beunited blog De toekomst is aan de producent-consument consument-producent

De toekomst is aan de producent-consument/consument-producent!

Er is momenteel ‘n lobby gaande om de BVm als nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen te installeren. Alhoewel ik die ontwikkeling een warm hart toedraag is een aparte rechtsvorm -net als de vergelijkbare B Corp- slechts incrementeel.

Een rechtsvorm verandert nl. niets aan ‘t economische systeem, en dat systeem is ‘t werkelijke probleem. Het systeem stimuleert dat bedrijven louter financiële winst nastreven. Het systeem maakt ‘t bedrijven onmogelijk om maatschappelijke waarde te exploiteren.

De Future Fit Foundation voorspelt dat we op weg zijn van Shareholder Value -het paradigma in het huidige economische systeem- naar wat zij System Value noemen. Wat mij betreft is System Value -het creëren van integrale waarde- het paradigma van de Betekeniseconomie.

En deze integrale waarde (financiële waarde=sociale/ecologische waarde=individuele waarde/welvaart=welzijn=welbevinden) kán helemaal niet gecreëerd worden in de zero sum game van onze huidige economie.

Vandaar dat ik de volwassen Betekeniseconomie associeer met commons. Commons-goeroe David Bollier definieert deze als ‘a system of stewardship of shared resources. A commons is a defined community of commoners who act as a conscientious trustee of given resources’

De toekomst is aan de producent-consument/consument-producent!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Pancras Pouw

(groot)vader, ondernemer, visionair, inspirator, vrijdenker, levenskunstenaar, verbinder, golfer

Een ervaren visionaire bestuurder/directeur die weet wat het is om (eind) verantwoordelijk te zijn voor een organisatie en gewend is om de strategie te bepalen en deze operationeel weet te vertalen naar doelen. Beschikt over een buitengewoon groot (social) netwerk en is zeer succesvol gebleken bij het uitrollen van "new business".

Een daadkrachtige persoonlijkheid, out of the box denker die de lijnen helder edoch daadkrachtig uitzet en daarbij vertrouwt op c.q. gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en de organisatie.

Een echte stimulator met een heldere open leiderschapsstijl met een bewezen strategisch, financieel/bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht. En in de vervulde rollen/opdrachten verantwoordelijk geweest voor het initiëren van beleid en leiding geven aan de uitvoering, aan reorganisaties en het bedenken, opzetten en uitrollen van nieuwe organisatie(onderdelen), concepten, producten, diensten en marketingactiviteiten.

Geef een reactie