Alle wijzigingen Belastingplan 2021 overzichtelijk op een rij

Alle wijzigingen Belastingplan 2021 overzichtelijk op een rij

De belastingregels voor werk zijn onder andere arbeidskorting, heffingskorting, het basistarief inkomstenbelasting, scholingskosten etc. Ben jij als ondernemer goed op de hoogte van de veranderingen in  de werk gerelateerde belastingen en heffingen? Wat de gevolgen zijn voor je medewerkers? Alle wijzigingen uit het Belastingplan 2021 overzichtelijk op een rij.

Op Prinsjesdag 2020 kwam het kabinet met het Belastingplan 2021. Onderdeel daarvan zijn wijzigingen van de arbeidskorting, heffingskorting, ouderenkorting en zelfstandigenaftrek en een lager basistarief voor de inkomstenbelasting.

Ook hoeven werkgevers mede vanwege de coronacrisis geen loonheffing meer te betalen over scholingskosten van ex-werknemers. Wat houden de aanpassingen precies in en wat zijn de gevolgen voor werkenden?

Arbeidskorting stijgt

 De verhoging van de arbeidskorting die was gepland voor 2022, is een jaar naar voren gehaald. Deze verhoging is in het voordeel van zowel werknemers als zelfstandigen. Het moet werken meer lonend maken. De maatregel komt bovenop de al eerder geplande verhoging voor 2021. De arbeidskorting hangt af van het arbeidsinkomen. De arbeidskorting is in 2021 voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot 105.736 euro gestegen. De arbeidskorting kent drie knikpunten bij een arbeidsinkomen van 10.108 euro, 21.835 euro en 35.652 euro. Het maximumbedrag aan arbeidskorting stijgt met 184 euro, 242 euro en 386 euro tot respectievelijk 463 euro, 3.837 euro en 4.205 euro bij deze drie knikpunten. Vervolgens daalt hij tot nul bij een arbeidsinkomen van 105.736 euro.

Toename algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) neemt in 2021 met 126 euro toe tot 2.837 euro voor inkomens tot 21.043 euro. Vanwege een extra verhoging neemt de AHK toe voor mensen met een inkomen tot 68.507 euro. De AHK kent hierbij een dalend verloop voor inkomens tussen 21.043 euro en 68.507 euro. Hiermee profiteren lagere inkomens het meeste van de verhoging van de AHK.

Ouderenkorting gaat omhoog

Ook de ouderenkorting gaat vanaf 2021 omhoog. Deze geldt voor iedereen die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt. De maximale ouderenkorting is in 2021 met 81 euro gestegen naar 1.703 euro. Ouderen met een jaarinkomen tot 49.323 euro plukken hier de vruchten van. De hogere ouderenkorting is relevant voor (het inkomen van) AOW’ers die blijven werken of werknemers die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken.

Zelfstandigenaftrek gaat extra snel omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat in stappen sneller en meer omlaag, bovenop een al eerder ingezette afname. Vanaf 2021 wordt de aftrek jaarlijks lager, totdat deze in 2036 uitkomt op 3.240 euro. Oorspronkelijk zou de afname plaatsvinden tot 5.000 euro in 2028. Per 1 januari 2021 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.030 naar 6.670 euro. Het kabinet wil met de verlaging de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderen.

Lager basistarief inkomstenbelasting

In 2021 is het basistarief in de inkomstenbelasting gedaald van 37,35 procent naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Het toptarief wijzigde niet en is 49,50 procent gebleven. Tussen 2022 en 2024 gaat het percentage van het basistarief verder omlaag, tot uiteindelijk 37,03 procent. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben voordeel van deze daling.

Scholingskosten ex-werknemers

Mensen die door de coronacrisis hun werk verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen. Werkgevers betalen daarom sinds 2021 geen loonheffing meer over scholingskosten van ex-werknemers na het beëindigen van het dienstverband. Als werkgever mag je de scholingskosten onbelast vergoeden als onderdeel van een sociaal plan.

