Regel zo snel mogelijk de inschrijving in het UBO-register

Europese rechter: Informatieverstrekking van het ubo-register per direct on hold.

Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag bepaald dat het Ubo-register op slot moet voor het grote publiek. De rechter vindt dat openbare toegankelijkheid de privacy van bedrijfseigenaren en aandeelhouders in ernstige mate aantast. Overheden zoals de Belastingdienst of transactiewaakhond FIU mogen nog wel in het register, die in alle Europese lidstaten werd opgericht voor witwas- en fraudebestrijding.

De wettelijk verplichte registratiedatabase behelst een overzicht van alle personen die uiteindelijk eigenaar zijn van een bedrijf, of daar zeggenschap over hebben. De uitspraak is een grote meevaller voor familiebedrijven en aandeelhouders, die al jaren tegen de registratie ageren, omdat ze vinden dat hun hele hebben en houwen daarmee op straat komt te liggen. ‘Ik hoop dat dit een eerste stap is in de bezinning van Brussel.

Uitgangspunt tot nu

Het uitgangspunt was tot nu toe: “jij bent een boef tenzij je het tegendeel bewijst”’, reageert Peter Arensman, ondernemer en voorzitter van de CDA Businessclub. De papierwinkel en Ubo-regelgeving is volgens hem ‘volledig doorgeschoten’.

“jij bent een boef tenzij je het tegendeel bewijst”’

De Europese rechter geeft Arensman grotendeels gelijk, en stelt in de uitspraak dat grondrechten van bedrijfseigenaren worden geschonden via de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens. De zaak was aangespannen door een Luxemburgse vennootschap die in het geweer was gekomen tegen de registratieplicht. De uitspraak raakt alle Europese lidstaten die Ubo-registers hebben ingesteld, bevestigt een woordvoerder van het Hof. ‘Dit slaat de grondslag weg onder de Europese richtlijn waarop deze landen hun nationale Ubo-wetten hadden gebaseerd.’

De minister van Financiën bevestigde dinsdagavond een Kamerbrief dat ze de Kamer van Koophandel heeft gevraagd om ‘per direct de informatieverstrekking van het ubo-register on hold te zetten’.

‘per direct de informatieverstrekking van het ubo-register on hold te zetten’.

Doelstelling steeds verder opgerekt

De uitspraak betekent dat de doelstelling van het Ubo-register vanaf nu weer veel beperkter moet worden uitgelegd, namelijk alleen ter bevordering van opsporing en witwasbestrijding, zegt complianceadviseur Maud Bökkerink. Het register dient daarmee niet meer ter ondersteuning van bijvoorbeeld de wetenschap of allerlei maatschappelijke organisaties. ‘De laatste jaren heeft het Europees Parlement die doelstelling steeds verder opgerekt, en ondernemers hebben daar zich fel tegen verzet. Dit is voor hen een grote overwinning.’

Ubo-register vanaf nu weer alleen ter bevordering van opsporing en witwasbestrijding

Anticorruptiewaakhond Transparency

International ijverde er juist voor dat Brussel bedrijfseigenaren zou verplichten tot nog meer transparantie, en reageert teleurgesteld op het arrest. ‘Dit is natuurlijk een tegenslag voor ons’, zegt directeur Lousewies van der Laan van de Nederlandse afdeling van Transparency International. Ze is wel opgelucht dat de rechter een uitzondering maakt voor journalisten en non-gouvernementele organisaties die een belangrijke rol spelen in witwasbestrijding en daarmee een ‘legitiem belang hebben om in het register onderzoek te doen’: zij behouden hun toegang.

Blote kont op het Binnenhof

De gegevens die niet meer voor iedereen zijn in te zien, betreffen bijvoorbeeld naam, woonplaats, nationaliteit en het belang dat een aandeelhouder heeft in een bedrijf. Marlies van Wijhe, directeur van het Zwolse Van Wijhe Verf, is er opgelucht over. ‘Eindelijk. Ik heb geen zin om alles aan iedereen te vertellen. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd.’ De ondernemer had de aanval op het Ubo-register geopend met de opmerking: ‘we kunnen net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.’

‘we kunnen net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.’

Dikke streep door openbare toegankelijkheid

Belangenbehartiger Familiebedrijven Nederland (FBNed) leest in het arrest dat de hoogste Europese rechter ‘een dikke streep’ heeft gezet door de openbare toegankelijkheid van het Ubo-register. ‘Voor Nederland betekent dit dat het Ubo-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn’, zegt directeur Albert Jan Thomassen. ‘Het is een te grote inbreuk op de privacy van aandeelhouders. De openbaarheid is niet nodig voor de bestrijding van fraude en witwassen.’

‘Voor Nederland betekent dit dat het Ubo-register per direct niet meer openbaar toegankelijk mag zijn’

Of banken hun toegang tot het register behouden was dinsdag niet direct duidelijk. Zowel het Ministerie van Financiën als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) moesten de uitspraak nog bestuderen en konden de precieze gevolgen voor Nederland niet direct schetsen.

De invoering van het Ubo-register was een hobbelig proces. De aanmeldingen leidden bij de Kamer van Koophandel tot grote achterstanden in de administratie. Bovendien was er al twijfel over het nut van het register, omdat bijvoorbeeld financiële instellingen zelf al goed boekenonderzoek moeten doen. Die twijfel zal na de uitspraak van het Europees hof alleen maar groter zijn geworden.

