Aanvullingen 3e steunpakket voor ondernemers

Aanvullingen 3e steunpakket voor ondernemers

Het 3e steunpakket is zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug.

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie, dinsdag 27 oktober j.l. kondigde het kabinet dan ook aanvullingen aan op het 3e steunpakket voor ondernemers. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet geeft daarom extra steun aan getroffen bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

beUnited vindt het niet meer dan terecht dat het kabinet oog heeft voor de moeilijke situatie waarin ondernemers terecht zijn gekomen door de coronacrisis. Bij de aanvulling van het 3e steunpakket wordt een stap naar sectorspecifieke steun gezet en wordt o.a. de SBI-koppeling bij de TVL afgeschaft. beUnited is (gematigd) positief over de uitbreiding van de TVL, de aankondiging om meer sectorspecifiek maatwerk te leveren en dat het kabinet blijvend inzet op her- en bijscholen en mensen van baan naar baan helpt.

Verbreding TVL

Het kabinet laat de koppeling tussen SBI-codes en de TVL los. De afgelopen maanden vielen veel bedrijven buiten de boot bij de TVL-regeling, omdat hun activiteit niet overeenkomt met een van de SBI-codes op de vastgestelde lijst. Door deze ontkoppeling komt ieder bedrijf met minimaal 30% omzetverlies en vaste lasten boven de 3000 euro in aanmerking voor de TVL.

Maatwerk

Daarnaast er een 1e stap gezet naar maatwerk met een eenmalige vergoeding voor de horeca, een seizoens vereffening voor de evenementensector & kermissen en wordt ondernemers de mogelijkheid geboden een time-out arrangement (TOA) te gebruiken. Voor de reissector geldt dat het kabinet en de reisbranche samen de kredietfaciliteit voor reisvouchers onderzoeken en de cultuursector kan rekenen op extra steun. Snelheid bij de uitvoering van de steunmaatregelen blijft een belangrijk onderwerp om ondernemers door deze crisis te loodsen.

Wegingsmoment

Het is van groot belang dat de NOW niet verder wordt afgebouwd. Ondernemers met meer dan 20% omzetverlies krijgen sinds begin oktober geen 90%, maar 80% van hun loonkosten vergoed. Het kabinet heeft aangekondigd dat in december een nieuw wegingsmoment wordt ingelast, waaruit moet blijken of de NOW verder wordt afgebouwd of juist wordt doorgezet.

Liquiditeitssteun

De corona garantiemaatregelen zoals de KKC, BMKB-c en de GO-c worden verlengd tot en met 30 juni 2021, dit kan ondernemers helpen om deze zware periode door te komen.

beUnited

beUnited is het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland en brengt haar leden, tijdens meer dan 600 jaarlijkse (on- & offline) events & activiteiten, samen.

Tevens faciliteert beUnited, samen met haar Partners, een breed scala on- en offline activiteiten, producten & diensten. Dit alles om de leden van de community te ondersteunen bij het professionaliseren, versterken & vergroten van de eigen onderneming(en) en om op verantwoorde wijze, duurzame waarde te creëren.

In dat kader zal beUnited zich in steeds grotere mate gaan inzetten voor de belangen van haar leden.

Pancras Pouw

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie