netelige kwesties MKB ZZP Nederland

De ondernemer in relatie: Netelige Kwesties

Hoe heb jij het geregeld?

Ondernemers zijn net mensen. We worden – zoals ieder ander – voor de vragen gesteld hoe we onze financiële zaken in onze relatie vorm willen geven. Mijn vragen aan jou: “Hoe regel jij de kosten van de huishouding? Wat valt daaronder? Verdelen jullie overgespaard inkomen of niet? Wat als de één meer verdiend dan de ander? Is dat eerlijk? Wat als de één een beslissing neemt, waar de ander niet helemaal achter staat? Leven jullie in de praktijk naar gemaakte afspraken? Waarom lukt dat wel of niet conform wat is beloofd? Welk effect heeft dat op je relatie?”

Belofte maakt schuld. 

In marketing maken we beloften. Beloften over hoe bepaalde producten of diensten ons helpen ons leven te verbeteren. Neem bijvoorbeeld producten en diensten die passief inkomen genereren. In de marketing daaromheen wordt aandacht besteed aan hoe dit je relatie kan redden, omdat je door passief inkomen meer tijd en energie hebt voor je gezin en hoe het je vrijheid en zelfstandigheid geeft. Blijkbaar zijn dit wensen die we allemaal hebben? 

Door aandacht te hebben voor wat mensen willen, de argumenten, belangen en verlangens van mensen, onze klanten, halen we ze binnen. Onze producten en diensten moeten voorzien in een (latente) behoefte. Elke verkoper en marketeer weet dit. Mediation is een proces dat argumenten, belangen en verlangens op een structurele manier naar boven haalt. Mediation is dus marketing. Het bedenken en verkopen van de best mogelijke oplossing voor een behoefte (innerlijk conflict van iets willen maar het nog niet hebben), zodat dat de ander zelf inziet en beseft dat hij het nodig heeft en bij de verkrijging ervan voldoening ervaart.

In onze relaties maken we ook beloften. We hebben de intentie onszelf en de ander te helpen in het leven om elkaars wensen en verlangens te verwezenlijken. Wat is dan dat belang en verlangen, de grote wens, de innerlijke behoefte van de ondernemer? Is dat een fijn gezinsleven? Is dat vrijheid? Is het gevoel van vrijheid en een gezinsleven überhaupt te combineren? Heel wat mensen ervaren de structuur en regels binnen een gezin als benauwend in plaats als vervullend. De één vindt werken fijn, voor de ander voelt het als een gevangenis of tenminste een verplichting. Voor de één is het beeld van de ouder die thuis voor de kinderen zorgt het ideaal, voor de ander het doemscenario. 

Wat is het verlangen van de ondernemer?

Marco werkte in het bedrijfsleven en kon door zijn inzicht opklimmen tot een hoge functie, met een goed salaris. Toch gaf hem dit geen echte bevrediging. Toen hij na een grote reorganisatie, waarbij het bedrijf werd verplaatst naar India, ontslag kreeg, zette hij zijn  eigen onderneming op. Het duurde lang voordat hij doorhad op welke manier hij het beste succes kon hebben. Zo lang, dat zijn relatie eronder leed, aangezien zijn inmiddels ex-vrouw, die in een goede baan floreerde, niet goed begreep wat hij nodig had om succesvol te zijn. Marco zelf eigenlijk ook niet. Hoewel hij ondertussen zorgde voor hun kinderen, boodschappen deed en elke avond voor het gezin kookte, wilde zij dat hij een weer baan zocht. De onderneming zou toch nooit een succes worden. Dit wierp zij hem steeds voor de voeten. Marco begon zich klein en minderwaardig te voelen en voelde zich al helemaal niet gewaardeerd door zijn vrouw, want hij werkte hard om zijn projecten van de grond te krijgen. Ook al lukte dat niet goed.

We worden ondernemer met de grote wens om iets in de wereld (tot stand) te brengen of een boodschap uit te dragen. Ondernemerschap komt ook vaak voort uit de drang om zelfstandig en onafhankelijk te willen zijn. Eigen regels te volgen. Een wens om onszelf te verwezenlijken en een unieke individuele bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Ondernemen is meestal hard werken. Zelfs het verwerven van ‘passief inkomen’ vergt, ondanks de term, veel inzet. In ieder geval in de eerste jaren. Desalniettemin voelt ondernemen voor ons niet als werk, omdat we dat wat we doen als onze missie beschouwen, waar we in geloven. Maar er gaat wel veel tijd in zitten. Onze partner vindt dat niet altijd leuk of begrijpt het niet goed. Onze partner kan zich achtergesteld voelen ten opzichte van het werk, dat vaak voorrang krijgt. In andere situaties leunen wij misschien (financieel) op onze partner om deze droom na te jagen. Onze partner ziet met lede ogen aan, dat we, soms tegen heug en meug proberen, maar dat het niet wil vlotten. Het trekt een wissel op onze relatie.

Onze tijd verdelen tussen werk en gezin is vaak de oplossing. Of de zekerheid van een baan combineren met de onzekerheid van de onderneming. Is dat het compromis of de win-win? Menig ondernemer ziet zijn relatie stranden na verloop van tijd. Hoe zit dit nu precies? Kan een relatie alleen werken als beiden (succesvol) ondernemer zijn? 

De (in)perfecte relatie

Als we niet bewust zijn van wat we werkelijk willen, handelen we onbewust. We kiezen dan ook op een onbewuste manier een relatie.  We worden verliefd omdat we van mening zijn, dat de ander iets kan aanvullen, dat we zelf niet hebben. We vinden dat interessant, omdat het anders is. We kiezen de ander omdat we denken dat deze ons kan helpen ook zo te worden.  Na verloop van tijd, als de verliefdheid, wegzakt, komen we erachter dat datgene wat we zo leuk vonden aan de ander, we eigenlijk heel vervelend vinden. Het is een ‘miskoop’. We hebben ons laten verleiden door de boodschap van de marketingcampagne. De boodschap is daarmee niet verkeert, het was enkel niet echt de onze. Het was niet onze werkelijke behoefte. We dachten dat het onze behoefte was.

 

Door de invloed van onze omgeving, onze opvoeding, de maatschappelijke normen en waarden, zijn we ons vaak niet bewust van wat we werkelijk willen, kunnen en verlangen. We zijn ons over het algemeen niet eens echt bewust van ons zelfbeeld, gevoelens en emoties, laat staan dat we er ook wat mee doen. Niet gek dus dat we keuzes maken, waar we later anders op terugkijken, met alle ellende van dien. Onze mentale, geestelijke evolutie verloopt in drie fasen. Elke fase heeft zijn eigen basisintentie met normen en waarden ‘pakketjes’. Deze fasen noem ik de ‘pijlers’ van onze ontwikkeling. Ik schreef hier eerder over in het artikel ‘Misverstand in teamverband“.
We zitten overwegend in één van deze fasen en hebben dan ook een voorkeur voor de basisintentie van die betreffende fase, zelfs al tikken we regelmatig ook wel de ander pijlers aan.

 

Als we weten wat we werkelijk willen, wat onze basisintentie is en hoe we situaties aanpakken, kunnen we een partner kiezen die dit ondersteunt en ons daarbij helpt.  We stralen uit wie we zijn en wat we te bieden hebben. Onze marketingboodschap is nu ‘echt’. Zo trekken we als het ware de ideale partner, net als de ‘ideale klant’, aan, die dezelfde werkelijke doelen heeft. In een relatie met een gelijkgestemde voelen we ons het prettigst. Er is veel harmonie en herkenning. We werken aan dezelfde doelen en genieten van het bereiken daarvan.

 

Nog steeds is het na verloop van tijd, als de verliefdheid wegzakt, bij tijd en wijlen lastig. Door alles wat zich voordoet, zien we de minder aantrekkelijke kanten van onze partner. In het dagelijks leven komt ons ego om de hoek kijken en blijkt het toch lastig, de wereld en de ander door de roze bril van verliefdheid te blijven zien. Dit is overkomelijk als we dezelfde basisintentie en normen en waarden hebben. Als we praten over wat ons werkelijk beweegt, komt de herkenning terug en is de relatie te redden.

