Stikstof Stik er in Richard Beune

Stikstof? Stik erin!

Maandag 25 juli moest er op NPO1 weer zonnodig worden ingehakt op Carolientje. De vragen van waren suggestief en onder de gordel, want Welmoed en Jort moesten natuurlijk het overheidsnarratief zo goed mogelijk volgen. Maar daar had Carolientje even geen zin in. Er valt namelijk ook niets meer goed te praten. De overheid heeft zijn hand overspeelt.

Waar gaat het precies om? Om precies te zijn gaat het om artikel 1.12a van de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat in 2030 ten minste 50% van het areaal met voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden moet zijn gebracht. De overheid wil nu dat in 2030 al naar 74% terugbrengen.

Dat is echter niet afgesproken en niet volgens de wet.  Veel sterker nog! Het is volgens een aantal hooggeleerden zelfs strafbaar om af te wijken van wat er wettelijk bepaald is. Binnen de EU gaat het trouwens ook alleen maar over het verbeteren en in stand houden van de natuur. Maar daar heeft de overheid zo zijn eigen opvattingen over. Dus moet Remkes het met de boeren gaan afhandelen, terwijl hij geen enkel mandaat krijgt om te onderhandelen en zelfs meegeschreven heeft aan het stikstofakkoord. Inmiddels is bekend geworden dat de totale kosten geen €25 miljard zullen bedragen, maar eerder de €40 miljard zullen overstijgen. De kamer is dus op alle fronten voorgelogen en juist daarom wil Carolientje, en terecht, zo snel mogelijk een spoeddebat.

Om de boeren tegemoet te komen heeft de regering aangekondigd om de Wsn doelstellingen dus aan te willen passen van 2035 naar 2030 zodat deze in lijn liggen met het akkoord. Maar die wetswijziging moet dus eerst nog wel door de tweede en eerste kamer. Ook de raad van State is zeer kritisch over hoe de coalitie te werk is gegaan. Zelfs D66’er Han Lindeboom is net als Omtzigt en Plasterk, tegen de huidig gestelde KDW’s en staan zeer kritisch tegenover de plannen van het kabinet.

Zoals door velen al onderzocht, klopt deze werkwijze gewoon niet en zijn ook de modelleringen van het RIVM niet correct uitgevoerd. De stikstof uitkomsten zijn voornamelijk gericht op toekomstig computermodellen terwijl men niet eens kan vaststellen wat de depositiewaarden op dit moment zijn. Want, volgens het RIVM, we kunnen ze niet meten!

Ofwel, er moet dus een wetswijziging worden doorgevoerd die regelt dat in plaats van in 2035 nu in 2030 ten minste 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal geen overschrijding van de kritische depositiewaarde mag hebben, op basis van modellen. Terwijl de wet nog moet worden ingediend wil de coalitie nu al dat ernaar gehandeld wordt. Dat kan simpelweg niet!

Tot slot moet Van der Wal ook nog eens aantonen dat de nieuwe maatregelen uitvoerbaar zijn en uit de nieuw op te stellen meetwaarden moet blijken dat de aanpassingen haalbaar zijn. Met andere woorden, men zal ook eerst nog fouten uit het nieuwe plan moeten halen voordat het door beide kamers kan. Het is te hopen dat het kabinet nu eindelijk eens vreselijk gaat struikelen over uitgerekend dit dossier.

Belangenorganisatie van, vóór en dóór zelfstandig mkb-ondernemers

beUnited behartigt de belangen van zelfstandig mkb- & zzp ondernemers in Nederland. Samen zijn wij sterk en kunnen wij Nederland transformeren naar een samenleving waarin zelfstandig ondernemers respect en medewerking verdienen. Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig ondernemers gehoord zal worden en sluit je bij ons aan als:

beUnited organiseert, sinds 2011, meer dan 400 BitterBallenBorrels per jaar en biedt zelfstandig MKB ondernemers de mogelijkheid om te verbinden, verenigen, netwerken, contacten op te doen, elkaar te ondersteunen, informatie te vergaren en content te bieden. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hardlopen voor bedrijven.nl partner beUnited

Vitale medewerkers van levensbelang

Ze zijn van grote waarde: fysiek en mentaal gezonde medewerkers. Investeren in energieke, blije en uitgeruste mensen is daarom een rechtstreekse investering in jouw bedrijf of organisatie. Maar hoe betaalt zich dat dan uit? En belangrijker: hoe krijg je het voor elkaar?

Met de huidige arbeidsmarktkrapte is vitaliteit een populairder thema dan ooit. Elke organisatie heeft alle medewerkers nu hard nodig. Maar met vitale medewerkers daalt niet alleen de uitval, de ziektekosten en het verloop van personeel. Deze frisse en blije mensen zorgen ook voor groei, inspiratie en productiviteit.

Vitaal = gemotiveerd & productief

Naast het verlagen van het verzuim en het besparen op de kosten, heeft investeren in vitaliteit nog meer voordelen. Hoe vitaler een medewerker is, hoe beter hij zich voelt en des te gemotiveerder hij is. Het is dan simpelweg fijner om te werken. Daarnaast werken fitte en blije medewerkers ook productiever. Ga maar na: een energieke werknemer die er zin in heeft, krijgt veel meer voor elkaar dan iemand die er fysiek en mentaal maar half bij is. Focus je je op vitaliteit, dan mag je hogere bedrijfsresultaten verwachten en inspirerende inzichten vanuit medewerkers. 

‘Ik weeg nu 105 kilo en ben gestart met hardlopen met mijn collega’s, we moedigen elkaar echt aan.’ (Henri Kwakman, Schouten Techniek, de organisatie startte in juni met hardlopen.nl voor bedrijven)

 Voordelen gezonde medewerkers:

 • daling ziekteverzuim
 • verlaging ziektekosten
 • minder uitval door onder andere rugklachten, RSI en psychische klachten
 • minder verloop
 • grotere binding van medewerkers
 Ga voor energieke en krachtige medewerkers

 Hoe bereik en faciliteer je vitaliteit?

Een stap terug: wat is vitaliteit? Het is een zeer breed begrip dat onder andere staat voor de energie en de kracht waarmee mensen in het leven staan. Zowel fysiek en mentaal maar ook emotioneel. Er is niet één weg naar vitaliteit, wel is zeker dat bewegen hier onderdeel van is. Dus wil je vitale medewerkers? Voeg dan de daad bij het woord. Faciliteer en begeleid ze. Een eenvoudige, snelle manier is een beweegprogramma aanbieden. Hardlopen lijkt misschien onbereikbaar en ingewikkeld. Maar met een professionele trainer is het juist laagdrempelig en haalbaar voor (bijna) iedereen.

 Fitte mensen met plezier aan de slag

 Minder stress, meer ontspannen personeel

Hardlopen activeert de productie van verschillende neurotransmitters zoals dopamine, noradrenaline, serotonine en endorfine. En dat gaat onder andere stress tegen. Lekker een rondje hardlopen dat helpt medewerkers dus opladen zodat ze er daarna weer met frisse moed tegenaan kunnen. Nog wat voordelen van hardlopen (met collega’s) op een rij:

 • minder werknemers met overgewicht
 • meer ontspannen en minder gestrest personeel
 • gemotiveerd en productief personeel
 • meer werkplezier en hogere betrokkenheid
 • meer en betere communicatie
 • hardlopen via je werkgever = goede secundaire voorwaarden
 • hardlopen voor medewerkers = positief bedrijfsimago
 • fysiek en mentaal gezondere medewerkers

Meer over hardlopen met collega’s lees je hier.

Cijfers & feiten

 • sinds de coronapandemie is de sportdeelname in alle leeftijdsgroepen, voor zowel mannen als vrouwen, afgenomen
 • iets meer dan een derde van de Nederlanders sport weinig tot niet, dat aantal is toegenomen (2019-2020)
 • 44 % van de sportende Nederlanders is minder gaan sporten door de coronapandemie, 5 % is helemaal gestopt met sporten
 • hardlopen staat op de 3e plaats van meest beoefende sporten in Nederland, zowel voor mannen als vrouwen
Bronnen: NOC*NSF Sportdeelname 2020, i.s.m. Ipsos

Hardlopen.nl voor bedrijven

Hardlopen.nl voor bedrijven is een initiatief van de Atletiekunie: de autoriteit in Nederland op het gebied van hardlopen. Het programma bestaat uit hardlooptrainingen en een online platform waarmee jouw werknemers ook zelfstandig aan de slag gaan.

Wekelijks komen één of meer gecertificeerde trainers van de Atletiekunie naar jullie toe voor een hardlooptraining op maat. En in de persoonlijke online omgeving vindt elke medewerker zijn of haar trainingsschema voor die week, afgestemd op eigen niveau, doel en mogelijkheden. Ook is dit de plek waar de lopers elkaar vinden en motiveren. Hardlopen.nl voor bedrijven

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tegen de stroom in is soms juist veel makkelijker

Tegen de stroom in is soms juist veel makkelijker

Mijn zoon heeft een tijd gehad waarin hij (in onze ogen) veel te veel aan het gamen was. Wij vonden daar van alles van, maar we ontdekten gelukkig ook dat hij er ontzettend veel van leerde. Tactisch denken bijvoorbeeld.

In een van de games die hij speelde, werd er gehandeld in wapens, voertuigen en uitrustingen. Heel erg niet mijn ding, maar daar gaat het even niet over. Wat mijn zoon ontdekte, was dat hij veel betere deals kon sluiten als hij tegen de stroom in ging. Als er nieuwe handelswaar op de markt was, dan waren de prijzen enorm hoog, om vervolgens vaak weer redelijk snel te dalen als de belangstelling voor het nieuwe eraf was.

Mijn zoon kocht en verkocht precies tegengesteld aan wat iedereen deed. Niet het nieuwste van het nieuwste tegen de hoogste prijs, maar juist later als de prijzen gedaald waren en hij er toch weer een mooie winst op kon maken. Hij was er na verloop van tijd behoorlijk goed in en haalde veel betere resultaten dan veel van zijn vrienden, die met de grote stroom mee kochten en verkochten.

In het ondernemerschap is het precies hetzelfde.

Ik spreek op dit moment veel ondernemers die allerlei activiteiten uitstellen tot na de zomer, omdat nu toch iedereen met vakantie is. En dat is zonde, want juist in de zomermaanden kun je goed zakendoen.

 • Veel mensen hebben het rustiger dan anders, dus is er nu juist ruimte voor de dingen waar ze op andere momenten in het jaar geen tijd voor hebben.
 • Je kunt juist in rustiger tijden heel veel tijd en energie in je marketing steken zodat je in drukkere periodes alles hebt klaarstaan en alleen maar hoeft te plaatsen.
 • Er zijn misschien minder mensen aanwezig – en dat geldt dus ook op social media. Jouw posts zullen waarschijnlijk meer bereik krijgen omdat de spoeling minder dun is. Er is minder overload.

Maak dus gebruik van die zomermaanden! Als je nu stilvalt, kost het na je vakantie tien keer meer moeite om de boel weer op gang te brengen. En hoe heerlijk is het om met vakantie te gaan en te weten dat alles al helemaal klaarstaat zodat je na je vakantie direct lekker aan de slag kunt?

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, de belangen van zelfstandig ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Soevereiniteit eveline van dongen innertrasure

Soevereiniteit

Ik merk dat de laatste tijd bij velen de concepten autonoom en soeverein zijn spelen. Begrippen die an sich misschien erg mooi klinken en vooral een belofte in zich hebben van vrijheid, zelfbeschikking en een vrij breken.

Als je goed naar deze woorden kijkt, dan betekent autonoom zijn niets anders dan zelfstandig denken en handelen. Nou is dat wellicht niet voor iedereen weggelegd, toch denk ik dat de meesten daartoe wel in staat zijn.

Soeverein wil vooral zeggen dat je geen externe autoriteit meer accepteert en volledig vertrouwt op je innerlijke autoriteit en daarmee ook volledige verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven. Emotionele volwassenheid dus oftewel geestelijke verlichting.

Nu is het interessant dat de bewegingen die ontstaan op dit gebied veelal een proclamatie inhouden tegen de gevestigde orde. Met allerlei papieren, ingewikkelde procedures en onoverzichtelijke onderbouwingen worden bij de externe autoriteit geclaimd dat men autonoom is. Of in het beste geval claimt men de soevereiniteit.

Niet alleen is dat heel bijzonder. Want je geeft aan zelfstandig te denken en te handelen en geen externe autoriteit te accepteren. Toch vind je het nodig om dit vooral die externe autoriteit te laten weten.

Het is alsof je tegen een narcist zegt, ik trap niet meer in je spelletjes. Je zegt het een, maar ondertussen doe je het ander. Want door iedere keer weer in gesprek te gaan, blijf je het spelletje meespelen en geef je de ander macht over jou leven.

Deze thema’s speelden al veel langer in mijn leven. Al vele jaren heb ik al me hierin verdiept. Niet voor niets schreef ik er ook over in ‘De bruine hoed’ en nu weer in ‘Tien jaar duisternis.’

Ik deel met liefde meer hierover. Omdat het zo belangrijk is te stoppen met de erkenning buiten jezelf te zoeken. Alles bevindt zich in jou. The only way out, is in.

‘Ik heb al zoveel soulsearching gedaan. Ik voel me autonoom en nu zeg jij dat ik er nog steeds niet ben?’

‘Je streeft heel je leven al naar autonoom zijn. Ik begrijp je wens om zelfstandig en onafhankelijk te denken en te handelen. Autonomie betekent wel dat je nog een externe autoriteit accepteert. Daardoor zit je nog vast in het door jezelf en het collectief gecreëerde systeem. Hierin zit dan ook het verschil met soevereiniteit, dat betekent dat je externe autoriteit afwijst en volledig op je innerlijke autoriteit vertrouwt. Het proces van soeverein worden is daarom eerst en vooral een innerlijk proces. Je kunt je zelf dan ook niet soeverein verklaren. Je kunt alleen soeverein zijn. Dit ben je als je innerlijk vrij bent. Als je koning bent van je eigen koninkrijk. En daarvoor moet je je lot omarmen.’
’Wat als ik dat niet wil?’

‘Jouw strijd tegen je lot is zinloos. Strijden geeft je meer van hetzelfde. Met vechten probeer je alleen jezelf te bewijzen, het geeft houvast en controle en beperkt je eigen bewegingsruimte.’
Uit ‘De bruine hoed’

Ik begrijp de zoektocht van velen naar vrijheid, naar veiligheid wetende dat zij baas over zichzelf zijn. Maar wat als je niet bang hoeft te zijn, als juist de angst de boodschapper is van waar je nog leeft in duisternis. Wat als er niets nodig is om vrij te zijn enkel het verlichten van je innerlijke wereld?

‘Je mag jezelf vergeven. Bevrijd jezelf van je duisternis. Door geestelijke vrijheid, door de hoge trillingsfrequentie van het licht dat je bent, wordt dan je DNA geheeld en worden onbenutte strengen geactiveerd. Dit zijn de geheime DNA-strengen die de universele code van het leven bevatten. Hierdoor kunnen we het volledige potentieel van ons bewustzijn gaan benutten en niet alleen hebben we dan het eeuwige leven bereikt, ook zijn we dan gelijk aan God. Dan word je koning van jouw koninkrijk. Schepper van jouw werkelijkheid.

Dat is de soevereiniteit waar velen naar zoeken. Soevereine mensen zijn heerser over zichzelf en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Dit wordt ook wel zelfeigenaarschap genoemd. Het is het hoogste meesterschap. In het Engels zegt men ook sovereign. Dit woord so-ve-reign verwijst niet alleen naar de vroegere benaming van het Engels gouden pond, het goud in onszelf, ook is duidelijk het woord reign dat bestuur betekent erin te ontdekken.’

De woorden galmden als een psalm in de ijle lucht en braken de glazen wand open tot duizenden gouden scherven die zacht als veertjes neerdaalden.
‘En nu?’ was het enige dat Julie kon uitbrengen.

Geef jezelf al je liefde.’

Uit ‘De bruine hoed’

Mijn advies is om vooral geen aandacht meer aan het systeem te besteden. Loop ervan weg. Beweeg je er vrij in. Net wat je wilt. Met een open hart en een verlichte geest. Dat is ware soevereiniteit. En daar heb je geen verklaring voor nodig.

Liefs, Eveline

InnerTreasure

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, de belangen van zelfstandig ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hoe val je op tussen 333.000.000.000 emails?

Wist je dat er per dag 333 miljard emails verzonden worden? Dat zijn 333.000.000.000 emails. Met 9 nullen. Dat is nogal wat. Nou is het gelukkig niet zo dat al deze mailtjes ook bij iedereen ter wereld terechtkomen, pfoe 😅. Niettemin krijgen we allemaal heel veel mail binnen. Dus wanneer jíj een mailing doet, wil je wel dat je mail doet wat ‘ie moet doen.

Wist je dat email de sleutel is tot het verhogen van je omzet? Natuurlijk weet je dat. Maar maak je ook optimaal gebruik van de absolute kracht van email? Wanneer de omzet via jouw online marketing nog niet is zoals je wil, dan kan dat allerlei redenen hebben. De juiste inzet van email is vrijwel altijd één van de redenen.

Grofweg komt het hierop neer:

 • je mailt niet want je hebt geen email-lijst
 • je mailt niet want je bent zuinig op je lijst
 • je mailt wel maar gaat te snel op jouw doel af
 • je mailt wel maar er is iets anders aan de hand 

Ik ga er punt voor punt op in. Het één zal wat meer herkenbaar zijn voor je dan het ander. op in wat het succes van goed email marketing bepaalt.

De customer journey en email marketing

Email gebruik je om de Brug van Vertrouwen te bouwen. Het marketing- en salesproces is de zorgvuldige route die jouw potentiële klant van A naar B brengt. Beter bekend als de customer journey of de klantreis 🙂.

Jouw potentiële klant heeft tijd nodig om jou te leren vertrouwen. Aan jou de uitdaging om die customer journey te optimaliseren. Dat doe je door precies het goede moment (tijd) waardevolle informatie (bijdrage aan vertrouwen) aan je potentiële klant te bieden. Dat noem ik de Brug van Vertrouwen bouwen en daarom werken wij met een framework hiervoor. Email is hierin je powertool.

Optie 1: Je mailt niet want je hebt geen email-lijst

Oh dear, you’re in trouble. De Amerikanen zeggen ook “the money is in the list”. Waarmee ze bedoelen: je omzet haal je uit de communicatie met de mensen op je email-lijst. Heb je geen lijst, dan is dit het eerste wat je nu moet gaan aanleggen. Bedenk een simpele weggever, zet ‘m op je website en vraag in ruil een voornaam en emailadres. Het is echt niet moeilijk en als je kort hulp wil dan vraag je bij mij een gratis adviesgesprek aan (zie helemaal onderaan dit blog). Ik help je direct aan een goede leadmagneet (want dat moet die weggever zijn). Doe ik vrijwel dagelijks en is voor mij niet zo moeilijk, bovendien help ik je graag.

🎯 Conclusie: maak die weggever en ga een lijst aanleggen! 🎁

Optie 2: Je mailt niet want je bent zuinig op je lijst

Als je je hierin herkent … dan lijk je misschien wel op mij. Ik had allerlei redenen om niet te mailen. SMOESJES! Ik durfde gewoon niet. Ik ben maar gewoon eerlijk tegen je, ik durfde niet te mailen, bang dat er mensen van de lijst af zouden gaan. De lijst die ik zo zorgvuldig had opgebouwd. Ik was zo trots op de aantallen. Die eerste 100. Toen de eerste 1.000. En dan gaan mailen? En die aantallen weer vaarwel zwaaien? No way!

Toen ik wel begon te mailen, hielden we de ‘unsubscribe-rate’ goed in de gaten. Direct na het versturen van de mail gingen de teller “haal mij van die lijst af” flink omhoog. Dat is geen fijn gevoel, echt totaal niet. We moesten daar als team destijds echt tijdens de lunch een beetje van bijkomen. Omdat we zo lang gewacht hadden met mailen was die lijst ondertussen ook wat verouderd geraakt. Het mailen zorgde ervoor dat die lijst opgeschoond werd. Precies wat je wil.

Bovendien gebeurde er nog iets anders. We mailden over een gratis masterclass. We waren destijds in marketingland een van de eersten die gratis les aanboden en de enige die dat op zo grote schaal deden. Drie dagen na die mailing moesten we uitwijken naar een heel nieuwe locatie: de masterclass waarover we mailen zat stampvol.

📨 Conclusie: ga mailen! ✉️    

Optie 3: Je mailt wel maar gaat te snel op jouw doel af

Gisteren sprak ik een ondernemer over zijn ‘waarom’ van onvoldoende omzet. Hij heeft een lijst. Hij mailt. En slaat een paar stappen over in die customer journey want hij begint in de eerste mail al direct met verkopen. Dan ga je voor de meeste mensen op je lijst veel te snel. In het bijzonder: voor 97% van de mensen op je lijst. 

Slechts 3% is koopklaar. De overige 97% overwegen, kijken de kat uit de boom of zijn helemaal niet bezig met kopen bij je, die lezen gewoon graag waardevolle info. Hou daar in je mails rekening mee en heb het niet (alleen) over je producten of diensten, voeg waarde toe op basis van je eerdere klantonderzoek.

🙈 Conclusie: ga niet als een dolle op je klant af en help je contacten vertrouwen in jou te krijgen! 🐒

Optie  4: Je mailt wel maar er is iets anders aan de hand

Je bent lekker aan het emailen maar … waar blijven de klanten? Soms krijg je een leuke reactie. Je lijst groeit maar je omzet … niet. Omdat dit wel een hele lange blog zou worden, heb ik voor die overige ‘wat kan er aan de hand zijn’ een masterclass gemaakt. Die kan je zo op YouTube kijken, zonder aanmelden.

Klik op de link of op de afbeelding hieronder.

Hoe val je op tussen 333.000.000.000 emails FunnelGuru

Email marketing goed doen is lastig. Email marketing is ook dé sleutel 🔑 om die Brug van Vertrouwen te bouwen en je omzet verder te verhogen. Je ziet ook hier weer dat het allemaal zo logisch klinkt. Er misschien wel makkelijk uitziet. Ik weet uit ervaring dat het gewoonweg lastig is, zeker in het begin. Iets wat je moet leren en waar je steeds beter in wordt met de juiste kennis. Je móet al die verschillende stappen in de customer journey begrijpen en beheersen. Eén van de belangrijkste pijlers onder de Brug van Vertrouwen is email marketing.   

Ik hoop dat ik je hiermee weer een stap verder heb geholpen in het bereiken van jouw doelen en wens je weer een mooie week! 

Groet van Laura

PS

Wil je een keer kletsen over je email strategie? Of over je marketingstrategie in het algemeen? Dat kan. En dat kan gratis via een strategiegesprek. Denk niet, dan gaat ze meteen iets proberen te verkopen. Ik geef je echt strategisch advies. Het komt inderdaad voor dat iemand aan het eind van het gesprek met mij wil samenwerken, het komt ook genoeg voor dat we het gewoon houden bij het advies. Voel je welkom en klik op de link 

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, de belangen van zelfstandig ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Familiestatuut borgt continuïteit onderneming

U wilt natuurlijk dat uw onderneming in goede handen achterblijft. Om dit te borgen, is het goed om alvast na te denken over wie het stokje overneemt als u onverhoopt wegvalt. Het gaat daarbij niet alleen om wie de aandelen krijgt, maar ook wie de bestuurder wordt.

Binnen een familiebedrijf kan een familiestatuut helpen om de continuïteit van de onderneming en de bedrijfscultuur te waarborgen. Zodat de neuzen straks dezelfde kant op blijven staan.

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland ruim 281.000 familiebedrijven. Geschat wordt dat familiebedrijven verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de bedrijfsgebonden werkgelegenheid en dus van groot belang zijn voor de economie.

Een familiebedrijf onderscheidt zich van een niet-familiebedrijf door de rol van de familie in de onderneming. Bij niet-familiebedrijven staan de relaties tussen de familie en de onderneming los van elkaar.

Deze relatie is juist extra bijzonder in het kader van een opvolgingsproces bij het aantreden van een nieuwe generatie. Bedrijfsoverdracht is dan ook één van de belangrijkste thema’s binnen familiebedrijven.

Wat is een familiebedrijf?

Volgens een vaak gebruikte definitie is er sprake van een familiebedrijf als het aan minstens twee van deze voorwaarden voldoet:

 • meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie;
 • één familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen;
 • een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie.

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van het mkb. Het zijn de waarden, overtuigingen en idealen van de families achter de familiebedrijven die een belangrijk fundament vormen voor het creëren van waarde.

Bij het ontbreken van deugdelijke afspraken kunnen er conflicten ontstaan over bijvoorbeeld het herinvesteringsbeleid van winsten. De één wil de winst investeren in de onderneming, terwijl een andere aandeelhouder over wil gaan tot winstuitkeringen.

Een dergelijke ruzie heeft een negatieve invloed op de dagelijkse gang van zaken en kan leiden tot een gang naar de Ondernemingskamer. Dit terwijl een aandeelhoudersovereenkomst of familiestatuut in de meeste gevallen problemen kan voorkomen.

Goed bestuur borgen

Goed bestuur (‘good governance’) strekt zich niet alleen meer uit tot de bestuurlijke inrichting van een (familie-)bedrijf en het besturen en beheersbaar houden van die onderneming.

Het is net zo goed van belang waar en bij wie de verantwoordelijkheid en zeggenschap in een onderneming rust, en hoe zorg wordt gedragen voor verantwoording (zowel intern als extern).

Veranderingen binnen de familie kunnen impact hebben op besluitvorming

Maatschappelijke ontwikkelingen eisen een duidelijke toezichtsfunctie en transparantie in het handelen. Veranderingen binnen de onderneming en binnen de familie kunnen verstrekkende impact hebben op de besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het aantreden van een nieuwe generatie;
 • structuren waarbij eigendom en leiding niet meer in handen zijn van één familielid;
 • verschillende belangen en interesses binnen de familie;
 • uiteenlopende competenties van de verschillende familieleden.

Al deze factoren kunnen invloed hebben op het investerings- en dividendbeleid en op het uiteindelijke succes van de onderneming. Voor een geslaagde bedrijfsopvolging is het dan ook gewenst om heldere uitgangspunten te formuleren om de continuïteit van de onderneming en de harmonie binnen de familie te borgen.

Grondwet voor het familiebedrijf

Een familiestatuut kan fungeren als een familiale grondwet. Daarin zijn de belangen van de ‘driehoek’ (familie, eigendom en bestuur) binnen het familiebedrijf vastgelegd. Daarnaast kan het document ook conflicten voorkomen. In het statuut worden naast de visie van de familie ook de spelregels over de familie, de onderneming en het vermogen vastgelegd.

Het familiestatuut zorgt voor een goed bestuur over het vermogen, bevat regels voor conflictbeheersing binnen de familie en fungeert als communicatiemiddel.

