beUnited Blog Het einde van het rookgordijn De val van de farmacie

Het einde van het rookgordijn

Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn scriptie schreef over de botsing tussen mensenrechten en economische rechten ten aanzien van het recht op toegang tot AIDSmedicijnen in Afrika.

Helaas is dit belangenconflict nog steeds relevant.

De macht van de farmaceutische industrie is enorm, net als hun jaaromzetten en exorbitante winsten.

🌿

Als er echter momenteel één sector is die profiteert van deze crisis, dan is dat wel deze sector. En dat is op zijn minst gezegd opvallend en verontrustend.

Zeker nu duidelijk wordt dat zij miljarden winsten en ondoorzichtige prijsafspraken maken, geen enkele inzage in hun productieproces willen geven, zelf hun kwaliteitschecks doen, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en er eigen regels op na houden met betrekking tot de verschillende landen.

Ondertussen zijn het dus niet alleen meer de arme/ontwikkelingslanden, maar ook de Europese Commissie die de strijd met deze grootmachten aangaat.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie al haar Farmaceutische Strategie voor Europa. Echter hoewel zij erkennen dat het huidige systeem van patenten en gebrek aan transparantie leidt tot excessieve prijzen van geneesmiddelen, willen zij pas in 2022 met nieuwe wetgeving komen.

Toch zorgt de coronacrisis voor een versnelde urgentie tot ingrijpen.

De roep om transparantie en vrijgeven van patenten is groter dan ooit. Zeker nu eindelijk duidelijk wordt dat toegang tot medicijnen en vaccinaties niet zomaar een vaststaand feit is.

🌿

Dit staat in schril contrast met de wantoestanden die al decennia plaatsvinden in ontwikkelingslanden.

Op papier hebben deze landen het recht om de benodigde medicijnen onder de marktprijzen af te nemen. Daar zijn duidelijke prijsafspraken over gemaakt met de farmaceutische industrie.

Hun patenten en financiële belangen hebben namelijk grenzen als het gaat om het algemeen belang. Dus moeten zij tegen lagere tarieven medicijnen leveren aan bijvoorbeeld Afrika.

Tot op heden doen zij dit echter niet. Maar vanwege hun financiële draagkracht, landelijke bescherming en internationale onaantastbaarheid, is het onmogelijk om dit juridisch af te dwingen.

Dus staan vele volkeren al jaren in de kou en wordt hen een groot onrecht aangedaan, met grove mensenrechten schendingen tot gevolg. Dit is wereldwijd bekend, maar men staat erbij en kijkt erna.

Tot op heden was het adagium blijkbaar, als het ons niet raakt, waarom zouden we ons er dan druk om maken.

🌿

Dat de coronacrisis hier verandering in heeft gebracht hadden mogelijk ook onze regeringsleiders niet kunnen vermoeden. Nu kunnen zij echter niet anders dan constateren dat de farmacie teveel macht heeft.

De vraag is dan ook nu:

Hoe kan het dat als het gaat om internationale volksgezondheid farmaceuten onaantastbaar zijn en zich schuldig maken aan mensenrechten schendingen, maar nog steeds op handen worden gedragen en alle ruimte krijgen om nog meer terrein te winnen?

In het kader van alles komt aan het licht, is dit ook zo’n stukje bewustwording over hun macht.

De farmaceutische industrie kan de wereld maken of breken.

Zeker nu we massaal verslaafd zijn aan medicatie en steeds verder weg komen te staan van onze kennis over natuurlijke gezondheid, afweer en immuniteit, en over lichaamsbewustzijn en helingsprocessen.

Ziekte wordt onherroepelijk geassocieerd met de dood. Met alle gevolgen van angst, machteloosheid, wanhoop en plaatsvervangende verantwoordelijkheid tot gevolg.

🌿

We leggen onze gezondheid al decennia in handen van de farmacie en niet eerder heeft iemand zich daar druk over gemaakt.