 

Waarom het soms niet lukt, hoe hard we ook werken

Soms is het zo dat, hoe hard we ook aan de relatie (willen) werken, het in feite gedoemd is te mislukken. De kloof is te groot. De verschillen onoverbrugbaar.

De maatstaf om te stoppen of door te gaan zou liefde moeten zijn. Maar wat is liefde? Hoe ervaart een eerste, tweede of derde ‘pijler’ dat? Wat is dat voor een zoeker? Wat is het voor een vinder?

 

Red je Relatie

In welke situaties het nog kan lukken om de relatie te redden en wat daar voor nodig is, hoe het zit met de verschillende pakketjes ‘basisintenties’ en bewustzijnsniveaus, kun je uitgebreid lezen in mijn twee nieuwe boeken, die op 3 juli a.s. gelanceerd worden:

 

 • Netelige Kwesties”, over mediation in de huiskamer. Hierin gaan we in op problemen in onze relaties, de partnerrelatie, relatie met onze kinderen en (schoon)ouders, familie en buren, en hoe die op te lossen met de inzichten uit het Evolutie Systeem en met de 1-2-3 Opgelost! Methode. In dit boek heel veel lastige situaties met uitwerking erbij.
 • Scheiden is Leiden”, over gesprekken rond scheiding. Scheiden is lijden, maar ook leiden: terug de leiding nemen over je eigen leven, met of zonder relatie. Talloze voorbeelden van hoe je lastige of tenminste ongemakkelijke situaties waar je tegenaan loopt als je in of bij een scheiding betrokken bent, kunt oplossen. Van op het schoolplein tot aan de omgang met de (ex)familie en vrienden.

Interessant? Volg woensdag 16 juni a.s. om 19.00 uur het webinar “Conflicten Oplossen” en ontdek De Drie Geheimen voor een Goed Huwelijk. Je ontdekt jouw basisintentie en de manier van aanpak die bij je past. Je ontdekt ook die van je partner en hoe mediationvaardigheden en de inzichten uit het Evolutie Systeem je relatie kunnen redden. En je onderneming.

Netelige Kwesties en Scheiden is Leiden MKB ZZP Nederland
doorbreken met Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation

Doorbreken waar anderen opgeven

Ben jij Professioneel Conflictoplosser?

Ben je (hr) manager, consultant, psycholoog, trainer, coach, mentor, therapeut, mediator, advocaat, notaris? 

Heb je wel eens te maken met ‘lastige klanten’, die vastzitten in de slachtoffer- of dadermodus? Mensen die niets doen met alles wat je ze aangeeft? Met frustratie, machteloosheid, energieverlies en verlies van je cliënt/zaak tot gevolg.  

Je rugzak vol met methoden en tools en toch lukt het niet om bij deze lastigste ‘klanten’ de doorbraak te bewerkstelligen. Je denkt: “Ik heb alles gedaan!”.  Je geeft het op. Ze zijn gewoon te eigenwijs.

Een techniek om ego te buigen

Maar toch, je hebt nog niet alles gedaan! Je hebt nog niet de interventies uit het Evolutie Systeem toegepast. Ben jij een conflictoplosser die een stap verder wil gaan? Wil jij doorbreken waar anderen opgeven? Wil je je vaardigheden aanscherpen om ook in deze moeilijkste gevallen een doorbraak te bereiken?

Er bestaat namelijk een techniek om ego te buigen, 

 • zonder veel getouwtrek
 • zonder veel tijd- en energieverlies
 • zonder zélf druk, dwang of dreiging uit te oefenen.

Wat je nodig hebt, is een vanzelfsprekend, intuïtief systeem, waarmee je je cliënt/klant/medewerker, structureel begeleidt naar een nieuw perspectief dat toegang geeft tot de optimale oplossing.

Dat systeem is het multi-dimensionale groeimodel: Het Evolutie Systeem.

Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation

 

EVOLUTIE SYSTEEM

Het Evolutie Systeem is de rode draad uit talloze systemen, modellen, methoden uit (alternatief)psychologische, (rechts)filosofische en esoterische bronnen, teruggebracht tot dit eenvoudig 3-Pijler model met drie stappen. 

Het volgt onze ontwikkeling als mens via kind-fase, door de puberteitsfase, naar volwassenheid. Het is ook van toepassing op methoden en producten en diensten. Denk maar aan het gezegde als een nieuw product gelanceerd wordt: “De kinderziekten moeten er nog uit”. 

In onderstaande tabel een eerste indruk van wat de pijlers inhouden. Er zijn uiteraard veel meer kenmerken en diepere lagen om de pijlers goed te onderscheiden.

 

Methoden in het Evolutie Systeem

Alle methoden – teruggebracht tot de kern – passen in het Evolutie Systeem.  Elke methode volgt immers het verzamelen (inventariseren), het onderscheiden (onderzoeken) en het verheffen (verbeteren). 

Conflictoplossingsmethoden zoals rechtspraak, onderhandelen, mediation, maar ook methoden voor innerlijke conflictoplossing die in psychologie of therapie gebruikt worden: Systemisch werk, NLP, MatriX, EFT, EMDR, Byron Katie, Ken Wilber etc. Methoden die in het bedrijfsleven worden gebruikt voor optimaliseren van bedrijfsprocessen: Lean, Agile etc. 

Natuurlijk is het niet de bedoeling alle wijsheden in alle andere methoden over boord te gooien. Elke methode past in één van de Pijlers, afhankelijk van de intentie van de interventies die gehanteerd worden.  Elke methode heeft zo zijn kracht om te helpen een bepaalde fase te doorlopen, maar mist vaak interventies in één van de Pijlers. Dit maakt dat mensen terugvallen in weerstand en in de echt lastige situaties de doorbraak toch niet blijvend is of helemaal niet plaatsvindt. 

Het Evolutie Systeem biedt het grotere kader en daarbinnen zit de verfijning. Andere methoden kunnen opgerekt en aangevuld worden met interventies om zelfs in de lastigste situaties een doorbraak te bereiken.  Het maakt duidelijk waar iets ontbreekt en iets extra’s ingezet kan worden om een doorbraak te bereiken.

Hoe subtieler je het gaat zien, hoe meer je eruit haalt. En hoe groter de kaders, hoe meer begrip. De inzichten die het Evolutie Systeem brengt en de interventies die eruit afgeleid kunnen worden, kunnen ingezet worden om andere methoden te verrijken, verbreden en verdiepen. 

Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation 1e pijler

PAS JIJ IN EEN SYSTEEM?

Het Evolutie Systeem geeft dus het grotere plaatje weer, waar alles in past. 

“Maar waarom weer een model, systeem, methode?”, hoor ik je al zeggen. Niemand wil in een systeem geplaatst worden. Niets zo vervelend als een label opgeplakt te krijgen. Dat voelt beperkend en doet afbreuk aan onze diversiteit.

Toch zitten we er allemaal in. Als je wel eens van systemisch werk hebt gehoord, weet je dat we deel uitmaken van allerlei systemen: een relatie, een gezin, familie, werkomgeving, maatschappij, de wereld. 

Bezien vanuit een nog groter – holistisch – perspectief zitten we allemaal in de ‘eenheid’.  Dat is alles wat er is: een heel groot systeem, zonder grenzen. Er is dus geen ontsnappen aan! 

We zitten erin en we kunnen er niet uit.

Maar ook hier is er natuurlijk een beter perspectief. Om het even welk systeem we bedenken, zelfs als het de grote eenheid is, dient enkel om inzicht en begrip te krijgen, om een situatie te verbeteren. Elk systeem lost daarmee ook weer op als het zijn functie heeft volbracht. 
De eenheid is alles en het is niets.

Er zijn er talloze systemen, methoden en technieken. Steeds ten dienste van het inzicht om een situatie, product of dienst te verbeteren.

De reden waarom we het lastig vinden om in een systeem geplaatst te worden, is de angst om veroordeeld te worden (these). De andere kant is dat we het handig is om gebruik te kunnen maken van een systeem om inzicht te krijgen.  (antithese). De synthese is dat we er allemaal onderdeel uitmaken en dat we ‘het’ allemaal vroeg of laat wel leren. Als we al veroordeeld worden, is dat het probleem van de ander of we zijn het feitelijk zelf die onszelf veroordelen.

Deze manier van kijken (these, antithese, synthese) is een voorbeeld van groei door het Evolutie Systeem.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE IN HET EVOLUTIE SYSTEEM

Een voorbeeld van het plaatsen van een methode in het Evolutie Systeem ter verduidelijking. Hoe kan een methode in het Evolutie Systeem geplaatst worden op basis van de intentie van de interventie?

We nemen een populaire en prachtige methode om de eerste pijler wat te verduidelijken.

Geweldloze Communicatie

Geweldloze communicatie is een prachtige methode om bewust te worden van de manier waarop je communiceert en wat de intentie daarachter is.

Het doel is zonder macht- en manipulatiespelletjes simpelweg de ander een verzoek te doen of de ander aan jouw wensen tegemoet wil komen. Dus geen ‘oorlog’ meer, niet meer in woorden, niet meer in daden en zelfs niet meer in intentie. Zorg voor elkaar staat voorop.

Dit is al veel verfijnder dan de conflictoplossingsmethoden uit voor ons Westerse mensen gelukkig vroegere tijden, maar in andere plaatsen in de wereld nog steeds veel voorkomend: oorlog en moord, vechten tot de dood er op volgt. Hoewel al heel veel beter, is het ‘gevecht’ in de rechtszaal, ook niet schoon! De één wint, de ander verlies. De één krijgt gelijk, de ander niet. Toch kan het zin hebben een rechter in te schakelen. Voor sommige mensen brengt het rust dat een ander beslist wat het beste is (de andere kant). Als men zich daarbij neer kan leggen is het conflict ook opgelost. De ander geeft op of berust. Heel vaak zien we echter, dat de degene die in het ongelijk wordt gesteld teleurgesteld en boos is en dat hetzelfde conflict dan later opnieuw of in andere vorm oplaait.

methoden in de eerste pijler van het Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation

Geweldloze communicatie is dus een veel ‘verhevener’ vorm van conflict oplossen dan oorlog voeren of een rechtszaak beginnen. Je doet een verzoek aan de ander en hoopt dat deze ander dat wil inwilligen of wil praten over de mogelijkheden daarvoor.

Dit is een voorbeeld van het groeien door de eerste pijler van het Evolutie Systeem: we groeien in conflictoplossing van oorlog voeren (1) naar de rechter laten beslissen (2) tot het onderling uitpraten en een verzoek doen (3).

Maar wat als de ander het verzoek niet inwilligt? Wat als de ander zegt: “Bekijk het maar!”? “Ik heb er geen zin in!”
In dat geval moeten we de invulling van onze behoefte bij iemand anders halen, die het ons wel wil geven.

In die zin is het een ‘afhankelijke’ methode. Je bent nog steeds afhankelijk van een ander om jouw behoefte te vervullen.

Wat als er niemand is, die dat wil? Dan zullen we het zelf moeten oplossen.

 INNERLIJK CONFLICT

Als de ander weigert mee te werken, gaan we zien dat onze behoefte een innerlijk conflict is. Zolang we het bij de ander zoeken, zijn we ‘afhankelijk’ en kunnen we teleurgesteld en gekwetst raken.

Wil de ander wel in onze behoefte voorzien én wij in de behoefte van de ander, dan ervaren we de eenheid. Het helemaal in elkaar op kunnen gaan, loyaliteit, vertrouwen en zekerheid.