Eerste aanzet voor een familiestatuut

Om het niveau van een aandeelhoudersovereenkomst of een opvolgingsplan te ontstijgen is het verstandig om eerst zichtbaar te maken wat de fundamenten zijn die ten grondslag liggen aan het handelen van de familie.

Een eerste aanzet voor een familiestatuut bevat onder meer deze zaken:

 • het benoemen en omschrijven van de principes en overtuigingen binnen de familie (de familiewaarden);
 • het bepalen van de visie en de missie van de familie op thema’s zoals: betekenis van de onderneming voor de familie en omgekeerd, de rol van niet-familieleden binnen de onderneming, de profilering van de familie binnen de onderneming, de ambitie van de familie.
 • hoe om te gaan met het bezit, waarbij bijvoorbeeld deze aspecten een rol spelen: financiële doelstellingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en beleggen.

Ook is het van belang om de kring van betrokken familieleden te bepalen. Denk aan:

 • Mag de ‘koude kant’ meebesturen of erven? Of moeten de aandelen terug naar de overgebleven broer en zus?
 • Mag de partner van een aandeelhouder in de zaak werken of is dit voorbehouden aan ‘echte’ familie?
 • Hebben kinderen die niet in de onderneming werken dezelfde rechten als kinderen die wel in de onderneming werken?
 • En de kinderen van de kinderen? Mogen zij hun belang verkopen aan derden?

Strategische vragen beantwoorden 

Welk proces nodig is om tot een familiestatuut te komen, is afhankelijk van onder meer de familiestructuur en de strategische en specifieke vraagstukken binnen de onderneming.

Allereerst zult u moeten bepalen wie binnen de familie betrokken worden in het proces om een statuut op te stellen. Interviews, enquêtes, assessments, rollenspelen, werkgroepen en/of individuele opdrachten kunnen hierbij helpen.

Vervolgens zullen met name strategische vraagstukken aan de orde komen. Bijvoorbeeld:

 • de juridische structuur;
 • afspraken over vermogensstructuur, solvabiliteit, dividendbeleid, financiering, risicomanagement enzovoorts;
 • bezoldiging van actieve en niet-actieve familieleden;
 • interne handel in eigendomsbelangen binnen de familie;
 • procedure voor overdracht, waardebepaling, financieringsfaciliteit eigendomsoverdracht (alles intern of ook extern) en de hieraan te koppelen voorwaarden;
 • belening en verpanding van eigendomsbelangen;
 • overdracht van eigendom (voorkeursrechten en aanbiedingsplichten);
 • beleid voor externe kapitaalverschaffers en aandeelhouders.

Begin tijdig met voorbereidingen, misschien al tien jaar voor de overdracht. Neem de tijd om de ‘waarden’ die het familiebedrijf belangrijk vindt ook over te dragen.

Beleid voor toekomstige vraagstukken

Verder is het raadzaam om ook meer toekomstgerichte zaken op te nemen in het familiestatuut:

 • opvolging binnen de onderneming: wie mag er eigenaar zijn?
 • de carrières in de onderneming: wanneer mogen welke familieleden eigenaar worden? Welke kwalificaties hebben ze dan nodig?
 • herstructurering van het vermogen of eigendom van de onderneming: welke rol spelen eigenaren hierbij, en andere familieleden?
 • wat is het beleid rondom toe- en uittreding van familieleden?
 • een procedureel gedeelte met regels over de communicatie en informatievoorziening;
 • financiële voorzieningen treffen voor bijzondere doelen en omstandigheden, zoals familieleden in moeilijkheden, steun voor opleidingen, familieleden die ondernemer zijn buiten het familiebedrijf et cetera;
 • functie en positie van de ‘familieraad’, overlegprocedures, conflicthantering en de wijze van onderhoud van het familiestatuut;
 • een uitgewerkt noodopvolgingsplan dat in werking kan treden als zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals overlijden, schenking en verkoop van de onderneming.

Familiestatuut is maatwerk

Het opstellen van het familiestatuut is de uitkomst van een proces: het is geen invuloefening of een eenzijdige wilsverklaring. Veel belangrijker is de weg ernaartoe.

Familiestatuut kan ook uitmonden in onnodige formaliteiten

Het familiestatuut is maatwerk voor elke onderneming. Zaken die niet in het familiestatuut zijn geregeld, maar in samenhang daarmee wel meerwaarde hebben om vast te leggen, zijn doorgaans in andere documenten opgenomen zoals de statuten van de onderneming en testamenten.

Een familiestatuut kan heel nuttig zijn, maar het kan ook uitmonden in onnodige formaliteiten en regeltjes over wat familieleden allemaal niet mogen doen. Dan leidt het familiestatuut juist tot een verzwakking van de familieband.

Om te voorkomen dat de discussie vastloopt in emoties is het is raadzaam om een onafhankelijke deskundige in te schakelen die het proces binnen de familie begeleidt en de belangen van de familie, de onderneming, andere betrokkenen en eventuele andere stakeholders bewaakt.

BRON

Over beUnited

beUnited is een netwerkorganisatie met 39.000 members, 81 ambassadeurs, 50 partners en 600 events per jaar en behartigt als belangenorganisatie, de belangen van zelfstandig ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited is een krachtige en onafhankelijke belangenorganisatie van, voor en door zelfstandig (MKB) ondernemers waar de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan en waar wij uitgaan van het mens besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited, lees dan onze uitgangs & standpunten.

Sluit je aan

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Zorg samen met ons dat de stem van zelfstandig (MKB) ondernemers daadwerkelijk gehoord zal worden. Klik hier om jezelf, het bedrijf of de branche-, beroepsorganisatie aan te sluiten. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Medische vrijheid wint boven dwang en drang

Medische vrijheid wint boven dwang en drang

Hulde aan de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. De enige belangenorganisatie die daadwerkelijk opkomt voor het belang van haar leden.  Deze belangenorganisatie laat zich niet piepelen door een werkgever genaamd de KLM die haar werknemers middels dwang en drang een experimentele prik probeert op te leggen.  

Soms is er in de corona dossiers gerechtigheid, dit is zo’n moment. De rechter heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gelijk gegeven. Het is nu verboden  om naar de vaccinatiestatus te vragen. De reden dat de KLM dit bij haar personeel doet  is duidelijk: vliegers maar ook cabinepersoneel dwingen zich te laten injecteren met een nog immer experimentele prik. De KLM dient 100.00,- euro boete te betalen per overtreding.

De effectiviteit van de maatregel is niet duidelijk en de KLM legt volgens de rechter te veel druk en dwang op cq zet aan tot vaccinatie en dat is onwettig. 

Wat toont deze uitspraak ons? 

 • Dat werknemers niet akkoord moeten gaan met indirecte dwang of drang tot vaccinatie door een werkgever;
 • Samen strijden maakt je sterker. Het front en de eensgezindheid van de Verkeersvliegers is een voorbeeld hoe belangenbehartiging dient te zijn. 