Bron 

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Regel zo snel mogelijk de inschrijving in het UBO-register

Regel zo snel mogelijk inschrijving in UBO-register

Het Bureau Economische Handhaving heeft de afgelopen maanden duizenden bedrijven en organisaties een brief gestuurd met de boodschap dat ze hun ontbrekende inschrijving in het UBO-register in orde moeten maken. 

Wettelijke verplichting

Het inschrijven van UBO’s is een wettelijke verplichting. Heb je een UBO (ultimate beneficial owner) niet geregistreerd? Dan riskeer je een boete van maximaal € 22.500. 

In de UBO-registers staat wie de eigenaar is van een organisatie of wie zeggenschap of een belang heeft. De registers helpen criminele activiteiten voorkomen en opsporen. Als ondernemer kun je nieuwe klanten of een nieuwe leverancier raadplegen in het UBO-register. Hierdoor weet je beter met wie je zakendoet. 

Geen prioriteit

Uit onderzoek blijkt dat voor ondernemers de inschrijving vaak geen prioriteit heeft en dat ze veronderstellen dat het ingewikkeld is. Ook privacyzorgen rondom het register spelen een rol. Toch is het belangrijk dat ondernemers hun UBO’s registreren. Wanneer je bijvoorbeeld een zakelijk krediet aanvraagt, zijn kredietverleners verplicht om UBO’s te controleren. 

Flinke Boete

Bedrijven zonder UBO-registratie kunnen een flinke boete krijgen. Heb je een brief van het Bureau Economische Handhaving ontvangen? Zorg dan de inschrijving in het UBO-register zo snel mogelijk wordt geregeld. In een bv met maar 1 bestuurder is het zo voor elkaar. In ingewikkelde gevallen, zoals bij een groep ondernemingen, kun je je beter laten adviseren door een accountant, belastingadviseur of notaris.

 

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Ultimate Beneficial Owner Het UNO register Wat is dat.png

Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register

UBO-Register: vergeet jij je inschrijving niet?

Met ingang van 27 september is het voor de meeste ondernemers verplicht om zich in te schrijven in het UBO-register van de KVK. Het betreft ca. 1,5 miljoen bedrijven/organisaties in Nederland. Maar wat is het UBO-register eigenlijk, en waarom moet je je inschrijven? Tot wanneer heb je de tijd? En wie kan die gegevens inzien? In dit blog geven we je antwoorden op deze vragen. Zo ben je goed voorbereid op deze nieuwe verplichting voor ondernemend Nederland.

Wat is het UBO-register?

In het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register worden belanghebbenden van een organisatie bijgehouden. Dit zijn dus degenen die daadwerkelijke zeggenschap hebben over een organisatie of die de uiteindelijke eigenaar zijn. Je valt bijvoorbeeld onder deze noemers als je meer dan 25% van de aandelen in een bv bezit. Of als je meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebt in een vof of maatschap.

Waarom moet ik me inschrijven?

Elk land dat aangesloten is bij de EU moet het UBO-register bijhouden, zoals bepaald in de Europese regelgeving. Het doel is om bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van ons financieel stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Door het register wordt het inzichtelijker wie er aan het roer staan bij Nederlandse organisaties en wordt het moeilijker om dit te verhullen door juridische entiteiten. Het voordeel is dat je zo beter weet met wie je zaken doet. Daar heeft iedere organisatie uiteindelijk baat bij.

Is de inschrijving verplicht?

Voor de volgende rechtsvormen is het verplicht om de UBO’s in te schrijven in het register bij de Kamer van Koophandel:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen;
  • met volledige rechtsbevoegdheid;
  • met beperkte rechtsbevoegdheid (mét onderneming);
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • personenvennootschappen:
  • maatschappen;
  • vennootschappen onder firma;
  • commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV);
 • kerkgenootschappen (meer details worden later bekend gemaakt).

Voor wie is de inschrijving niet verplicht?

Voor de volgende rechtsvormen is het niet verplicht om de UBO’s op te geven bij de Kamer van Koophandel:

 • eenmanszaken;
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • rechtspersonen in oprichting;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes);
 • buitenlandse rechtspersonen (zoals een Ltd of GmbH);
 • buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (branch offices);

Tot wanneer heb ik de tijd om me in te schrijven?

Je hebt tot 27 maart 2022 om de opgave te doen, waar overigens geen kosten aan verbonden zijn. Opgave plichtige organisaties ontvangen automatisch een brief van de Kamer van Koophandel, welke uitlegt hoe je de UBO’s in kunt schrijven. Je hoeft echter niet te wachten op de uitnodiging en kunt dit proactief doen op www.kvk.nl/ubo. Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie een UBO-opgave doen. Dit kan ook via de post of de notaris als dat beter bij jouw situatie past.

Wie kan mijn gegevens inzien?

De registratie wordt volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgevoerd en beheerd. Het is wel bepaald dat een gedeelte van de UBO-gegevens openbaar gesteld zal worden; iedereen kan deze informatie dan inzien. Het gaat om:

 • voor- en achternaam;
 • geboortemaand en jaar;
 • nationaliteit;
 • land waarin men woont;
 • de aard en omvang van het belang.

Uittreksel

Net zoals andere bedrijfsinformatie kan dit vanaf 27 september 2020 worden ingezien door een uittreksel te bestellen bij de Kamer van Koophandel voor een bedrag van €2,50. De rest van de informatie blijft geclassificeerd en kan uitsluitend worden ingezien door bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print