Zijn we al vaker teleurgesteld in de loyaliteit van anderen, dan gaan we het op een gegeven moment opgeven. We gaan vanzelf eerst voor onszelf kiezen, want we zijn al zo vaak gekwetst!  We zetten nu eerst onszelf voorop, maar de wens en het verlangen om in verbinding te zijn met een ander blijft. Je zoekt nu iemand die dezelfde normen en waarden heeft als jij! Zal het dit keer toch mogelijk zijn!!

Goed beschouwd is dit laatste proces de overgang van de eerste pijler naar de tweede pijler van bewustzijn in horizontale groei. De groei van oorlog via rechter, naar geweldloze communicatie is de verticale (verdiepingsgroei) in de eerste pijler.

We maken ons langzaam los van de afhankelijkheid en gaan kiezen voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Van daaruit willen we ons wel met de ander verbinden, maar we willen ons niet meer in de ander verliezen. We willen nu een partner die ons respecteert en wij respecteren de ander.

INNERLIJK CONFLICT (helpen) OPLOSSEN MET HET EVOLUTIE SYSTEEM

Er zijn een heleboel manieren om dit innerlijk conflict en het ‘trauma’ van de afwijzing, hechtingsproblematiek, de dans van het aantrekken en afstoten, op te lossen. Alle methoden hiervoor bestaan in de diepste kern weer uit de 3 stappen van het Evolutie Systeem.

Het gaat in al deze technieken en methoden namelijk om drie stappen uit het Evolutie Systeem. De 1-2-3 Opgelost methode uit het Evolutie Systeem is daarom een snelle manier om problemen en (innerlijke) conflicten op te lossen. Het overzicht en inzicht lost in feite het probleem op. 

De Professionele Conflictoplosser kan betrokkene(n) hierin begeleiden. Dat is de meerwaarde, de Toegevoegde Waarde. Daarvoor is nodig dat je zelf redelijk goed in staat bent om stabiel in de derde pijler te blijven.

JE EIGEN EVOLUTIE en die van anderen helpen VERSNELLEN?

De manier waarop we met conflicten en onze innerlijke conflicten omgaan, zegt iets over ons ‘bewustzijnsniveau’.  Gelukkig zijn we – zeker hier in het Westen – al zover ontwikkeld, dat we kunnen onderhandelen om tot een compromis te komen. 

Veruit de meeste mensen (70%) zit stabiel in de eerste pijler. Een relatief groot deel van de mensen in Nederland zit al aardig stabiel in de tweede pijler (25%). We zijn dan meestal ook goed in staat om de verschillende kanten van de medaille te zien en een compromis te sluiten. We zijn niet voor niks het land van het Poldermodel.

En lukt het ons maar zelden om de tegenstellingen echt te overstijgen met een win-win oplossing (derde pijler). Het gebeurt regelmatig dat we ons verscheurd voelen tussen wat onze omgeving van ons verwacht (eerste pijler) en wat we zelf willen (tweede pijler).

Door als conflictoplosser bewust te werken met de pijlers uit het Evolutie Systeem, jouw plek en die van anderen daarin en de stap naar een hoger niveau (tot in detail) te kennen, kun je je eigen evolutie én die van anderen enorm versnellen.

Het voordeel daarvan is dat je cliënt of medeweker langer voldoening en geluk ervaart, door het overzicht en inzicht dat deze krijgt in werk- en levenssituaties,  snel problemen kan oplossen en anderen daarbij kan helpen en win-win kan bereiken.

 

 

Ben je Professioneel Conflictoplosser?

Wil je een stap extra zetten en doorbreken waar anderen opgeven?  

Heb je interesse in opleiding of training in de interventies uit het Evolutie Systeem? De opleidingen hierin worden o.a. erkend door Mediation Federatie Nederland (MFN), Nederlandse Orde van Advocaten, ADR, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie e.a. met 8 tot 12 PE punten.

Vind je de materie gewoon interessant?

Volg het webinar “Conflicten Oplossen”  op woensdag 14 april a.s. om 19.00 uur voor verdere kennismaking en verdieping.