Maar er valt nog iets anders op.  Waar was de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel ??? Immers volgens hun website komen zij op voor hun leden, het cabinepersoneel. Wij doen er alles aan om jou in dit vliegende vak te ondersteunen. Van het beschermen van arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid tot juridisch advies.

Waar was de VNC ???? Waarom heeft deze organisatie in het belang van haar achterban zich niet bij de piloten aangesloten???? Waarom doet het VNC al 2 jaar helemaal niks voor het cabinepersoneel die zich niet wil laten vaccineren en door KLM gepushed worden  tot het zetten van de experimentele prik?? Waarom doet het VNC niks tegen de personeelslijst die blijkt te circuleren (bij de vluchtplanning) waarop staat aangegeven of iemand wel of niet gevaccineerd is??? 

Maar ook….. Waar waren de vakbonden voor personeel in supermarkten, waar was Inretail waar was Horeca Nederland, waar was VNO-NCW en waar was MK-Nederland en ONL????  Voor de buhne wat aan het ageren maar aan de achterkant was het handjeklap en hebben genoemde organisaties niets voor hun leden weten te realiseren.  Sterker hun bestuurders werken actief mee aan het doorduwen van dwang en drang op de werkvloer!!!! 

Het is tijd dat MKb ondernemers wakker worden en zich realiseren dat deze organisaties en bestuurders er niet voor hen zijn……  zij zijn er voor zichzelf. 

Het motto “United we stand divided we fall” is actueler dan ooit. Vanuit alle kanten probeert de politiek gesteund door werkgever en werknemersorganisaties de zogenaamde belangenbehartigers verdeeldheid te creëren en werkgevers voor hun karretje te spannen. 

Laat deze uitspraak een aanmoediging zijn voor ondernemers om zich  uit te blijven spreken tegen elke vorm van vaccinatiedwang op de werkvloer en tegen het inperken en schenden van nationale als internationale rechten van de mens.  beunited zal samen met werkgevers als branche- en belangenorganisaties inzetten om dit te realiseren.  

Sluit je aan

beUnited behartigt als belangenorganisatie, ondernemers in Nederland zoals MKB, Horeca, Boeren, Retail en ZZP.

beUnited wil een alternatief voor een samenleving waarin met name grote multinationals hun stempel zetten. beUnited is voor een lokale circulaire samenleving. Een nieuwe economie waarin inventiviteit voorop staat, iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen profiteert van de welvaart.

Wil je meer informatie over de belangenbehartiging en de koers van beUnited lees dan onze uitgangs & standpunten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Stikstofnonsens, boeren en de reflectie van Tocqueville

Het gaat wereldwijd erg goed met de natuur, stelt de Barneveldse veiligheidskundige Joan van de Krol: “Statistieken stellen u gerust: alle klimaat en stikstof paniek is overbodig.” Boeren snakken terecht naar publieke en politieke steun. Toch gaan onze politieke leiders mee in het narratief en denken voor God te kunnen spelen. We nemen twee Veluwse gemeenten als voorbeeld en reflecteren met staatsman en filosoof Tocqueville.

Schoon en veiliger dan ooit tevoren

Alleen al in Europa is afgelopen eeuw de hoeveelheid bos enorm toegenomen. Nederland heeft de meest efficiënte en innovatieve landbouwsector ter wereld. Het groeit en het bloeit. Dat komt mede door CO2 en stikstof: natuurlijke gassen die, gelukkig maar, in grote hoeveelheden voorkomen in de lucht. Zonder CO2 en stikstof groeit er niets en kunnen we niet overleven. Deze twee gassen zijn belangrijke levensaders die de Schepper, in Zijn grote wijsheid, ons in ruime mate heeft gegeven. Maar, o ironie, we hebben onszelf verteld dat deze gassen erg gevaarlijk zijn en dat we dringend het klimaat moeten veranderen. Ditmaal zijn boeren de zondebok. Landelijke politiek en media roepen het, lokale politici volgen het en docenten vertellen het op school.

Ooit waren we jagers en verzamelaars en trokken we van gebied naar gebied. Langzaam maar zeker ontstonden prille agrarische samenlevingen die – mede dankzij verbeterde voeding – konden uitgroeien tot steden en nieuwe vormen van bestuur. Na de uitvinding van de stoommachine kwam de industrialisatie op gang en werd landbouw vele malen efficiënter. Irrigatie, kunstmest en grote machines waren slagroom op de taart. Alzo wordt er schoon en veilig meer voedsel geproduceerd dan ooit tevoren.

Moderne burgers en stikstofgrafieken

In onze moderne samenleving, vol computers en auto´s, zijn er maar weinig mensen die zich bekommeren over de natuur. Slechts enkele beroepen zijn de échte natuurliefhebbers: boswachters en boeren. De klimaat- en milieubewuste medeburger kan een modern baardje hebben en avocado’s eten, maar is daarmee nog niet in staat om één aardappel te kweken. Voedsel eten moet luxe en hip zijn, maar zij die het voedsel maken wordt verweten de natuur en het klimaat te slopen. Het is hypocrisie van de hoogste orde. De bewuste burger bewijst zijn goede intenties door zonnepanelen op het dak te leggen en stikstofdocumentaires te kijken. Op zijn vrije papadag fietst hij met optrokken hoofd langs de boerderij. De boer is ’s ochtends vroeg uit bed gegaan en zit al uren op zijn tractor om de samenleving van melk en granen te voorzien. Hij heeft zijn koeien lief, onderhoud de berm en heeft als hobby een bijenkas. Hoewel boeren dag en nacht bezig zijn voor de natuur te zorgen, wordt op school verteld dat zij de natuur kapot maken. Dit is zeer onrechtvaardig.

Gelukkig kennen we democratisch bestuur. Politieke slimme mannen en vrouwen die alarmistische geluiden op juiste waarde inschatten, filteren en opkomen voor hen die ons voedsel maken. De hete aardappels moet nu wel concreet benoemt worden: er is géén stikstof probleem. Absoluut niet. Er is op geen enkele wijze, links of rechtsom, sprake van welke crisis dan ook. Het landelijke stikstof beleid is het gevolg van rechterlijke uitspraken, afgedwongen door lobbyclubs met angstscenario’s gebaseerd op Excelsheets. Stikstof en CO2 zijn geen probleem voor de natuur of een aantasting van veiligheid; het zijn louter papieren problemen. En precies dát is de crisis waarin we als samenleving beland zijn: een papiercrisis. Indrukwekkende klimaatstatistieken en stikstofgrafieken in dure documenten, geschreven door adviseurs die nog nooit een koe gemolken hebben. Uiteraard staan verschillende wetenschappelijke inzichten en visies tegenover elkaar. Grote delen van de samenleving knikken enthousiast mee. Het moet in Nederland blijkbaar afgelopen zijn met rijden, bouwen en voedselproductie. Dit vergroot echter de uitdaging van een groeiende (wereld)bevolking.