Daarnaast mag de ex-werknemer eventueel na het dienstverband overgebleven scholingsbudget nog gebruiken. De belastingdienst toetst of werknemers de scholing volgen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel het verdienen van een inkomen. Je geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling.

Goed afscheid

Investeer in de om- of bijscholing van een vertrekkende werknemer. Zo neemt deze op een goede manier afscheid en heb je meteen een ambassadeur voor je organisatie. Het is ook goed voor de motivatie en betrokkenheid van je overgebleven werknemers. Zij zien namelijk dat je op een nette manier met vertrekkend personeel omgaat. Met de juiste leercultuur houd je jouw medewerkers én organisatie up-to-date.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Uitgestelde belastingschuld leidt in 4e kwartaal 2021 tot faillissementspiek

Aan het mirakel van de grootste economische krimp van na de oorlog en een laagterecord aan faillissementen gaat toch een eind komen. Volgens een op 17 februari verschenen rapport van accountant PwC en de Leidse universiteit moet Nederland zich in het vierde kwartaal van 2021 schrap zetten voor een faillissementsgolf. Reden: het innen van miljarden aan uitgestelde belastingschuld.

Kabinet kan gevolgen coronamaatregelen niet langer verhullen

Dankzij tientallen miljarden overheidssteun, uitstel van belastingplicht en rechters die onberispelijke faillissementsaanvragen naar de prullenmand verwijzen, is het kabinet er tot nu in geslaagd de gevolgen van de coronamaatregelen te camoufleren. Maar eind dit jaar kan de impact van de coronacrisis niet langer verhuld worden, verwachten experts van accountant PwC en de Leidse universiteit. De tweede Bijzonder Beheer Barometer die zij vandaag publiceren maakt duidelijk dat inning van uitgestelde belastingschuld veel bedrijven in het vierde kwartaal van 2021  de das om zal doen.

Belastingdienst heeft 13,2 miljard aan uitstel verleend

In de nieuwe uitgave van de Barometer hijst het panel zonder aarzelen de stormbal: het zal veel drukker worden op de afdeling Bijzonder Beheer van de grootbanken. In het derde kwartaal van 2021 zal het hoogtepunt worden bereikt. Drie maanden later volgt een piek in het aantal faillissementen. In lijn met de vorige BB-Barometer worden de horeca, groot- en detailhandel, cultuur en recreatie genoemd als de sectoren waar de verwachte toestroom naar bijzonder beheer het hoogst is. Het verleende belastinguitstel bedroeg op 31 december 2020 al 13,2 miljard euro. Dit bedrag is sindsdien verder toegenomen.

ICT en financiële dienstverlening profiteren van coronacrisis

Opvallend is dat de directe invloed van de coronacrisis afneemt. Nog maar 42 procent van de experts geeft aan dat de coronacrisis de belangrijkste oorzaak is van de financiële problemen waar bedrijven mee kampen. In november vorig jaar lag dit percentage nog op 66 procent. Andere redenen, zoals (door de coronacrisis) veranderd consumentengedrag en een verouderd verdienmodel, worden belangrijker naarmate de situatie langer aanhoudt. Er zijn ook sectoren die juist profiteren van de coronacrisis. Het panel noemt ICT en financiële dienstverlening als sectoren waarbij de verwachte instroom bij bijzonder beheer het minst is.

Vraag om hulp

Zorg dat het snel duidelijk wordt of je in de toekomst in de betalingsproblemen komt en hoe groot dit probleem is. Wat wordt dan de volgende stap?

Voor veel ondernemers is dit een moeilijke stap. Immers, als ondernemer ben je gewend om je problemen zelf op te lossen. De huidige onzekere tijd maakt echter dat je als ondernemer anders moet acteren dan je gewend was. Ga daarom in gesprek met een adviseur die je daadwerkelijk kan ondersteunen en oplossingsrichtingen kan bieden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
11 Technologie trends voor 2021

11 Technologie trends voor 2021

Een belangrijke les die we kunnen trekken uit de pandemie is dat we niet meer ontkomen aan technologie. In bijna elke branche is technologie de oplossing of vormt technologie de aanzet naar de aanschaf van een product of dienst. Degenen die niet aanhaken bij deze digitale transformatie blijven achter.

Daarnaast zijn IT-afdelingen niet meer de mensen die alleen verouderde apparatuur vervangen en desktopsoftware installeren. Technologie-afdelingen van de toekomst zijn bedreven in het implementeren van aangepaste applicaties die bedrijven productiever maken en de klantervaring verbeteren.

Centraal in de volgende golf van innovatie en productiviteit staan de technologieën van het zogenaamde ‘derde platform’. Na de mainframe (het eerste platform), het client-server-model (het tweede platform) omvat het derde platform technologieën die staan voor de samenvoeging van mobiel, cloud, internet of things (IoT), blockchain, kunstmatige intelligentie (AI), big data en robotica.

De bundeling van deze technologieën verandert de manier waarop we leven, zaken doen en hoe we geld verdienen. Zorg dus dat je goed inspeelt op de volgende technologische trends.

1. Verschuivingen in investeringen

beUnited blog 11 Technologie trends voor 2021

De IT-afdeling van een doorsnee bedrijf heeft niet de middelen of het inzicht om technologieën van het derde platform, zoals AI, in te zetten. Daarbij komt dat dit erg ingewikkeld is om te implementeren. De toekomstgerichte IT-afdeling moet bestaan ​​uit hoogwaardiger, beter betaalde technologen die in staat zijn tot workflow optimalisatie. De IT-uitgaven als percentage van de omzet bedragen voor alle bedrijven meer dan 8 procent, maar zijn veel lager in commerciële en industriële bedrijven (dichter bij 4 %).

De pandemie heeft gezorgd voor een digitale versnelling. In Nederland zie je dat, logischerwijs, veel bedrijven geïnvesteerd hebben in het online thuiswerken en online samenwerken.

Als je kijkt naar de IT-sector in 2021 laat deze, na de stagnatie in 2020, weer een volume groei van 2% zien. Bedrijven pakken IT projecten weer op en het inhuren van IT consultants herstelt. E-commercie, online dienstverlening en werken in de cloud zorgen voor een stijgende vraag naar IT-dienstverlening.

beUnited blog 11 Technologie trends voor 2021
beUnited blog 11 Technologie trends voor 2021

2. Alles digitaal

Alles gaat digitaal, dat zie je terug in de behoefte en acceptatie van samenwerkingssoftware, CRM en andere softwaretoepassingen die gebruikers op aanvraag op diverse apparaten nodig hebben. Van verkoop tot service, gebruikers hebben op elk moment alle essentiële werkinformatie op elk apparaat nodig. Bedrijven zijn op zoek naar oplossingen die wendbaarder zijn dan traditionele ERP-applicaties (enterprise resource planning). Talloze apps bieden meer en meer de mogelijkheid van realtime rapportage.

Bedrijven zijn op zoek naar klantgerichte technologieën die rechtstreeks van belang zijn voor klanten. Denk aan restaurants die zijn overgestapt op digitale menu’s en drive-thru’s, zoals Loetje. Of een drive-thru bij bouwmarkt Hornbach of een plaatselijke aspergeboer. Al deze aankopen doen we ook nog eens allemaal via contactloze betalingen. Ook dit vergroot de waarde van digitalisering, aangezien aanbieders betere toegang hebben tot klantinformatie en hun censusgegevens. De groei van Thuisbezorgd laat dit ook duidelijk zien,

Neem ook de app Corona-Melder. Een digitaal hulpmiddel in de bestrijding tegen het coronavirus. Technologie waar geen enkele persoonlijke service tegenop kan, getuige het feit dat de GGD contactonderzoeker het nabellen niet bij kunnen houden.

3. Robotica en automatisering

Ondanks alle vertragingen als gevolg van COVID-19-protocollen en verzendingen vanuit andere continenten is volgens McKinsey de acceptatie van robotica en automatisering drastisch toegenomen tijdens de lockdown.

Leveranciers zochten met name naar technologieën die arbeid kunnen vervangen. Robots zijn niet alleen sneller, goedkoper en nauwkeuriger, ze worden ook niet ziek. De eerste industriële robots waren bedoeld om functies te vervangen die te duur of te gevaarlijk waren om door mensen voltooid te worden. Een nieuwe golf ‘cobots’ is bedoeld om samen te werken met mensen.

4. Klik en koop

Onder de bedrijven die het meest investeren, zijn vooral retailers in de race voor de winnende omnichannel strategie. Vijfentachtig procent van de retailers verwacht in 2020 meer aan technologie uit te geven – meer dan in welke andere sector dan ook.

beUnited blog 11 Technologie trends voor 2021

Nu de e-commerce-inkomsten dit jaar met meer dan 30 procent zijn gestegen (iedereen is noodgedwongen meer online gaan winkelen), proberen retailers hun technologische infrastructuur te verbeteren. Ze moesten zich ook aanpassen aan nieuwe consumentenbehoeften, zoals het ophalen van de stoep, dat in april met meer dan 200 procent steeg. Zelfbedieningskiosken die omnichannel-transacties mogelijk maken, worden de norm.

De verwachting is dat het virus ons winkelgedrag blijvend veranderd. Volgens onderzoek van ABN AMRO is één op de drie Nederlanders van plan om minder vaak fysiek te gaan shoppen (bron). Een ander retail voorbeeld is dat het moederbedrijf van Zara de pandemie als kantelpunt ziet voor online winkelen (bron).

5. Extended Reality (ER) – Virtuele en augmented reality (VR / MR)

Reality tools vinden hun weg naar sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. Operatie op afstand (de chirurg bedient op afstand met handgebaren een robot bij de operatietafel ergens anders op de wereld) en andere gezondheidszorgtoepassingen die zelfs zelfbedieningsopties bevatten. Zo bestaat er zelfs technologie voor een patiënt om een oogonderzoek te ondergaan door middel van camera’s met een hoge resolutie en vervolgens een voorschrift krijgt voor brillenglasopties (bron: The 5 Biggest Technology Trends in 2021 Everyone Must Get Ready for Now by Bernard Ford, Forbes).

De commerciële en industriële toepassingen van XR, VR en MR zijn eindeloos. Veel bedrijven maken al gebruik van augmented reality bij training en klantenservice. Schoonmaakmedewerkers die in een virtuele cleanroom getraind worden om effectief schoon te maken. VR die een nieuwe dimensie geeft aan winkelen. Het kan tegenwoordig allemaal.

6. Artificial Intelligence (AI) ontwerp en productie

Kunstmatige intelligentie ontwerpt niet alleen producten, maar neemt ook beslissingen over hoe ze moeten worden aangeschaft en geproduceerd. Zo is de huidige ontwikkeling van nieuwe medicijnen voornamelijk gebaseerd op trial and error. Met AI zal de cyclustijd om producten op de markt te brengen radicaal verbeteren. Gegevens en analyses zullen de besluitvorming in realtime voeden. Intelligente algoritmen zullen kwaliteit en input verbeteren. Er wordt voorspeld dat kunstmatige intelligentie in sommige productieomgevingen het afval met 50 procent of meer zal verminderen.

7. Cloud

Cloud computing blijft de waardering van technologiebedrijven stimuleren. Door de pandemie nam de vraag naar openbare cloud-apps en ontwikkelingsdiensten toe. De toekenning van een contract door het ministerie van Defensie aan Microsoft was het laatste salvo dat Microsoft afvuurde op Amazon Web Services. Forrester voorspelt dat de markt voor cloud infrastructuur in 2021 met 35 procent zal groeien, waarbij Alibaba de op twee na grootste aanbieder wordt (Bron: Cloud Computing Will Power Pandemic Recovery in 2021, ZD Net). Er is een voortdurende beweging richting serverloze diensten.

8. Privacy-based computing

Er ontstaan nieuwe oplossingen die drie technologieën combineren. De eerste biedt een platform voor het uitwisselen van gegevens zoals bankrekeninggegevens. Vervolgens worden de gegevens gedecentraliseerd voor verwerking, de derde technologie codeert ze vervolgens voor verzending.

9. Cyberbeveiliging

De pandemie was een katalysator voor cyberaanvallen. De groei in cyberdelicten was 69% in januari 2020 ten opzichte van januari 2019 en stijgt door de daarop volgende maanden. In april is bijna een verdriedubbeling te zien. In mei 2020 zien we een groei van zo’n 383% ten opzichte van mei 2019. De toename werd vooral veroorzaakt door phishing aanvallen, waarbij malware via e-mail geïnstalleerd werd. (Bron)

Cybercriminelen gebruiken de grote aandacht voor COVID-19 om computers over te nemen, bankrekeningen te plunderen, bedrijven plat te leggen en gestolen bedrijfsinformatie door te verkopen op de zwarte markt. Ook ransomware en CEO-fraude in het bedrijfsleven komen veel voor. Denk ook aan phishingmails namens bekende organisaties, nepwebsites over corona die opduiken en WhatsApp fraude.

10. Big data

Een andere trend die we zien is de dringende behoefte aan dashboards en realtime analyses. Bedrijven worstelen met de integratie van rapportagetools. De snelle acceptatie van Microsoft Teams heeft Power BI ook op de voorgrond geplaatst als een gebruiksvriendelijk, plug-and-play analyseplatform. Big data biedt bedrijven de mogelijkheid om key performance indicators (KPI’s) te verbeteren die cruciaal zijn in een tijdperk van werken op afstand. Kijk hier als je meer wilt weten over Power BI. 

11. 5G

Door de invoer van 5G wordt het digitale mobiele verkeer tot 1000 keer sneller. Dit zal gevolgen hebben voor de inzet van mobiele communicatie: 5G zal andere technologieën mogelijk maken, van IoT tot autonome voertuigen (we behandelen elektrische voertuigen in de ecologische trends in deze serie).

Deze ontwikkeling brengt automatisch met zich mee dat de bescherming van de data die met deze technologie verstuurd en ontvangen wordt, belangrijker wordt. De beperkingen die niet alleen de VS, maar ook Australië, Canada, Japan en het VK, opleggen aan Huawei dienen vooral om de toegang van Chinese overheid middels dit bedrijf tot deze data in te perken.

Technologie en COVID-19

De pandemie heeft de manier waarop we werken en hoe we denken over veiligheid op de werkplek permanent veranderd. Technologieën bieden de oplossingen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Neem als voorbeeld het inloggen vanuit huis op je werkplek. Sancties vanuit de overheid, bedrijfsprotocollen die aansluiten bij de RIVM richtlijnen en de Coronamelder app maakt het mogelijk om veiliger te werken.

Buitenlandse bedrijven werken met maatwerk apps waarin ‘de bewegingen van iedere medewerker bijgehouden wordt en sensoren meten de temperatuur van medewerkers om verspreiding te voorkomen. AI en machine learning maken continue verbetering mogelijk en zorgen voor een veiligere kantooromgeving.

De ontwikkelaars van deze technologieën worden nauwgezet gevolgd door de VS en Europa. Amazon, Apple, Facebook en Google liggen onder microscoop vanuit zorgen over privacy, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer regelgeving hieromtrent is te verwachten.

Al voordat COVID-19 ons dagelijkse routine verstoorde was cyberveiligheid voor de meeste ondernemers een topprioriteit. Met alle ontwikkelingen die de revue zijn gepasseerd is het van cruciaal belang om ook in 2021 te blijven investeren in technologie.

Ecosystemen

De al eerder vernoemde grote technologiebedrijven zijn bezig andere organisaties aan zich te binden. Volgens Rik Vera ontstaan zo ecosystemen rond ieder van de technologische reuzen, waar bedrijven zich bij aan kunnen sluiten. Aansluiting betekent toegang tot de data die de groep van bedrijven die in de samenwerking zitten, verzamelen. Het betekent ook géén toegang tot data die in een ander ecosysteem verzameld wordt.

Bedrijven die zich ontwikkelen op dit gebied zullen moeten beslissen tot welk ecosysteem zij willen toetreden. Criteria hierbij zijn dan vooral klantsegmenten, concurrentiegevoeligheid en in hoeverre de gegevens van het betreffende ecosysteem van belang zijn voor het bedrijf, en welke gegevens het bedrijf aan het ecosysteem levert die voor de andere leden van belang zijn.

Community voor MKB in Nederland

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Bedragen investeringsaftrek 2021

Bedragen investeringsaftrek 2021

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden voor een deel van die investering aftrek krijgen via vier regelingen voor investeringsaftrek. De bedragen voor 2021 zijn inmiddels bekend.

vier regelingen voor investeringsaftrek

De vier faciliteiten bieden investerende ondernemers voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een extra aftrekpost die zij ten laste kunnen brengen van de fiscale winst.  Als uw onderneming investeert in bedrijfsmiddelen, krijgt u te maken met een tweetal belangrijke gevolgen voor de belasting.

  • Ten eerste moet u gaan afschrijven op de door u aangeschafte bedrijfsmiddelen.
  • Ten tweede komt u in aanmerking voor investeringsaftrek. Daarvoor moet uw onderneming meer dan € 2.400 investeren. U kunt dan een vastgesteld percentage van het investeringsbedrag van de winst in het betreffende jaar aftrekken. Dit is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

Naast de KIA kunt u ook nog recht hebben op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL).

  • Ten derde kunt u de EIA toepassen als u investeert in bedrijfsmiddelen die zijn aangemerkt als energie-investering met een minimumbedrag van € 2.500.
  • Ten vierde, als u voor meer dan € 2.500 investeert in bedrijfsmiddelen die op de milieu lijst staan, komt u in aanmerking voor de MIA/VAMIL.

KIA vervalt boven bepaald investeringsbedrag

Tussen een bedrag van € 59.171 en € 109.574 is het aftrekbedrag in 2021 maximaal. Daarboven loopt het weer af. Voor investeringen boven de € 328.721 vervalt de aftrek helemaal: 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Investeringsbedrag

Aftrek

€ 0 – € 2.400

0%

€ 2.401 – € 59.170

28%

€ 59.171 – € 109.574

€ 16.568

€ 109.575 – € 328.721

€ 16.568 -/- 7,56% van het investeringsbedrag dat de  € 109.575 te boven gaat

EIA, MIA en Vamil

Naast de KIA biedt de overheid ook een steuntje in de rug voor investeringen in duurzaamheid. Ondernemers die geld steken in groene energie kunnen een beroep op doen op de energie-investeringsaftrek (EIA). De hoogte van deze aftrek is dit jaar 45,5% van de investeringskosten. De eis is wel dat het bedrijfsmiddel voorkomt op de Energielijst 2021.

Een soortgelijk systeem geldt voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de aftrek voor willekeurige afschrijvingen (Vamil). Die werken met de Milieulijst. Voor investeringen op die lijst kunnen ondernemers via de MIA tot 36% aftrekken en met de Vamil 75%. Om in aanmerking te komen voor de MIA moeten zij wel minstens € 2.500 investeren.

De EIA en de MIA kunnen niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel tegelijk worden aangevraagd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print