Conflicten Oplossen! beUnited Webinar door Hilde Kroon ZZP MKB Nederland
Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen Mediation op de werkvloer Hilde Kroon Blog BeUnited ZZP MKB Nederland

Misverstand in Teamverband

Goede voornemens

Je bent er klaar voor. Je wilt niet meer in, maar aan je onderneming werken. Je hebt behoefte om te sparren over belangrijke beslissingen, aangaande strategie en marketing en je gaat samenwerken met iemand van wie je verwacht dat deze je daarbij kan helpen. Een enthousiast, initiatiefrijk persoon in  wie  je veel potentie ziet en die je graag als je rechterhand wilt. 

Alles gaat goed van start, er wordt hard gewerkt, maar na verloop van tijd, valt het je toch tegen. Hij leeft niet op naar je verwachtingen. Er wordt hard gewerkt, maar sparren over het uitzetten van de lijnen, blijkt toch lastig. Er is veel discussie. Het kost aan beide zijden energie en het plezier in het samenwerken gaat er een beetje af. 

Jij voelt je niet gehoord en geïrriteerd, omdat je niet krijgt wat je hebt verwacht. De ander voelt zich ook niet gehoord en zeker niet gewaardeerd, omdat hij enerzijds vindt dat de verwachtingen onterecht zijn en anderzijds hij naar beste vermogen heel wat levert en meedenkt. Het geeft ook nog eens onrust in de rest van het team. En je vraagt je af: “Hoe zijn we hier verzeilt geraakt?” Het klikte zo goed en de initiatieven beloofden zo veel meer. Het leek de perfecte match “Heb ik het dan zo verkeerd gezien?”, vraag je je vertwijfeld af.

Teamissues

De problemen waar ondernemers tegenaan lopen en die het meeste energie kosten, zijn problemen in en met het eigen team en samenwerkingspartners.

Disfunctioneren, verschil in inzicht, ego en machtsspel. Weerstand, ‘slachtoffer’ of ‘dader’ modus. Er is soms geen land mee te bezeilen. Je kunt ‘praten als Brugman’, maar wat je ook zegt, het komt niet binnen. Frustratie over en weer. Er ontstaan conflicten. Hoe pak je het aan?

 • Als je niets doet , ontstaat er chaos.
 • Als je het conflict door een ‘derde’ (bijvoorbeeld rechter) laat beslissen, is er een winnaar en een verliezer.
 • Als je gaat onderhandelen krijg je een compromis.
  Niemand wint, niemand verliest.
 • Als je gaat bemiddelen (mediation toepassen) krijg je een win-win voor iedereen.

Als je ervan bewust bent dat:

 • iedereen dagelijks meerdere misverstanden en (innerlijke) conflicten heeft, en 
 • je in elke situatie kiest voor een aanpak
 • je, door een bepaald systeem te kiezen, in feite de uitkomst bepaalt
 • en dat als je kiest voor een multi-dimensionaal systeem, waarmee je meerdere perspectieven kunt ontlokken, je een win-win uitkomst krijgt en meer impact hebt

maar dat je de ander door een universeel multi-dimensionaal systeem tot inzicht kunt verleiden,  je zelfs een win-win-win situatie kunt bereiken.

Oorzaak en oorsprong

De oorzaak van een conflict is feitelijk alleen een aanleiding. Het gaat eerst vooral over argumenten. Dieper liggend gaat het om de belangen die we hebben. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom kan de één iets wel en de ander niet? Waarom vindt de ene mens iets vanzelfsprekend juist, wat de ander pertinent als onjuist ervaart? We investeren allemaal van alles in relaties en werk, maar krijgen zelden terug wat we verwachten of waardering voor wat we hebben ingebracht.

Nog dieper dan de oorzaak en de belangen, ligt de oorsprong van het conflict. Het verlangen om gehoord, gezien of gewaardeerd te worden voor wat we geïnvesteerd hebben, vanuit onze normen en waarden en met onze specifieke kwaliteiten als zoeker, vinder, passieve of actieve leider/uitvoerder. Kwaliteiten, waarvan we ons zelf vaak niet eens bewust zijn of waarop we jaloers zijn.

