Overheid & politiek hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland

Overheid & politiek hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland

De kabinetsplannen voor 2023 en de consequenties hiervan voor zelfstandig ondernemers zijn groot. Er wordt veel gedaan voor de burgers, maar niet voor de zelfstandig (MKB) ondernemers en ondernemende families;

 • De schijf voor het lage VpB-tarief gaat omlaag naar € 200.000, terwijl het percentage stijgt van 15 naar 19%. Resultaten worden dus zwaarder belast met minder nettowinst om te herinvesteren.
 • Hoewel DGA’s, net als werknemers in de eerste schijf, minder inkomstenbelasting hoeven te betalen, zal de uitkering van dividend in box 2 zwaarder worden belast, oplopend tot 31%.
 • Voor vermogen dat privé wordt opgebouwd gaat ook een hoger tarief gelden, oplopend tot 34,5%. Succesvolle zelfstandig MKB ondernemers en familiebedrijven worden zo zwaarder op de proef gesteld en zullen minder goed in staat zijn om hun weerstandsvermogen op peil te houden.
 • Maatregelen om met name MKB-bedrijven te ondersteunen in de energiecrisis blijven vooralsnog uit.

Europese Commissie

De Europese Commissie bepaalde eerder dat bedrijven die in de problemen komen door de hoge energieprijzen steun mogen ontvangen.

 • Vooralsnog komt het kabinet niet met concrete steun plannen voor zelfstandig ondernemers met een hoge energierekening
 • Andere Europese landen steunen bedrijven/ondernemers die in de problemen zitten op dit moment al wel, met als gevolg dat er een ongelijk speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven ontstaat.
 • De concurrentie positie binnen Europa verslechtert voor de Nederlandse bedrijven.
 • Productie gaat daardoor weg uit Nederland en wordt verplaatst naar andere landen.
 • De zelfstandig ondernemers zien de rekening explosief stijgen, raken acuut in de problemen omdat ze de hogere kosten niet een op een kunnen doorbelasten w.o.; Bakkers, Slagers, Horeca, Retailers, zwembaden, ijsbanen Steen-, aluminium- en levensmiddelenfabrikanten etc.
 • Het risico op een vicieuze cirkel: als middenstand failliet gaat komt er niks voor in de plaats dan alleen leegstand dat geeft onaantrekkelijke binnensteden met als uiteindelijk gevolg nog meer leegstand.

Grootste werkgever van Nederland

Het MKB is, met 6 miljoen werknemers, de grootste werkgever van Nederland, de Overheid wil het minimumloon met 15% verhogen, vakbonden hebben 12 procent loonsverhoging geëist .

 • dergelijke verhogingen is het op de zelfstandig ondernemers afwentelen van bestuurlijk onvermogen door de overheid, het getuigd niet van enige realiteitszin en is niet haalbaar zonder de werkgelegenheid ernstig te bedreigen..
 • los daarvan hebben zelfstandig ondernemers het al heel zwaar door de afbetaling/inlopen lockdown schades, hoge energiekosten, hoge belastingschulden, de verhoogde vennootschapsbelasting, hoge huurkosten, lage winsten en arbeidsmarktkrapte
 • Het is heel erg funest is als kleine bedrijven als gevolgen van het huidige ongunstige klimaat verdwijnen. Er wordt te makkelijk gedacht over een bedrijvendynamiek (als bedrijven verdwijnen komen er nieuwe voor terug). Die veronderstelling gaat mede door globalisering niet meer op.
 • Het mkb geld lenen voor het energiezuiniger maken van hun bedrijf, is ook geen optie, levert enkel nog meer lasten en kosten op en bedreigt de werkgelegenheid.

Standpunt beUnited inzake hoge energieprijzen

beUnited pleit dan ook voor een verlaging van de energieprijzen via;

 • bijvoorbeeld een plafondprijs, zoals ook in andere landen gebeurt.
 • sterke reductie of tijdelijk stopzetten van de energieheffingen (45% verkoopprijs)

Beleidsvisie op zelfstandig (MKB) ondernemerschap noodzakelijk

Het wordt tijd dat de overheid met specifiek beleid komen, gericht op de grootste werkgever van Nederland (zelfstandig MKB ondernemers en haar 6 miljoen werknemers)

 • De overheid en de meeste politieke partijen hebben geen beleidsvisie op de grootste werkgever van Nederland
 • VNO NCW en haar merk MKB Nederland zijn niet de aangewezen gesprekspartner voor de belangen van de zelfstandig (MKB) ondernemer.