Niet over hun productieprocessen, niet over hun (financiële) macht, niet over hun aansprakelijkheid of over de normen en waarden waarmee zij zich op de wereldmarkt bewegen.

Dat dit ten nadelen gaat, en ging, van miljarden mensen is tot op de dag van vandaag bij velen onbekend.

Gelukkig echter kunnen we nu dit tij keren door te beginnen met het eisen van transparantie, met het opengooien van de patenten, met het maken van voor ieder toegankelijke prijsafspraken, met het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor productieprocessen, gebruikte technieken, bijwerkingen en onomkeerbare gevolgen, en met het afnemen van hun onaantastbaarheid.

De farmacie moet een verlengde zijn van de inzet van de overheid om een ieder toegang tot zorg en gezondheid te geven. Het moet onderdeel zijn van een holistisch gezond zorgsysteem dat gericht is op volksgezondheid in brede zin.

En dat kan niet als zij boven iedere wet staan.

Het is te laat voor de vele mensen die hierdoor geen zorg hebben kunnen krijgen, maar wellicht kunnen we wel voorkomen dat dit in de toekomst zo door blijft gaan en we uiteindelijk eindigen aan het zuurstof van de farmacie.

🙏🌿✨❤️

Liefs, Eveline

 

.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Blog Uit de wurggreep van schuld

Uit de wurggreep van schuld

Er gaan momenteel nogal wat angstverhalen de ronde.

Jonge mensen die happend naar lucht op de IC belanden, miljoenen doden door Corona, steeds besmettelijkere varianten en diverse malen de dreiging van code zwart in de zorg.

Maar ook berichten over vaccins die het DNA zouden veranderen en dodelijk zijn, een Great Reset die een einde moet maken aan iedere menselijkheid, en berichten over vrouwen wiens menstruatie stopte of die juist weer hevige bloedingen kregen door contact met gevaccineerde.

Met name over dat laatste draait de tamtam momenteel overuren.

Het ene bericht is nog huiveringwekkender dan het andere. De zichzelf ‘wakker’ noemende medemens raakt er niet over uit gepraat en is vooral boos, bang, verongelijkt, verdrietig en moedeloos.

Wat moet er van de wereld komen nu de rest van de bevolking slaapt?

🌿

Het paradoxale van dit bericht over het effect van de vaccinaties op vrouwen is dat van oorsprong de cyclus van de vrouw niet alleen in directe verbinding staat met de onderstroom van het leven, maar ook en vooral juist helend, reinigend en balancerend werkt.

De baarmoeder bevindt zich in het tweede chakra, die symbool staat voor je emoties, je seksualiteit en hoe je je met anderen verbindt. Daarnaast staat het waterelement centraal bij dit chakra.

Kunnen je emoties vrij in- en uitstromen? Kun je uiting geven aan je emoties zonder je erdoor mee te laten slepen?

De vrouwelijke cyclus staat symbool voor deze vloeiende in- en uitgaande stroom van levensenergie.

Een gezonde cyclus duidt op levenskracht, stabiliteit en innerlijke balans. Een diepe verbondenheid met je baarmoeder zorgt voor vertrouwen in de flow van het leven en in de wijsheid van je lichaam.

🌿

Feit is echter dat vooral het vrouwelijke momenteel behoorlijk onder vuur ligt. In plaats van te vertrouwen op het lichaam, op natuurlijke groepsimmuniteit en ons zelfgenezend vermogen, zet men vooral in op angst, kunstmatige immuniteit en wantrouwen.

En dat is niet alleen sinds maart vorig jaar. In tijden van crisis zijn het de vrouwelijke waarden zoals verbinding, vertrouwen en liefde die het eerst het veld moeten ruimen. Men slaat dan door in mannelijke waarden zoals macht, controle en verharding.

Lange tijd was het bewustzijn hierover niet groot genoeg, en behalve een goede poging van feministen wordt het vrouwelijke principe tot op de dag van vandaag onderdrukt en heeft het geen gelijke plaats naast het mannelijke principe in onze samenleving.

Nu echter het grote ontwaken plaatsvindt, is het dus ook logisch dat onze vrouwelijke cyclus heftig hierop reageert. Ieder stukje donker komt aan het licht. Ook en vooral in onszelf.

Het is de roep van onze baarmoeder om ons te zuiveren van alles dat al jaren ons systeem belast. Het is de roep van het leven om ons te ontgiften, ook en vooral juist in onze vrouwelijke organen.

Het is namelijk niet onbekend dat vrouwen heel veel gif opslaan in hun baarmoeder. Giftige emoties, gedachten en evenzoveel giftige seksuele ervaringen.

Vrouwen zijn verguist, verketterd, verbrand, gestenigd en verkracht.

Enkel om haar te knechten.

Zij was een gevaar voor de samenleving.

🌿

Nu het diep innerlijk weten weer zijn weg terugvindt naar ons bewustzijn krijgen we collectief de kans om deze diepe wond, die al eeuwen in onze baarmoeder en ons DNA is opgeslagen, te helen.

Een wond die bij velen nog onbewust de baarmoeder verzwaard en het leven verstoord.

Willen we echt leven vanuit liefde, verbinding en vanuit een diepe connectie met onze Goddelijke ziel, dan zullen vrouwen naar binnen moeten keren om zich daar te verbinden met wie zij werkelijk zijn.

Nu echter laten velen zich meeslepen door hun emoties, worden bang voor gevaccineerden, vrezen de toekomst, met als gevolg dat de verdeeldheid, het angstveld en de desastreuse effecten alleen maar groter worden.

Wat je aandacht geeft groeit en angst heeft een grote creatiekracht.

Je kunt je afvragen of deze angstberichten waar zijn, of dat deze juist de wereld in komen om vrouwen uit te nodigen om hun ware plek in te nemen. Zodat zij niet alleen zichzelf, maar ook hun vrouwenlijn en daarmee het leven en onze wereld kunnen helen.

Controlled oppposition wordt dit ook wel eens genoemd. Krachten die bewust chaos creëren.

Ik zie het meer als een tegenkracht, bedoeld om ons collectief ontwaken te stimuleren. Het is als yin en yang. Het een kan niet zonder het ander. Samen zijn ze één.

De uitnodiging is dan ook om niet mee te gaan in deze angst, maar om je eigen angsten met liefde te omarmen en terug te keren naar de verbinding met jouw ware vrouwelijke natuur en met het vrouwelijk principe van het leven.

🌿

Jaren terug vond de rite van de womb al zijn weg naar vele vrouwen.

Universele liefde kan ons DNA veranderen en deze energie kunnen we hier op Aarde activeren door de bevrijding van de baarmoeder. Omdat alleen dan wij toegang hebben tot onze onuitputtelijke creatieve, onvoorwaardelijke, liefdevolle levenskracht.

Het is tijd dat vrouwen weer in verbinding komen met wie zij werkelijk zijn. Een wilde, ontembare, invoelende, wetende vrouw met een gepassioneerd vuur in haar hart en een rotsvast vertrouwen in haar eigen kracht.

Laten we zijn wie we werkelijk zijn en onszelf verlossen. Zodat we schaamteloos onszelf kunnen zijn.

Ik schreef er een boek over: Eva is lief. Uit de wurggreep van schuld. Vanaf vandaag via preorder te bestellen via deze link

Zodra de vrouwelijke en de mannelijke energie met elkaar in balans zijn, kunnen we namelijk pas echt een gezonde, liefdevolle en verbonden wereld creëren.

Het is tijd.

Wij samen.

Jij en ik.

In liefde.

 

🙏✨🌿❤️

Liefs, Eveline

beUnited Memberships

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print