olgens crisisexpert Arjen Boin is de tijd van pappen en nathouden voorbij. "Nu zijn we op een punt gekomen dat we moeten doorpakken, we moeten veranderen", zei de crisisexpert vertelde hij eerder bij NPO Radio 1. "Ondertussen zijn die problemen op elkaar gaan in werken. Als je één probleem heel hard aanpakt, zijn er weer andere onderdelen. Denk aan stikstof: we gaan eerst de boeren doen, dat onderdeel gaan we van de checklist halen. Ja, zo werkt dat dus niet meer. Het heeft allerlei invloeden op de andere problemen." Lees ook: Caroline van der Plas reageert op tweede plek BBB in peilingen Van der Plas zit VVD op de hielen in peiling: 'Ze mogen hun borst natmaken' Volgens hem moet alles in samenhang bekeken worden. Niet alleen de boeren, maar ook Schiphol, auto's en industrie net zo hard aanpakken. "Die problemen laten zien dat de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd tegen een grens aangelopen is. Het gaat gewoon niet meer. Je kunt niet meer naar één bepaalde groep gaan, we moeten toch echt op een andere manier dingen gaan doen. Daar moet de politiek zich mee bezig houden. Dat is iets wat we niet horen daar", zei hij eerder. "Wat de overheid moet doen is rechtvaardig beleid voeren, resultaat boeken, en luisteren naar mensen. Je kunt niet alles doen wat iedereen wil want mensen hebben andere meningen, maar dan moet je goed uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt en welke visie je hebt voor de toekomst van Nederland", aldus Den Ridder van het SCP.

beUnited steunt boeren bij beschermen bedrijven

beUnited, de onafhankelijke brancheorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, steunt de ondernemers die het land bewerken of bebouwen of vee houden, bij het respectvol actievoeren om hun bedrijven te beschermen tegen overheidsmaatregelen.

We denken en doen in Nederland net of alles goed geregeld is, maar op allerlei terreinen zien we dat dat niet zo is. De huidige opeenstapeling van crisissen en/of problemen laat zien dat de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd, onmiskenbaar tegen een grens aangelopen is.

Onvermogen

De politieke kaste en onze aloude vertegenwoordigers zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL, zijn domweg niet meer in staat om deze crisissen en/of problemen, die ze veelal zelf mede veroorzaakt hebben, op te lossen.

Samenhang

Dat moet veranderen, wij moeten veranderen, al die problemen werken immers op elkaar in, alles dient in samenhang bekeken te worden. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.

Beschermen ondernemerschap

Hoogste tijd dat zelfstandig ondernemers zich gaan verenigen om het vrije zelfstandig ondernemerschap te beschermen en te verdedigen. 

Alle zelfstandig ondernemers tezamen vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie.  Met zes miljoen werknemers zijn ze de grootste werkgever van Nederland en leveren ze de hoogste bijdrage aan de schatkist. 

Wij zijn op een punt gekomen dat ondernemers daarbij moeten doorpakken, daarom steunt beUnited de boeren bij het respectvol actievoeren om hun bedrijven te beschermen tegen overheidsmaatregelen.

beUnited Memberships

 

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart. De koers van beUnited stoelt op onze uitgangs- & standpunten.

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print