OPROEP

Zelfstandig Ondernemers kunnen het niet alleen: klanten (consumenten, collega ondernemers maar ook gemeenten) hebben enorm veel invloed door zich bewust te zijn van waar ze iets kopen. beUnited doet dan ook de oproep aan klanten om zoveel mogelijk fysiek & lokaal te kopen om daarmee de lokale circulaire economie en de eigen leefomgeving te ondersteunen.

beUnited behartigt als belangenorganisatie, de belangen van ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. Een lokale circulaire economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en iedereen profiteert van de welvaart.

Sluit je aan

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie bij beUnited aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW en MKB-Nederland

beUnited neemt afstand van corona brief VNO-NCW (mkb Nederland)

Onlangs heeft VNO-NCW en het sub merk mkb Nederland haar leden een brief-reactie verzonden inzake het concept Wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg). Een brief die bol staat van overheidspropaganda, waarin VNO-NCW (mkb Nederland) aangeeft dat zij voorstander zijn om het coronatoegangsbewijs (CTB) als maatregel in de wet te verankeren, dit in combinatie met o.a. de 1,5-meterregel, avondklok en mondkapjes. 

VNO-NCW geen belangenbehartiger zelfstandig ondernemers

Dit schrijven maakt weer eens duidelijk dat VNO-NCW (& mkb Nederland) gewoon een verlengstuk zijn van de politiek en op zeker geen onafhankelijke belangenbehartigers van zelfstandig (MKB) ondernemers.

beUnited neem afstand van VNO-NCW standpunten

Als beUnited nemen wij dan ook afstand van de inhoud van dit schrijven. Wij nemen er niet alleen afstand van, maar vragen ons ook af waarom VNO-NCW (mkb Nederland) consequent peer reviewed onderzoeken die de effectiviteit van de maatregelen ontkrachten in het belang van Ondernemend Nederland niet serieus nemen. Deze organisaties blijven maar hangen in achterhaalde en niet te bewijzen dogma’s. 

Ruim 400 studies van topuniversiteiten waarvan velen peer reviewed laten zien dat de door VNO-NCW (mkb Nederland) gepromote maatregelen geen voordelig effect hadden en disproportionele schade bij zelfstandige MKB ondernemingen hebben veroorzaakt. 

Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW ( mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht c.q. dwang op de werkvloer actief promoten.

VNO-NCW advies discutabel

Een belangenbehartiger dient op te komen voor haar achterban en duidelijk te maken dat zij nieuwe maatregelen of terug naar de oude maatregelen niet accepteren.  Het is werkelijk schaamteloos dat VNO-NCW (mkb Nederland) een indirecte vaccinatieplicht cq dwang op de werkvloer actief promoten. Dit is te meer zeer discutabel omdat de rechter dit onlangs verboden heeft.  Zie artikel in de Volkskrant.

VNO-NCW kwatsch

VNO-NCW (mkb Nederland) beweerd ook dat een hoge vaccinatiegraad bewezen zou helpen bij het terugdringen van ziekteverzuim; zij stelt dat door een hoge vaccinatiegraad minder mensen (ernstig) ziek zouden worden en dat daardoor het virus zich ook minder snel zou verspreiden. Op welk onderzoek is dit gebaseerd ?

Alles bij elkaar is het verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden kunnen verspreiden zonder dat hun leden hiertegen in opstand komen. 

Het is verwonderlijk dat VNO-NCW (mkb Nederland) dit soort kwatsch onder hun leden verspreiden.

Want juist de praktijk laat zien dat in de sectoren waar veel werknemers gevaccineerd zijn het ziekteverzuim uitzonderlijk hoog is. Daarnaast laten de Pfizer papers maar ook de duur van effectiviteit vaccinatie duidelijke  zien dat deze claim 100% op lucht gebaseerd is. Zie blog Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Daadwerkelijke hulp aan zelfstandig ondernemers relatief eenvoudig

beUnited is van mening dat het relatief eenvoudig om zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk te helpen. Zorg binnen bedrijfspanden voor goede ventilatie, blijf thuis bij klachten en verhoog de ziekenhuis capaciteit minimaal op het niveau als voor corona.

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print