Hoe uw organisatie interessant wordt voor jong talent

De huidige generaties zijn minder honkvast dan vroeger. Job hoppen in het kader van continue zelfontwikkeling is een feit. Dit vormt uitdagingen, maar ook mogelijkheden. Een kandidaat die sneller geneigd is om van werkgever te switchen, moet meer dan ooit geboeid worden door wat uw organisatie te bieden heeft. Hoe kunt u als werkgever boven de rest uitsteken en toch die talentvolle kandidaten werven?

Flexibiliteit

De beste whizzkids zijn kritisch op het aanbod. Young Potentials zijn erg gewild en hebben het voor het uitkiezen. Bewust van deze luxepositie, weten ze dat zij eisen kunnen stellen voor zij hun eerste startersfunctie selecteren. Ze hechten waarde aan vrijheid en vertrouwen dat zich uit door niet continue op de vingers te worden gekeken. Dit vertaalt zich verder aan een behoefte aan flexibele werktijden. Uit praktisch oogpunt, biedt dit uw organisatie soms ook de optie om kantoorruimte te besparen: flexibele werkplekken zijn ideaal als niet elke collega op hetzelfde moment aanwezig is.

Geef uw jonge talent deze vrijheid ook. Zolang ieder het werk op tijd en correct af krijgt, zorgt dit wederzijds vertrouwen voor betere binding en samenwerking voor de lange termijn. Wel vraagt dit om duidelijke doelstelling van beide kanten. Vooral start-ups en internationale namen zien hier de waarde van in en hebben een flexibele werkbeleid al ingevoerd.

Outsourcen

Een andere strategische keus kan het zijn om informatie te zoeken bij de experts en/of werving geheel uit te besteden. Bekende specialisten als een studenten uitzendbureau hebben een landelijk netwerk en putten uit een bestaande poule van 850.000+ uitzendkrachten met jong talent in bestand. Binnen diverse functiegroepen is het eenvoudig de getalenteerde afstudeerders eruit te plukken.

Baanzekerheid

Uit uitkomsten van het Randstad Award onderzoek, waar gekeken is naar pull-factoren voor jong talent, blijkt dat 52% van de kandidaten zoekt naar baanzekerheid voor lange termijn. Opvallend, want onderzoekt toont tevens dat de gemiddelde jonge werknemer (15 tot 25 jaar) nog slechts 5 jaar bij één werkgever in dienst blijft. De mogelijkheden van een vast contract zijn een belangrijke factor in de binding van talentvolle jongeren. Maak met de kandidaat bijvoorbeeld bewust een 3-jarenplan en anticipeer samen naar de wederzijdse behoeften.

Secundaire voorwaarden

Binding begint al bij het ondertekenen van het contract. Logischerwijs wordt dit extra benadrukt op momenten zoals contractverlengingen. Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen de doorslag geven voor jong talent om voor uw organisatie te kiezen. Een telefoon, laptop of standaard vrijmibo zijn uiteraard een plus, maar inmiddels standaard geworden. Ga op zoek naar wat uw kandidaten echt willen.

Jonge werknemers hechten in groeiende mate aan zelfontwikkeling en minder aan gadgets of financiële aspecten. De ruimte om door te groeien en continue te blijven leren is essentieel. Geef ze zekerheid, vastigheid en flexibiliteit. Persoonlijke ontwikkeling uit zich ook op privévlak, dus steun ze niet enkel tijdens werktijd. Eerder genoemde flextijden zijn een grote factor, maar door secundaire voorwaarden zoals kinderopvang of een extra dag ouderschapsverlof is werk en privé beter in balans. Uw kandidaat blij, u blij.

Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie