beUnited nieuws Twee ziekenhuizen stoppen met AstraZeneca vaccin vanwege hoog aantal bijwerkingen

Twee ziekenhuizen stoppen met AstraZeneca vaccin vanwege hoog aantal bijwerkingen

Volgens Artsen Voor Vrijheid zijn twee ziekenhuizen in Duitsland gestopt met het inenten van het AstraZeneca/Oxford mRNA vaccin. De reden is dat een zeer hoog aantal werknemers ziek werd door bijwerkingen. Ondertussen bevestigen steeds meer wetenschappers en artsen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vaccinaties en het ontstaan van ernstige auto-immuunziekten. In Nederland haalde een huisarts uit Enschede het nieuws toen een van zijn gezonde patiënten na vaccinatie overleed, en hij voor de radio er openlijk aan twijfelde of de vaccins wel wetenschappelijk verantwoord zijn.

In het Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig ging het om maar liefst 37 van de 88 mensen die afgelopen donderdag niet aan werk konden gaan. Ook in het ziekenhuis van Emden meldden teveel geïnjecteerde werknemers zich ziek. Men vermoedt dat de vaccins in beide ziekenhuizen uit dezelfde batch komen, die door de ‘hoge werkdruk’ mogelijk niet op de juist temperatuur (2 tot 8 graden Celsius) werd bewaard.

Het Robert Koch Institut (RKI) heeft van meet af aan gewaarschuwd dat de experimentele mRNA vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, en ook het vector vaccin van AstraZeneca, de nodige bijwerkingen en tegenreacties kunnen veroorzaken. Desondanks toonde de crisisstaf in Niedersachsen zich verrast over het hoge aantal. In Emden heeft men het vaccineren inmiddels weer hervat.

‘Het werkt’ (maar kan noch Covid, noch verspreiding voorkomen)

Natuurlijk wordt er weer een draai aan gegeven door te beweren dat de vele bijwerkingen juist goed zijn, omdat ze bewijzen dat het vaccin ‘werkt’ (1). Ja, het doet IETS in je lichaam, dat klopt. Maar wat? Na een initiële tegenreactie gaat het mRNA ‘aan het werk’, en dan is het slechts hopen dat het enkel doet wat de fabrikanten beweren, en het verder geen kwaad kan.

Gezondheidsautoriteiten zoals de WHO onderstrepen echter dat de vaccins noch Covid-19, noch de verspreiding van het virus kunnen voorkomen of zelfs maar vertragen, wat de belangrijkste redenen voor deze massale vaccinatiecampagne compleet onderuit haalt.

Wetenschappers bevestigen risico op auto-immuun ziekten

Diverse wetenschappers hebben vorig jaar al gewaarschuwd dat je met een mRNA vaccin een groot risico loopt auto-immuunziekten te krijgen, zoals sommige mensen – waaronder ook artsen – reeds is overkomen. Zelfs de New York Times heeft onlangs geschreven dat steeds meer artsen een duidelijke verband zien tussen de Pfizer en Moderna vaccins en de auto-immuunziekte ITP, waarbij je eigen lichaam je witte bloedlichaampjes aanvalt.

Dr. Jerry Spivak, bloedstoornis expert aan de Johns Hopkins University, zei dat ‘het een medische zekerheid is dat het verband houdt met het vaccin.’ De statistische kans dat je na een willekeurig vaccin deze auto-immuunziekte krijgt is ongeveer 1 op de 25.000 (2). Omgerekend naar ons land betekent dit dat bijna 700 Nederlanders deze ernstige en potentieel dodelijke aandoening zullen krijgen door een corona vaccinatie.

‘het een medische zekerheid is dat het verband houdt met het vaccin.’

Nederlandse huisarts: vaccinatieprogramma is politiek gedreven

* Bart van Tienen uit Enschede is niet de eerste huisarts die openlijk in verzet komt. Vorige week dinsdag overleed een van zijn (gezonde) patiënten na gevaccineerd te zijn met het Moderna ‘chimpansee’ vaccin. In een gesprek met de regionale radiozender 1Twente zei hij dat het vaccinatieprogramma volgens hem onder grote druk tot stand is gekomen, en meer politiek gedreven is dan wetenschappelijk verantwoord.

het vaccinatieprogramma volgens hem onder grote druk tot stand is gekomen, en meer politiek gedreven is dan wetenschappelijk verantwoord.

* In Groot Brittannië waren er 5 dagen geleden kort na vaccinatie al 236 (vooral oudere) mensen gestorven en hadden 8 vrouwen een miskraam gehad. Klaarblijkelijk hadden noch die vrouwen, noch de verplegers de bijsluiters en instructies gelezen waarin letterlijk staat dat deze vaccins niet aan zwangere vrouwen moeten worden gegeven, en ook niet aan vrouwen die zwanger willen worden. Over blind vertrouwen van de menselijke proefkonijnen in dit experiment gesproken! Zelfs letterlijk: sommige mensen werden na vaccinatie blind, waarvan enkelen permanent. Anderen raakten verlamd, de meesten tijdelijk, maar ook hier weer in enkele gevallen blijvend.

Mensen mogen alleen door Covid sterven, nooit door vaccins

* Na de dood van twee Denen kort na vaccinatie werd beweerd dat de sterfgevallen ‘toeval’ waren, en de slachtoffers reeds onderliggende aandoeningen hadden. Deze hypocriete omkering zien we sinds vorig jaar ook in Nederland en de rest van de wereld: mensen die overleden mochten alleen maar aan Covid-19 zijn bezweken. Zelfs verkeersslachtoffers werden na een post-mortum test op de Covid lijst gezet. Comorbideiten zoals kanker telden niet meer mee. Met de Covid vaccinaties wordt exact het omgekeerde gedaan: het mag nooit aan de experimentele producten van Big Pharma liggen, dus ‘moet’ er wel een andere oorzaak zijn geweest. Van de mensen die in bijvoorbeeld ZwedenPortugalMexico, de VSZwitserland pal na hun vaccinatie overleden, wordt dat eveneens beweerd.

* Op 10 februari waren 44,77 miljoen Amerikanen gevaccineerd. In de VS waren bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) tot 4 februari al 653 doden (waarvan 602 in de VS), 208 permanent gehandicapten en 12.697 tegenreacties gerapporteerd, waaronder 775 mensen met een anafylactische shock. De werkelijke aantallen zijn ook volgens de autoriteiten veel hoger (historisch gezien hoogstwaarschijnlijk een factor 10 tot 100), omdat al jaren bekend is dat slechts een fractie van de mensen die ziek worden na vaccinatie hier melding van maken.

* En het zijn zeker niet alleen de ouderen die worden getroffen; een 28 jarige gezonde verpleegster in Wisconsin kreeg een hersenbloeding na de tweede dosis van het Pfizer vaccinen moest hersendood worden verklaard. Een groep artsen en chirugen hebben de FDA dan ook gewaarschuwd dat de auto-immuunreacties door de Covid vaccins ook het hart en de hersenen kunnen beschadigen. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers zou in de VS inmiddels meer dan 1170 bedragen. Daar zit ook baseball legende Hank Aaron bij. Hij gebruikte zijn publieke bekendheid om de corona vaccinaties te promoten, en liet zichzelf filmen toen hij werd ingeënt. Hij haalde zijn tweede shot echter niet, omdat hij plotseling stierf.

* Ook een verschijnsel dat over de hele wereld in diverse landen, waaronder Italië, Zweden en Duitsland, is opgetreden: in verpleeghuizen sterven de bejaarden soms bij bosjes tegelijk nadat ze tegen Covid zijn gevaccineerd. In Auburn (New York) overleden 32 van de 193 bewoners van een verpleeghuis na toediening van het Pfizer vaccin. In Nederland weten we uit zeer betrouwbare bron van een verpleeghuis waar ongeveer 10% van de bewoners overleed na een recente griepvaccinatie, en nog eens 10% na de eerste corona vaccinatie. Zoals we vorig jaar al vaak voorspelden worden de doden bijna overal aan een ‘mutatie’ toegeschreven, en niet aan het vaccin.

Monsterwinsten ten koste van gezondheid miljarden mensen

Aandelen Pfizer werden vorig jaar in korte tijd $ 48 miljard meer waard dankzij de onderstaande uiterst geraffineerde strategie, die al tientallen jaren over de hele wereld door alle Big Pharma producenten met groot succes wordt toegepast, en waar overheden keer op keer weer in blijken te trappen:

  1. Systematische extreme overdrijving van het gevaar van een virus (‘Disease Branding’, zoals dat in vaktermen wordt genoemd);
  2. Systematische extreme overdrijving van de efficiëntie en veiligheid van vaccins;
  3. Systematische extreme bagatellisering van de risico’s en slachtoffers van vaccins.

Critici van dit bijzonder lucratieve winstmodel, dat ten koste gaat van ontelbare mensenlevens, worden monddood gemaakt of verketterd. Jeff Bezos verdiende al $ 70 miljard met de lockdowns, en Bill Gates $ 20 miljard. Gates, die zoals bekend ook de WHO controleert, kreeg 100% immuniteit voor iedere vorm van kritiek door met $ 250 miljoen de grootste nieuwsmedia op- of om te kopen (BBC, New York Times, NBC, Al Jazeera, NPR (publieke omroep), Financial Times, etc.., kortom: de belangrijkste bronnen van de Nederlandse mainstream ‘overschrijf’media).