De balans van geven en ontvangen raakt uit evenwicht. Er ontstaat een ‘openstaande rekening‘. Deze willen we vereffend zien.  

Als dat lange tijd niet gebeurt, kan er zelfs een ‘roulerende rekening’ ontstaan. “Managers voldoen niet, ze zien het gewoon niet goed”, of “Ondernemers profiteren alleen maar”, of iets dergelijks. Machtsstrijd, gevoelens van onmacht, irritatie en frustratie belemmeren de groei van het bedrijf. Ziekteverzuim is de kostenpost.

Evolutie Systeem

Om deze macht-onmacht-manipulatie-cirkels te doorbreken, moeten we de oorsprong aanpakken.

Hier is al veel over geschreven en in de kern is het eenvoudig.
Uit (alternatieve) psychologische en (rechts) filosofische materie heb ik de rode lijn gedestilleerd: alles en iedereen – hoe verschillend ook – volgt een universeel, multidimensionaal groeimodel

Dit universele, multidimensionale groeimodel noem ik het Evolutie Systeem. Het gaat niet alleen over onze fysieke, geestelijke en mentale ontwikkeling als mens, maar is ook van toepassing op de ontwikkeling van producten, diensten en methoden. 

Door dit overkoepelende Evolutie Systeem te gebruiken, kunnen we conflicten en onze ontwikkeling in een heel ander licht zien. Oplossingen zijn in drie eenvoudige stappen te realiseren: verzamelen van feiten (kindfase), onderscheiden van belangen (puberfase) en verheffen van verlangen (volwassenefase). 

We laten het conflict door een nieuw perspectief oplossen, omdat we echt begrijpen wat mensen kunnen, waarom mensen doen wat ze doen en hoe we ze kunnen laten groeien in hun specifieke kwaliteiten.

Team Evolutie

Als je dit systeem zelf begrijpt, kun je het ook uitleggen aan anderen. Iedereen begrijpt wat je bedoelt, wat er gebeurt. Het is dan makkelijker om – zonder veroordeling – alles te benoemen en bespreekbaar te maken. Dat is bevredigend. Zelfs als de ander weigert er iets mee te doen. Het wordt dan immers duidelijk dat de ander weigert en wat de consequenties daarvan zijn.

We kunnen met dit systeem :

 • benoemen wat er gebeurt,
 • onderscheiden waarom het gebeurt, en
 • helpen de win-win te zien
 • begrip verschaffen over het ‘grote geheel’: win-win-win.

Het Evolutie Systeem is het overkoepelende
multidimensionale groeimodel, dat elke methode en alle systemen in zich verenigt. Welke methode we ook kiezen te gebruiken, het begint altijd met de eerste stap uit het Evolutie Systeem: verzamelen van de feiten, gedrag, omstandigheden, argumenten. 

Een ideaal team samenstellen

Met deze kennis kun je een op elkaar afgestemd team samenstellen, goede samenwerkingspartners uitzoeken en je ideale klanten aantrekken. Je let dan op zoekers en vinders, actieve en passieve leiders en uitvoerders en de bewustzijnsniveaus van de betrokkenen en de positieve kwaliteiten.

Zo kun je als ondernemer en manager in elke situatie impact hebben en ‘toegevoegde waarde’ creëren, met een sterk team of samenwerkingspartners, en met je cliënten/klanten. 

Interessant? Kom meer hierover te weten in het Webinar ‘Conflicten Oplossen!’ bij beUnited Webinar op woensdag 23 december a.s. om 19.00 uur.

Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen

In het boek ‘Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen”, over mediation op de werkvloer, wordt de theorie rond de 1-2-3 Opgelost! methode en andere interventies uit het Evolutie Systeem uitgelegd en uitgewerkt aan de hand van vele praktijkvoorbeelden.

boek Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen Hilde Kroon