent die 5,6 procent nu voor hoe je de dagelijkse testresultaten en het coronadashboard moet interpreteren? Daarbij is het van belang dat het coronavirus overal in Nederland aanwezig is. Het is aanwezig in alle regio’s, bij alle bevolkingsgroepen, en bij alle leeftijden. Stel dat je alle winkelmedewerkers van Nederland zou testen, of alle bakkers, of alle voetballers, dan is de kans groot dat rond de 5,6 procent van die groepen positief test.

Datzelfde gaat op voor alle ziekenhuisopnames, en alle IC-opnames en alle overlijdens. Of deze mensen die nu worden opgenomen ook daadwerkelijk corona hebben, weten we niet. Of corona de reden is dat mensen worden opgenomen weten we ook niet, beide worden meegeteld. Of mensen die overlijden, daadwerkelijk overlijden met corona, aan corona, of aan iets anders na een oude coronainfectie, weten we niet.

Overlijdens

Voor de overlijdens hebben we daar een oplossing voor. Juist omdat het onmogelijk is om definitief en betrouwbaar vast te stellen wat de rol van corona bij de doodsoorzaak is, kijken we daar naar de oversterfte (figuur 3). Door naar de oversterfte te kijken kunnen we dus corrigeren voor de meetfouten. De oversterfte wordt daarom als meest betrouwbare indicator gezien en die publiceert CBS elke week. En dan zie je dat corona inderdaad oversterfte veroorzaakt in de bevolking boven de 65 jaar en dan met name in de bevolking met een indicatie. Ook momenteel is er nog sprake is van lichte oversterfte.

Opnames

Datzelfde zou je ook kunnen doen met ziekenhuisopnames en IC-opnames. Ook die kunnen we op dezelfde manier corrigeren voor meetfouten. Je krijgt dan het concept ‘over-opnames’.

In een normaal jaar zijn er circa 75.000 opnames op de intensive care. Dat zijn er afgerond 205 per dag. Daarnaast zijn er per jaar 3 miljoen ziekenhuisopnames. Dat zijn er 8.200 opnames per dag. Maar daar zitten ook de dagopnames tussen. Er zijn 1.6 miljoen ziekenhuisopnames per jaar met overnachtingen. Dat zijn er afgerond 4.400 per dag. Dat is de normaalsituatie.

Als momenteel 5,6 procent van de hele bevolking positief zou testen op corona, dan verwacht je nu dus 246 opnames met overnachting met corona per dag als alle 8.200 ziekenhuispatiënten getest zouden worden. Maar dat gebeurt niet overal. In ziekenhuizen wordt ook veelal alleen getest bij klachten of bijvoorbeeld voor een operatie waarbij intubatie nodig is. In ziekenhuizen was het gemiddelde van afgelopen week 193 opnames per dag, daar is dus geen ‘over-opname’. Dat concept van over-opnames zou je nog verder kunnen verfijnen door te corrigeren voor leeftijd en de prevalentie van corona per leeftijdsgroep, maar het concept blijft hetzelfde.

Op de IC’s is wel sprake van ‘over-opname’. Daar zou je nu 12 opnames per dag verwachten op basis van diezelfde 5,6 procent, maar het zijn er gemiddeld 28 per dag de afgelopen week. Dat is op zichzelf niet uitzonderlijk. Elk jaar zijn er op de IC’s rond de 5.300 opnames voor longontsteking, vooral in de herfst en winter. Dat zijn er dan gemiddeld zo een 20 tot 25 per dag. De huidige verhoging zit daar boven en is betrouwbaarder dan bij ziekenhuisopnames omdat op de IC wel elke patiënt getest wordt op corona. Stel dat momenteel het aantal IC-opnames rond de 10 zou schommelen, dan kijk je waarschijnlijk naar besmettingen uit het verleden en naar mensen die met, maar niet vanwege corona zijn opgenomen.

Positieve tests

Datzelfde geldt als we nu kijken naar het aantal positieve tests per dag. Een stijging daarvan kan liggen aan groter aantal testen, een andere samenstelling van de mensen die zich laten testen, of het kan zelfs komen omdat er weken geleden een piek was in het aantal feitelijke besmettingen omdat nu ook mensen zonder klachten zich kunnen laten testen. Met andere woorden, het dagelijks aantal besmettingen is tamelijk betekenisloos.

Of de hier gebruikte 8 weken voor de berekening de juiste termijn is weten we niet. Als het langer is, dan zijn de overopnames lager, is het korter dan zijn ze hoger. Maar dat is nu juist het punt, dit testbeleid en het terugkijkende karakter van de PCR-test ontneemt veel zicht op het verloop van de epidemie.

 

Figuur 3 Overledenen per week, 2020
Figuur 3 Overledenen per week, 2020

 

Wat dit betekent voor het beleid en voor het testbeleid

Het aantal besmettingen per dag is dus ongeschikt als indicator om beleid op te maken. Elke meting die wordt gebruikt als meting en als middel om de uitkomst van diezelfde meeteenheid te beïnvloeden raakt verstoord. Het is Goodhart’s Law. Er zijn drie mogelijkheden om dat op te lossen:

1.Het kabinet gaat sturen op oversterfte, over-ziekenhuisopnames en over-IC-opnames.

Die drie indicatoren zijn allemaal fors gedaald ten opzichte van de piek en zijn nu al enige tijd stabiel en dat geeft dan vooralsnog geen reden om het beleid aan te passen.

2.Het kabinet laat elke week, een echt willekeurige steekproef nemen onder de hele bevolking waarbij getest wordt op meerdere virussen (zoals de Nivel-peilstations), met een constante samenstelling, werkwijze en bruikbare gevoeligheid om een betrouwbare actuele prevalentie te verkrijgen en gaat daar op sturen.

3.Ziekenhuizen gaan de aantallen opnames rapporteren met meer detail: op basis van wie voor Covid-19 wordt opgenomen en wie in het ziekenhuis is voor iets anders, maar ook een positieve coronatest heeft. De Rt wordt weer berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Tevens worden de Ct-waardes van de huidige testen openbaar gemaakt.

Doorgaan met de huidige werkwijze leidt tot beleid dat met grote waarschijnlijkheid of te streng, of te los is. Het is ook niet tijdig en doet daarmee onnodige schade.

Samenvattend

 • Het huidige testbeleid levert geen betrouwbare informatie op over de prevalentie van corona in Nederland.
 • Dat komt ook omdat de test niet alleen wordt ingezet als meetinstrument, maar ook als middel om het aantal besmettingen te reduceren.
 • Een wekelijkse, gestandaardiseerde steekproef met een verbeterde test kan dit verbeteren, maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Bron: Rekenen aan corona #10, onderdeel van een serie blogs door ESB

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Blog Ziekenhuisopnames in beeld

Ziekenhuisopnames in beeld

„Wat we nu al tegen elkaar zeggen is, we moeten eigenlijk al keuzes maken, operaties uitstellen en mensen wel of niet opnemen op de IC. Dat is nog niet over leven en dood, dus dat is zeker nog niet code zwart. Maar als dat zo doorgaat, verwachten we dat eigenlijk eind januari”, zegt Diederik Gommers [1].

We stevenen dus mogelijk af op code zwart?

Inzet van zorgpersoneel

Alvorens in de ziekenhuiscijfers te duiken, moet mij van het hart dat ik enorm veel respect heb voor al het zorgpersoneel dat zich dag in dag uit blijft inzetten voor de medemens. Dit schrijven doet daar helemaal niets aan af.

GGD-opnames (OSIRIS) versus NICE-opnames

Hierbij de letterlijke tekst van de cijferverantwoording Ziekenhuizen op het Corona Dashboard:

“Osiris kent inmiddels echter een aanzienlijke onderrapportage van ziekenhuisopnames doordat de GGD’en niet altijd meer informatie krijgen over ziekenhuisopnames van Covid-patiënten.” [2]

Waarom zou er nu sprake zijn van onderrapportage aan de GGD’en? In maart waren de cijfers van de GGD’en nog heel accuraat, dus zou de onderrapportage dan niet het gevolg zijn van het onderstaande?

“Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19, maar die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.” [2]

Die om een andere reden zijn opgenomen? Sinds het aantal COVID-opnames meer dan 40 per dag zijn, schrijft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor dat alle (asymptomatische) patiënten die onder narcose moeten voor een operatie, getest moeten worden [3].

Het behoeft weinig toelichting dat bij grootschalig asymptomatisch testen van een paar duizend operaties per dag [4] een evenredig aantal PCR-testen positief zullen zijn. Het zou inmiddels de beleidsmakers ook niet ontgaan moeten zijn dat asymptomatische besmettingen niet of nauwelijks voorkomen. Uit bron- en contactonderzoek in Wuhan is gebleken dat 300 asymptomatische gevallen niet één van de 1174 nauwe contacten heeft geïnfecteerd. [5]

Het is dus ernstige misleiding om simpelweg alle positieve PCR-testen mee te tellen als COVID-patiënt voor beleidsmaatregelen, de GGD-opnames lijken daarom nog altijd de meest betrouwbare cijfers. Zowel in absolute cijfers alsmede als trendindicatie.

Ziekenhuisopnames zijn ziekenhuisopnames

De NICE-opnames zijn ongeveer een factor 2 – 4x zo hoog als de gerapporteerde GGD-opnames. Maar wat maakt dit verschil dan uit? De mensen liggen toch in het ziekenhuis en houden bedden bezet?

Het feit dat er geen enkel onderscheid meer te maken valt tussen een échte COVID-patiënt en een onterechte COVID-patiënt (een asymptomatische patiënt met een positieve PCR), heeft nogal wat implicaties, onder andere:

 • Alle positief gediagnosticeerde patiënten moeten als zodanig worden behandeld en levert dus extra werkdruk op voor het zorgpersoneel;
 • De COVID-ziekenhuisopnames worden overschat;
 • De COVID-IC-opnames worden overschat;
 • De R-waarde wordt overschat door deze overrapportage;
 • De overheid maakt beleid op basis van verkeerde cijfers;

Ziekenhuisopnames in beeld

Onderstaand de opnames GGD [6] en NICE [7] in één grafiek over de periode februari 2020 tot heden [GRAFIEK 1]:

No alt text provided for this image

Onderstaand de GGD-opnames inclusief het 7-daags gemiddelde [GRAFIEK 2]:

No alt text provided for this image

In grafiek 1 is duidelijk het verschil tussen de GGD- en de NICE-opnames te zien. De NICE-cijfers geven een absoluut vertekend beeld om de “tweede golf” in perspectief te plaatsen tot de “eerste golf” in maart, aangezien er voor het najaar een andere definitie van COVID-ziekenhuisopname is gehanteerd.

Op basis van de GGD-cijfers kunnen we niets anders spreken dan van een rimpeling, in plaats van een “tweede golf”. Daar gelaten dat er in enkele ziekenhuizen lokaal wel drukte kan worden ervaren.

Als we wat meer inzoomen op de “tweede golf” voor wat betreft GGD-cijfers, dan zien we het volgende [GRAFIEK 3]:

No alt text provided for this image

Code zwart in zicht?

Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er absoluut geen epidemiologische COVID ‘uitbraak’ is. Terugkomend op de opmerking van Diederik Gommers: “Maar als dat zo doorgaat, verwachten we dat (code zwart) eigenlijk eind januari” kan dus gekwalificeerd worden als stemmingmakerij.

De trend is afvlakkend en geenszins exponentieel stijgend zoals in maart en er lijkt zelfs al weer een daling te zijn ingezet [GRAFIEK 3].

Druk op de zorg

Het 7-daagse gemiddelde heeft sinds de zomer nog nooit de 100 gehaald [GRAFIEK 3]. Met een gemiddelde ligtijd van 10 dagen, zijn dat ongeveer 1000 opgenomen échte COVID-patiënten. Omdat een net verlaten ziekenhuisbed niet per direct beschikbaar hoeft te zijn voor een nieuwe patiënt, zal de beddendruk wellicht wat hoger kunnen zijn.