Bijna de hele wereld gaat dus vrolijk door met het volstrekt krankzinnige concept dat miljarden gezonde mensen een mengsel van experimentele gen-therapeutische/veranderende stoffen in hun lichaam moet worden gespoten, omdat een miniem percentage mensen ziek wordt van een doorsnee luchtwegvirus, en een nog veel kleiner aantal daaraan sterft. In normale tijden zou niemand opkijken van een virus met een vastgestelde algehele overlevingskans van 99,991% (influenza: 99,992%). Maar dit zijn zoals u allen weet geen normale tijden meer, en die komen als het aan de beleidsmakers ligt ook nooit meer terug.

Erger nog: als het aan de politiek en Big Pharma ligt, mag u straks helemaal NIETS meer als u zich niet meerdere keren – en straks om de paar maanden – laat vaccineren, of beter gezegd: genetisch laat manipuleren en potentiële auto-immuunziekten in uw lichaam laat spuiten.

BRON

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited nieuws Staat moet bevolking correct informeren over “vaccin”

Eis Kort Geding | Staat moet bevolking correct informeren over “vaccin”

Aanstaande woensdag staan Viruswaarheid en de staat voor vierde keer binnen een week tegenover elkaar voor de rechter. Dit keer eist de actiegroep dat de Staat de bevolking naar waarheid informeert over de coronavaccinatie. Burgers hebben het recht te weten dat zij deelnemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek met een voorwaardelijk toegelaten middel waarvan de risico’s onvoldoende bekend zijn. De voorlichting is incompleet en misleidend.

Informatieverstrekking lijkt reclamecampagne

De informatieverstrekking heeft volgens de actiegroep veel weg van een reclamecampagne. Advocaat mr. J. van der Weijst, die optreedt namens Viruswaarheid: “De staat handelt onrechtmatig. Er is zelfs geen sprake van een vaccin, volgens de definitie gaat het hier om gentherapie. Bovendien beweert de staat dat het middel is goedgekeurd. Dat is niet zo. De Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke en tijdelijke toelating verleend.”

Strijd met regelgeving

Van der Weijst: “De Geneesmiddelenwet bepaalt dat reclame voor geneesmiddelen rationeel gebruik moet bevorderen. De overheid spiegelt het publiek echter voor dat je even een spuitje moet halen om je vrijheid terug te krijgen. Dat heeft niets met voorlichting te maken. Het recht op volledige informatie is noodzakelijk om een bewuste keuze te kunnen maken. Zo is het de vraag of mensen het middel zouden nemen als zij weten dat er goed werkende medicijnen bestaan.”

De staat handelt onrechtmatig. Er is zelfs geen sprake van een vaccin, volgens de definitie gaat het hier om gentherapie. Bovendien beweert de staat dat het middel is goedgekeurd. Dat is niet zo. De Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft slechts een voorwaardelijke en tijdelijke toelating verleend.”

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Uit de EMA-toelating volgt dat de vaccinatiecampagne feitelijk een fase 3-studie is. De wet stelt strenge voorwaarden aan een medisch onderzoek. Zo moet elke deelnemer goed geïnformeerd worden dat hij deelneemt aan een onderzoek en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Daarbij is de bij dit middel gebruikte mRNA-techniek nooit eerder gebruikt voor vaccinatiedoeleinden. Volgens Viruswaarheid zwijgt de overheid hierover.

Geestelijk gehandicapten

Voor handelingsonbekwame mensen zoals geestelijk gehandicapten en demente ouderen zijn de wettelijke regels nog strenger. De wet is gebaseerd op de uitgangspunten van de Neurenbergcode. In beginsel mogen zij nooit deelnemen aan een medisch onderzoek. Hen hieraan onderwerpen is een misdrijf.

Veiligheid

Volgens het RIVM krijgt 98% van de met corona geïnfecteerde personen geen of nauwelijks klachten. Het toedienen van een experimenteel vaccin aan mensen die niet tot de risicogroep behoren, is daarmee ontoelaatbaar. Zij lopen een risico op bijwerkingen terwijl het virus voor hen volkomen ongevaarlijk is.  Een groot deel van de mensen ervaart na toediening bijwerkingen. Volgens de bijsluiter kan bijvoorbeeld verlamming optreden. Ook kregen mensen heftige allergische reacties met soms de dood tot gevolg.

 Niet onderzocht

Veel potentiële risico’s werden niet onderzocht. Zo is de interactie met andere geneesmiddelen en vaccins onbekend. Evenmin werd het middel beoordeeld op veiligheid voor personen met afweerstoornissen. De gevolgen op de lange termijn en de duur van de bescherming zijn niet bekend.

De zitting vindt plaats bij de Rechtbank Den Haag op 24 februari om 14.00 uur. Een livestream is aangevraagd.

meer lezen

20210129 Brief_AANT_demiss_M-P_Rutte 20210129154612489 

Dagvaarding

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on google
Share on reddit
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print