Gemeente Ede en gemeente Barneveld

We nemen als voorbeeld twee recente coalitieakkoorden van zowel gemeenten Ede als Barneveld. Neem CO2. Bestuursakkoord Ede: ‘Samen verder. De coalitie maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050.’ Realiseert u zich wat deze ambitie betekent voor onze samenleving? Hier het Barneveldse coalitieakkoord over het klimaat: ´Onze inzet is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de biodiversiteit en luchtkwaliteit te verbeteren en verdere klimaatverandering tegen te gaan.´ Het is een gotspe. SGP en CU die werkelijk voor God willen spelen en gemeente Barneveld als een thermostaatknop zien die de temperatuur van de aarde iets laat zakken. Ook het volgende is statistisch onvoorspelbaar: ‘Het weer zal meer extremen kennen, waardoor risico’s ontstaan van wateroverlast en hittestress.´ Dit is onnodig angst zaaien: er sterven minder mensen aan klimaat gerelateerde oorzaken dan ooit te voren.

Neem stikstof. Bestuursakkoord Ede: ‘We onderschrijven de (verplichte) doelen… [] … De doelen zijn het verlagen van stikstofuitstoot…’. En het Barneveldse coalitieakkoord: ‘Het buitengebied staat de komende jaren voor grote opgaven. Stikstofreductie, verbetering van de waterkwaliteit, transitie van de landbouw.’ en elders staat ‘… ook met de komende veranderingen als gevolg van de stikstofopgaaf…”. Kortom, boeren: maak uw borst maar nat. Ook midden op de Veluwe wordt komende jaren stikstofbeleid uitgevoerd om u te doen stoppen of uit te kopen, uw veestapel te verkleinen of voedselproductie te verminderen. In een wereld van dreigende voedselschaarste is dit een kolossale misstap. Overigens, als u al geloofd in het stikstofprobleem, de uitstoot ervan is afgelopen jaren enorm afgenomen. Geen enkele reden tot paniek dus, de natuur floreert beter dan ooit tevoren.

Deze voorbeelden staan niet op zichzelf. Landelijk is de tendens zichtbaar dat gemeentelijke politici geen evenwicht brengen in landelijk klimaat- en stikstof beleid. Conservatieve pro-boeren politici zijn uitvoerder geworden van het beleid, ongeacht de negatieve consequenties die dat beleid heeft voor hun eigen achterban. Had u daarom VVD, SGP, CU of CDA gestemd?

Reflectie met Alexis de Tocqueville

Burger en bedrijven moeten beschermd worden tegen een almachtige overheid. Dit wordt o.a. geborgd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het meest bekende onderdeel uit deze wet is Art 3:2: “Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.”. Het lijkt alsof veel medeburgers geen interesse hebben in welke maatregelen om hen heen worden genomen en of belangen wel juist zijn afgewogen. De grote Franse staatman en filosoof Alexis de Tocqueville beschrijft in zijn boek ´Over de democratie in Amerika´ het verschil tussen Amerikaanse en Europese burgers wanneer het gaat om overheidsoptreden. In Amerika is lokale politiek en burgerij zeer actief in het aanbrengen van balans in federaal beleid. Maar die betrokkenheid is er veel minder in Europa, zo schrijft Tocqueville: “[]… Sterker nog, het wel en weer van zijn dorp, de orde in zijn straat, het lot van zijn kerk van zijn pastorie raken hem niet; hij denkt dat al deze dingen hem in het geheel niet aangaan en dat zij de zaak zijn van een machtige vreemdeling die men de staat noemt. [] Wanneer naties op dit punt zijn gekomen, moeten zij hun wetten en hun zeden veranderen of ten onder gaan, [], men vind er nog wel onderdanen, maar men ziet er geen burgers meer.” Reflectie waardig, is het niet?

Het is hoog tijd dat politieke partijen de reflectie van Tocqueville tot zich nemen. Lokale politici kunnen veel sterker de belangen van boeren verdedigen; hier zit een grote kans voor christelijke partijen met veelal een groot boeren electoraat. Het woord ‘protestant’ verwijst naar het klassieke Latijnse woord ‘protestans’. Dat betekent zoiets als ‘hij die getuigt, hij die protesteert’. Laten liberale en christelijke politici hun inborst inzetten om landelijk beleid te retourneren en in te zetten op positieversterking en waardering voor boeren en voedselproductie.

Joan van de Krol
Veiligheidskundige en ondernemer
Barneveld

beUnited is…. omdat wij samen zijn!

Bij beUnited gaan we uit van het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. beUnited is de krachtigste onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór ondernemers, waarbij de mens, ondernemerschap, toewijding in delen en relaties tussen mensen onderling centraal staan. beUnited is…. omdat wij samen zijn!

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Niet gevaccineerde werknemers, zijn belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Niet gevaccineerde werknemers, zijn zeer belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf!

Zoals het er nu naar uitziet lukt het ‘t huidige regime in NL niet om verplichte vaccinatie wettelijk waterdicht te krijgen. Dus is men bezig een alternatieve route te kiezen. Nu proberen ze werkgevers voor hun karretje te spannen om werknemers onder druk te zetten zich te laten vaccineren.

En helaas geven sommige bedrijven hieraan gehoor. KLM was recent het spraakmakende voorbeeld, maar ook andere bedrijven maken zich al voor 100% schuldig aan discriminatie op non-wetenschappelijke basis. 

Is dit verstandig bedrijfsbeleid?

Een valide vraag en goed om bij stil te staan. Voelt het antwoord ook bij u meteen als “NEE, wát een STUPIDITEIT en een brevet van bestuurlijk onvermogen”? Wie zijn deze bestuurders die actief meewerken aan een vorm van verplichte vaccinatie. En kennelijk zijn ze slecht geïnformeerd, want ze nemen privé als zakelijk een aantal grote financiële risico’s…

Houding belangenorganisaties

Het trieste is, dat niet alleen bedrijven zich voor het karretje van dit overheidsbeleid laten spannen, maar ook belangenorganisaties als het VNO-NCW, MKB-Nederland, ONL en brancheorganisaties voor de detailhandel, horeca enz. Handelen zij daarbij in het belang van de mensen die ze vertegenwoordigen? Nee natuurlijk niet!

Op zich logisch, want deze clubjes zijn politiek nauw met elkaar verbonden

Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Toen lieten deze zogenaamde belangenbehartigers voor bedrijven het volledig afweten. En ook nu hobbelen ze schijnbaar maar wat graag achter het (wan)beleid van dit kabinet aan. Of ze verschuilen zich erachter, met wollige woorden. Op zich logisch, want deze clubjes zijn politiek nauw met elkaar verbonden. Zo interns verweven dat zij niet meer op kúnnen noch dúrven komen voor de belangen van hun achterban zijnde u als ondernemer. 

Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Toen lieten deze zogenaamde belangenbehartigers voor bedrijven het volledig afweten.

Wat is het volgende karretje waar ze zich door propaganda voor zullen laten  spannen? Dat bedrijven alleen nog mensen moeten aannemen met een gezonde BMI? Of mensen die geen vlees eten, niet roken, een CO2 neutraal huis hebben, geen patatje oorlog eten enz……. ?

Werkgevers én bestuurders die meegaan in de kielzog van het overheidsbeleid om mensen te selecteren op vaccinatiestatus, laten zien hoe manipuleerbaar zij zijn en dat zij grondrechten, mensenrechten, de geestelijke en lichamelijke integriteit én gezondheid van werknemers nier respecteren en echte gezondheid hun werkelijk geen reet interesseert.

Is het verstandig Risicomanagement

Maar ook vanuit risicomanagement is het onverstandig om werknemers tot vaccinatie te verleiden, direct of indirect. Kijk als bestuurder door de propaganda heen, laat u informeren door onafhankelijke artsen of wetenschappers als de heer P. Kapel, verdiep u in onderzoeken en lees de Pfizer papers en interesseer u voor de WOB-documenten, lees eens DE drek die bovenkomt door falend beleid,  kijk eens naar de rapportages over bijwerkingen van het Lareb, RIVM en de vele buitenlandse databases en evaluaties. 

Analyseer ook eens de cijfers in uw eigen bedrijf ten aanzien van ziekteverzuim. Het zou heel goed kunnen (inkopper) dat u zult concluderen dat ongevaccineerden werknemers minder ziek zijn!

Mijn stelling

Mijn stelling is:De continuïteit van uw bedrijf ligt in de handen van de ongevaccineerde werknemers” Mocht u toch besluiten om u voor het karretje te laten spannen bedenkt dan het volgende;

 1. Discriminatie is bij wet verboden. Als bestuurder en bedrijf bent u aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van uw (wan)beleid. 
 2. Informeer u terdege en forceer geen deelname van werknemers aan een medisch experiment. Laat hen de vrije keuze. 

Ja, u leest het goed “goed bedrijfsbeleid kan geen dwang opleggen om deel te nemen aan een medisch experiment” 

– de vaccins (gentherapie) hebben nog immer een tijdelijk marketing goedkeuring.

– de pilotfase loopt tot december 2023. Als goed werkgever hoort u dit te weten!

– uit de WOB verzoeken komt meer en meer drek over het C-beleid boven tafel; geen enkele werkgever zou aan dit destructieve beleid mee moeten werken. 

Mijn advies is dat werkgevers de moed verzamelen om op te staan en een andere richting in te slaan dan het wanbeleid van de afgelopen 2 jaar. Vooralsnog heeft Ondernemend Nederland laten zien hoe zwak en slecht geïnformeerd zij is. Grote kans dat KOMENDE WINTER is Ondernemend Nederland weer de klos. Dus denk na en sta op.

Tegen werknemers die geconfronteerd worden met een werkgever die ook maar enigerlei ‘dwang op vaccineren’ geeft zeg ik: laat u niet chanteren, kom op voor uw rechten, stel uw werkgevers schriftelijk enkele vragen (volgende blog) en eis hier een schriftelijke reactie op. Of zoek een andere werkgever, de arbeidsmarkt is goed dus laat u niet chanteren. Uw gezondhed is meer waard.

Tot slot

Mocht u zich gevaccineerd hebben op aandringen van uw werkgever en ervaart u complicaties, stel uw werkgever aansprakelijk en hang hem juridisch aan de hoogste boom. Deze werkgever gaat tegen de grondwet en tal van Internationale rechten in, handelt moreel als ethisch onverantwoord en dient te betalen voor wat hij kapot maakt.

Uw gezondheid is uw grootste goed dus kom op voor uw rechten.

beUnited Memberships

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
beUnited Nieuws Financiële steun voor herstructurering winkelgebieden

Financiële steun voor herstructurering winkelgebieden

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een specifieke uitkering van het Rijk om hun winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken. Tot eind deze maand kunnen ze voor deze steun een projectplan indienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De detailhandel heeft het door de opkomst van online winkelen al jaren lastig. De lockdowns tijdens de pandemie hebben dit versterkt. De leegstand van winkelpanden nam mede hierdoor toe, in ieder geval in de grote steden. Dat komt de aantrekkelijkheid van winkelgebieden niet ten goede en vraagt om steun.

Een aantal gemeenten heeft al initiatieven ontplooid om winkelgebieden weer attractief te maken. Nu stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 22 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die via sloop, nieuwbouw of renovatie van gebouwen en de openbare ruimte hun winkelgebied willen aanpakken.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Deze financieringsronde maakt deel uit van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar 100 miljoen euro voor uittrok. Het Rijk wil hiermee gemeenten stimuleren om (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Gemeenten kunnen met de steun winkelgebieden gebiedsgericht aanpakken.  

‘De detailhandel in winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk,’ aldus verantwoordelijk minister Micky Adriaansens. ‘Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer. Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij,’ schrijft ze.

‘Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan met de steun voor winkelgebieden waarvan zowel ondernemers, bewoners als bezoekers profiteren.’

Publiek-private samenwerking

Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen. De regeling staat open vanaf deze week tot en met 30 mei, 12.00 uur. Het projectplan moet gericht zijn op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders hierin samenwerken.

Met een gelijktijdige aanpak van zowel de openbare ruimte als de gebouwen in een gebied, kunnen gemeenten een vitale en toekomstbestendige winkelomgeving creëren, aldus het ministerie.

Vier rondes

De 100 miljoen euro steun voor winkelgebieden wordt verdeeld over vier indieningsperioden. Een tweede openstellingsronde volgt komend najaar, de laatste in 2024. Daarbij kent elke ronde een eigen periode en subsidieplafond.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die beoordeelt of de aanvraag compleet is en binnen de kaders past. Een adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ‘ranking’ op.

Specifieke steun

Afwijkend van de contourenbrief van 12 mei 2021 krijgt de subsidie de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). De gemeente is daarbij de enige aanvrager. Dit geeft gemeenten meer flexibiliteit en tijd voor het definitief vormgeven van de samenwerkingsovereenkomsten met private partners. De uitkering draagt bij in de realisatiekosten voor de gemeente en financiële steun aan de private investeerders.

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 25 procent van de realisatiekosten van het project, met een maximum van 50 procent van de onrendabele top. Daarbij is gekozen voor projecten met een minimale onrendabele top van 1 miljoen euro. Het maximumbedrag per project is 5 miljoen euro. Het totale budget van 100 miljoen kan naar verwachting ongeveer 40 projecten ondersteunen.

beUnited, de krachtigste MKB community van Nederland

beUnited Memberships

Ik word beUnited Member

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email
Share on print