Het grootste knelpunt is momenteel zorgpersoneel. In een land, waarvan het inwonersaantal blijft groeien en tevens vergrijst, is het volstrekt onbegrijpelijk dat er de afgelopen jaren is bezuinigd op het aantal verpleegkundigen. De zorgvraag zal de komende jaren enkel toenemen en daarmee de druk op de zorg.

Enorm veel respect voor al het zorgpersoneel dat zich elke dag weer inzet, terwijl zij door het beleid van afgelopen jaren keer op keer weer in de steek zijn gelaten en nu gebukt gaan onder de enorme werkdruk en vermoeidheid.

Zonder de maatregelen

Maar wat als we de lockdown nu niet hadden gehad? Intuïtief zou je zeggen dat lockdowns en daarmee het voorkomen van onnodige contacten, effectief zouden moeten zijn. Het gaat te ver om in dit artikel een welles nietes spelletje te houden, feit is dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van lockdowns [8].

Zou het niet zo moeten zijn dat, wanneer vrijheden van burgers worden ingeperkt, na 11 maanden verzameling van data, een overtuigend bewijs geleverd moet kunnen worden, alvorens we blijven volharden in lockdowns? En hoe verhoudt dit zich tot de nevenschade van de lockdowns?

Hoe nu verder?

Eerlijke cijferrapportage

Om te beginnen dienen de ziekenhuiscijfers op een eerlijke manier te worden gepresenteerd. Échte COVID-opnames dienen onderscheiden te worden van patiënten die om een andere reden zijn opgenomen.

Daarnaast dienen de gecorrigeerde cijfers in perspectief geplaatst te worden tot voorgaande jaren. In een poging de maandcijfers van voorgaande jaren op te vragen bij Stichting NICE, was het resultaat: “Vanwege onze verwerkerscontracten met de ziekenhuizen en de drukte omtrent de COVID-19 registratie kunnen wij de gegevens helaas ook niet op deze manier beschikbaar maken.”

Huisartsen per direct terug in beeld

Nederland heeft eerstelijns zorg waar we trots op mogen zijn. De bijna 13.000 huisartsen zijn het voorportaal van de ziekenhuizen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen om huisartsen adequaat te informeren over effectieve vroegtijdige behandeling.

Ivermectine

Ivermectine is een veilig anti-parasitair geneesmiddel, waarvoor William C. Campbell in 2015 zelfs de Nobelprijs heeft gekregen [9]. Tevens staat het op de lijst met meest essentiële medicijnen van de WHO ‘The Selection and Use of Essential Medicines’ [10].

Ivermectine blijkt met betrekking tot COVID-19 zowel antivirale eigenschappen te bezitten (effectief in profylaxe en vroegtijdige behandeling) en ontstekingsremmende eigenschappen (effectief in ziekenhuisbehandeling).

Het team van Prof. Paul Marik en Dr. Pierre Kory (meer dan 2000 peer reviewed wetenschappelijke publicaties) hebben een meta-analyse geschreven over Ivermectine met waanzinnige resultaten [11].

Dr. Andrew Hill heeft op 31 december in een video de eerste resultaten van een door de WHO sponsorde meta-analyse van 11 randomized controlled trials (de hoogste standaard) bekendgemaakt [12]:

 • 43% sneller herstel;
 • 83% lagere mortaliteit;

Deze resultaten zijn op basis van 1452 patiënten verdeeld over de 11 studies. In januari 2021 worden de resultaten verwacht van nog 3 grote Ivermectine studies (Brazilië, Colombia en Argentinië), waarbij het aantal geanalyseerde patiënten op meer dan 3000 komt.

Hierbij is enkel gekeken naar studies van ziekenhuispatiënten. Profylaxe (voorkoming van) en vroegtijdige behandeling via eerstelijns zorg, levert direct een enorme ontlasting op van de ziekenhuiszorg.

Het is onvoorstelbaar dat het NHG, FMS en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) zich nog altijd niet in positieve zin uitspreken voor Ivermectine. Het ironische is echter wel, dat ze zich massaal achter de effectiviteit van vaccins scharen op basis van resultaten van 170 patiënten [13].

Hierbij een dringende oproep aan het NHG, FMS en SWAB om haar verantwoordelijkheid te nemen. Jullie verkiezen code zwart boven de inzet van een veilig en bewezen geneesmiddel?

Conclusie

Er is geen enkele epidemiologische trend waarneembaar met betrekking tot het coronavirus. Deze angst voor dit virus kunnen we dus echt parkeren.

De angst zit in de zorgcapaciteit, met name het ziekteverzuim onder zorgpersoneel door de ongekende werkdruk en daarmee gepaard gaande stress en oververmoeidheid. Het coronavirus heeft daar uiteraard een rol in gespeeld, maar de conclusie kan mijns inziens niets anders zijn dan dat door jarenlange bezuinigingen een land van 17,5 miljoen inwoners absoluut niet in staat is gebleken om met een epidemie om te gaan. Iets waarvoor wij in 2018 al ernstig gewaarschuwd zijn door de griep.

Later dit voorjaar staat er mogelijk wél weer een epidemie voor de deur, influenza. De zorg zal komende maanden dus nog weinig ontzien worden. Gaat de wereld voor het eerst sinds haar bestaan dan in complete lockdown voor influenza?

Bronnen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Corona dwingt tot versneld digitaliseren

De coronapandemie dwingt bedrijven tot versneld digitaliseren. De pandemie leidt tot toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt en draagt, in combinatie met toenemende automatisering, bij aan een fundamentele herziening van werk. Zo blijkt uit het op woensdag 21 oktober gepubliceerde The Future of Jobs Report 2020 van het World Economic Forum (WEF).

The Future of Jobs Report 2020

Deze tweejaarlijkse internationale studie naar werk-gerelateerde veranderingen is uitgevoerd onder 291 grote bedrijven in 26 landen. Het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Amsterdam Business School van de UvA, onder leiding van prof. dr. Henk Volberda, is partnerinstituut van het WEF en droeg bij aan de gegevens voor Nederland.

De belangrijkste bevindingen:

 • Het tempo van technologische ontwikkelingen blijft onverminderd hoog en zal in sommige sectoren kunnen versnellen.
 • De corona-pandemie versnelt digitalisering en thuiswerken en leidt – samen met automatisering – tot een fundamentele herziening van banen en functies; maar liefst 47 procent van de taken zullen door machines worden uitgevoerd.
 • De opkomst van digitale technologieën leidt enerzijds tot een teloorgang van sommige beroepsgroepen en functies, en anderzijds tot de bloei van andere beroepsgroepen en functies, waarvoor om- en bijscholing en bovenal training-on-the-job van belang worden geacht.
 • Analytisch denken en innoveren geldt als één van de meest cruciale vaardigheden voor het toekomstige medewerkersbestand. Er is onverminderd sprake van een tekort aan vaardigheden.
 • Het ‘nieuwe werken’ heeft haar intrede gedaan bij de grote meerderheid van het kantoorpersoneel.
 • Technologische ontwikkelingen in combinatie met de huidige pandemische recessie dreigen te resulteren in een toenemende ongelijkheid tussen verschillende groepen werkenden, met name voor jongeren, lager opgeleiden en vrouwen.
 • Online leren en trainen is in opkomst.
 • De tijd om werknemers te ontwikkelen en bij te scholen is korter geworden.
 • De overgrote meerderheid van de werkgevers erkent de waarde van investeringen in menselijk kapitaal.
 • De publieke sector moet omscholing en bijscholing voor werklozen en medewerkers die hun baan dreigen te verliezen sterker ondersteunen.

Fundamentele veranderingen

“Deze verwachtingen van managers geven aan dat we voor fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt staan. Er is een duidelijke kloof tussen de huidige vaardigheden van personeel en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn met als gevaar een verdere tweedeling op de arbeidsmarkt. Enerzijds leidt dat tot goed-opgeleide banen, waarbij door schaarste aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aanwezig zijn.

Anderzijds blijven er straks verschillende banen over die simpelweg niet geautomatiseerd kunnen worden, maar waar een vrij laag kennisniveau voor nodig is en die daarmee wellicht niet uitblinken in arbeidsvoorwaarden,” licht Henk Volberda, hoogleraar Strategisch management en innovatie aan de UvA en directeur van ACBI, toe.

Bron: ManagersOnline.nl